สมัครสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ช่วงวันที่รับสมัคร

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
ในช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. เท่านั้น

ประกาศผลม.1 ประกาศผลม.4  ประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการสมัคร

 • ชำระค่าดำเนินการสอบ 200 บาท บัญชี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขที่บัญชี
  807-6-02679-2
  บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
 • *ชำระค่าดำเนินการสอบในวันสมัครสอบเท่านั้น*
  เช่น ชำระเงินเวลา 08.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 นักเรียนต้องสมัครในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
  ในช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. เท่านั้น
 • เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยเรียงลำดับตามความถนัดและสนใจ อย่างน้อย 1 โครงการ
 • ระบุรายละเอียดการสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
 • นักเรียนที่เรียนในเขตจ.สุราษฎร์ธานี ให้เลือกรายชื่อโรงเรียนจากรายชื่อโรงเรียนที่ให้เลือกเท่านั้น
 • Upload รูปถ่ายนักเรียน(ชุดนักเรียนเท่านั้น) ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
 • Upload รูปถ่ายสลิปหรือใบเสร็จชำระค่าดำเนินการสอบ 200 บาท
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเข้าสอบ หลังจากจัดห้องสอบเรียบร้อยแล้ว
 • เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
 • *นักเรียนสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ ในช่วงวันที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
  ติดต่อสอบถาม หรือ นายสุธน ภักดี เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 089-4653316 (เฉพาะปัญหาการสมัครสอบทางเว็บไซต์เท่านั้น)
  ห้องวิชาการ 077-275861 ต่อ 308-309

  ตารางสอบ

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 - 11.00 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.05 - 12.05 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.00 – 15.00 น. - วิทยาศาสตร์

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 •  

   

   

   

   

   

   

  รับสมัคร

 • วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
 • เวลา 08.00 – 16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อ

 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 15.40 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ประกาศผล

 • ม.1 - วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • รายงานตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • สถิติการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  สถิติ
  ห้องเรียนพิเศษ
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  19 มี.ค. 64
  20 มี.ค. 64
  21 มี.ค. 64
  22 มี.ค. 64
  23 มี.ค. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(Enriched Science AND Technology)(EST)
  36
  2
  72
  286
  17
  303
  198
  7
  205
  110
  1
  111
  63
  1
  64
  71
  1
  72
  728
  27
  755
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สองภาษา(Science AND Mathematics Bilingual Program)(SMBP)
  25
  1
  25
  46
   
  46
  24
  1
  25
  14
   
  14
  14
  3
  17
  18
  1
  19
  116
  5
  121
  ห้องเรียน 3 ภาษา(Multilanguage Program)(MLP)
  36
  2
  72
  65
  3
  68
  60
   
  60
  22
   
  22
  12
   
  12
  14
   
  14
  173
  3
  176
  รวม
  5
  169
  397
  20
  417
  282
  8
  290
  146
  1
  147
  89
  4
  93
  103
  2
  105
  1,017
  35
  1,052

  สถิติการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  สถิติ
  ห้องเรียนพิเศษ
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  19 มี.ค. 64
  20 มี.ค. 64
  21 มี.ค. 64
  22 มี.ค. 64
  23 มี.ค. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3 เดิม
  ม.3 รร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 รร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 รร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 รร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 รร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 รร.อื่น
  รวม
  วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม(Science Mathematics Technology and Environment)(SMTE)
  30
  1
  30
  21
  19
  40
  15
  11
  26
  3
  6
  9
  8
  9
  17
  9
  14
  23
  56
  59
  115
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(Gifted Science Program)(GSP)
  36
  2
  72
  29
  69
  98
  33
  44
  77
  9
  40
  49
  12
  20
  32
  10
  42
  52
  93
  215
  308
  ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(Science Mathematics AND English)(SME)
  36
  2
  72
  25
  66
  91
  27
  28
  55
  10
  28
  38
  6
  18
  24
  10
  24
  34
  78
  164
  242
  รวม
  5
  174
  75
  154
  229
  75
  83
  158
  22
  74
  96
  26
  47
  73
  29
  80
  109
  227
  438
  665