โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานคะแนนสอบคัดเลือกรายบุคคล นักเรียน ม.1 และ ม.4

โครงการห้องเรียนพิเศษ รอบทั่วไป
*สำหรับรอบทั่วไป*
ดูผลคะแนน ม.1 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
ดูผลคะแนน ม.4 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562