สมัครสอบม.1 สมัครสอบม.4

》 ขั้นตอนการสมัคร

》 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ประเภททั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
》 2. สำหรับนักเรียนม.3 เลือกแผนการเรียน โดยเรียงลำดับตามความถนัดและสนใจ
อย่างน้อย 1 แผนการเรียน แต่ไม่เกิน 3 แผนการเรียน
》 3. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
》 4. Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
》 5. ตรวจสอบคุณสมบัติที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
*** เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
ตรวจสอบรายชื่อม.1 ตรวจสอบรายชื่อม.4 ติดต่อสอบถาม

》 ตารางสอบ

ม.1-วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ม.4-วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
 เวลาสอบ
นาที
วิชาที่สอบ
09.00 - 10.30 น.
90
คณิตศาสตร์
10.40 - 12.10 น.
90
ภาษาไทย สังคมศึกษา
พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
90
วิทยาศาสตร์
14.40 - 15.40 น.
60
ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ
 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ

 • 》 ปฏิทินการรับสมัคร

  วัน เดือน ปี
  เวลา
     
  》 รับสมัคร
  21-25 มี.ค. 63
  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
   
   
  》 สอบคัดเลือก
   
  ม.1
  ม.4
  28 มี.ค. 63
  29 มี.ค. 63
  09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  》 ประกาศผล  
  ม.1
  ม.4
  1 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63
  09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และทางเว็บไซต์ http://www.srp.ac.th
       
  》 รายงานตัว  
  ม.1
  ม.4
  1 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63
  09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
       
  》 มอบตัว  
  ม.1
  ม.4
  6 เม.ย. 63
  7 เม.ย. 63
  09.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
       

  》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับ ม.1

  วันที่
  จำนวนผู้สมัคร
  รวม
  ความสามารถพิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวมทั้งสิ้น

  》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับ ม.4

  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  45
  3
  135
  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  45
  2
  90
  ภาษาไทย - สังคมศึกษา
  45
  1
  45
  ศิลป์ ภาษาจีน
  45
  2
  90
  รวม
  8
  180