รายงานตัว/มอบตัว

ม.1
 • ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว - วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
 • มอบตัว - วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
 • ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. เท่านั้น
 • ม.4
 • ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • มอบตัว - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. เท่านั้น
 • อ่านก่อน
  ขั้นตอนการรายงานตัว/มอบตัว
 • 1. กดยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว
 • 2. ระบุข้อมูลการมอบตัว
 • 3. พิมพ์ใบมอบตัว
 • นักเรียนสำรอง รายงานตัว/มอบตัว
 • *การยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัว จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนระบุข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์ใบมอบตัว เพื่อนำมามอบให้โรงเรียน
 • *สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่สอบได้เท่านั้น (พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560)