สรุปสถิติการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

เลือกระดับชั้น
 ม.1
 ม.4

สถิติการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติ
เกณฑ์นร.
ห้อง
24 เม.ย. 64
25 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
รวมทั้งสิ้น
ในเขต
นอกเขต
รวม
ความสามารถ
พิเศษ
ในเขต
นอกเขต
รวม
ความสามารถ
พิเศษ
ในเขต
นอกเขต
รวม
ความสามารถ
พิเศษ
ในเขต
นอกเขต
รวม
ความสามารถ
พิเศษ
ในเขต
นอกเขต
รวม
ความสามารถ
พิเศษ
ในเขต
นอกเขต
รวม
ความสามารถ
พิเศษ
40
7
590
56
646
29
121
13
134
3
77
13
90
7
43
8
51
1
33
7
40
 
864
97
961
40