ประกาศผลม.1 ใบแจ้งการชำระเงินม.1 ประกาศผลม.4 ทั่วไป ประกาศผลม.4 โควต้า ใบแจ้งการชำระเงินม.4 ประกาศผลคะแนน

》 ขั้นตอนการสมัคร

》 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ประเภททั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
》 2. สำหรับนักเรียนม.3 เลือกแผนการเรียน โดยเรียงลำดับตามความถนัดและสนใจ
อย่างน้อย 1 แผนการเรียน แต่ไม่เกิน 3 แผนการเรียน
》 3. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
》 4. Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
》 5. ตรวจสอบคุณสมบัติที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
*** เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
ระเบียบการ ตรวจสอบรายชื่อม.1 ตรวจสอบรายชื่อม.4 ติดต่อสอบถาม

》 ตารางสอบ

ตารางสอบ
 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
 • เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วิชาที่สอบ - คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ

 • 》รับสมัคร

 • วันที่ 3 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
 • ความสามารถพิเศษ สมัครได้ถึงวันที่ 12 พ.ค. 63
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประกาศรายชื่อ

 • วันที่ 16 พ.ค. 63
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • 》สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • ความสามารถพิเศษ - วันที่ 2 มิ.ย. 63
 • ม.4 - วันที่ 7 มิ.ย. 63
 • เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประกาศผล

 • ม.1 - วันที่ 11 มิ.ย. 63
 • ความสามารถพิเศษ - วันที่ 4 มิ.ย. 63
 • ม.4 - วันที่ 12 มิ.ย. 63
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》รายงานตัว

 • ม.1 - วันที่ 12 มิ.ย. 63
 • ม.4 - วันที่ 14 มิ.ย. 63
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》มอบตัว

 • ม.1 - วันที่ 13 มิ.ย. 63
 • ม.4 - วันที่ 15 มิ.ย. 63
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับ ม.1

  สถิติ
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  3 พ.ค. 63
  4 พ.ค. 63
  5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63
  7 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63
  11 พ.ค. 63
  12 พ.ค. 63
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  40
  6
  512
  13
  525
  34
  51
  1
  52
  3
  43
  2
  45
  -
  27
  2
  29
  4
  21
  -
  21
  1
  14
  2
  16
  -
  12
  -
  12
  -
  11
  1
  12
  -
  22
  -
  22
  1
  19
  2
  21
  3
  732
  23
  755
  46
                       

  》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับ ม.4

  สถิติ
  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  3 พ.ค. 63
  4 พ.ค. 63
  5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63
  7 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63
  11 พ.ค. 63
  12 พ.ค. 63
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  นักเรียน
  โควต้า
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  40
  3
  -
  -
  -
  -
  96
  96
  1
  9
  10
  -
  8
  8
  -
  3
  3
  -
  1
  1
  -
  8
  8
  -
  7
  7
  -
  12
  12
  3
  2
  5
  132
  4
  146
  150
  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  40
  2
  -
  -
  -
  -
  22
  22
  -
  2
  2
  -
  3
  3
  -
  1
  1
  -
  1
  1
  -
  3
  3
  -
  1
  1
  -
  -
  -
  4
  3
  7
  50
  4
  36
  40
  ภาษาไทย - สังคมศึกษา
  40
  1
  -
  -
  -
  -
  16
  16
  -
  3
  3
  -
  1
  1
  -
  2
  2
  -
  1
  1
  -
  1
  1
  -
  2
  2
  -
  2
  2
  3
  -
  3
  26
  3
  28
  31
  ศิลป์ ภาษาจีน
  45
  2
  -
  -
  -
  -
  21
  21
  -
  -
  -
  -
  1
  1
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2
  2
  -
  -
  -
  -
  1
  1
  2
  -
  2
  62
  2
  25
  27
  รวม
  8
  -
  -
  -
  -
  155
  155
  1
  14
  15
  -
  13
  13
  -
  6
  6
  -
  3
  3
  -
  14
  14
  -
  10
  10
  -
  15
  15
  12
  5
  17
  270
  13
  235
  518