ประกาศผลสอบ

》 ขั้นตอนการสมัคร

》 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
》 2. เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยเรียงลำดับตามความถนัดและสนใจ อย่างน้อย 1 โครงการ
》 3. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
》 4. Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
》 5. ตรวจสอบคุณสมบัติที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 และชำระค่าดำเนินการสอบ 200 บาท
*** เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
ระเบียบการ ตรวจสอบรายชื่อม.1 ตรวจสอบรายชื่อม.4 ติดต่อสอบถาม

》 วิธีการสมัคร

》 หน้าจอเมนูสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟน


》 หน้าจอสำหรับสมัครสอบม.1


》 หน้าจอสำหรับสมัครสอบม.4


》 หน้าจอเมนูรายงานสำหรับใช้ค้นหารายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ


》 ค้นหารายชื่อในช่อง Search และคลิ๊กที่รูป เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ


》 ตารางสอบ

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
 • เวลา 09.00 - 11.00 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.05 - 12.05 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.00 – 15.00 น. - วิทยาศาสตร์

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ

 • 》 ปฏิทินการรับสมัคร

  》รับสมัคร

 • วันที่ 17 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
 • เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประกาศรายชื่อ

 • วันที่ 2 มี.ค. 63
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit/
 • 》สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันที่ 7 มี.ค. 63
 • ม.4 - วันที่ 8 มี.ค. 63
 • เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประกาศผล

 • ม.1 - วันที่ 11 มี.ค. 63
 • ม.4 - วันที่ 12 มี.ค. 63
 • เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit/
 • 》รายงานตัว

 • ม.1 - วันที่ 11 มี.ค. 63
 • ม.4 - วันที่ 12 มี.ค. 63
 • เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》มอบตัว

 • ม.1 - วันที่ 17 มี.ค. 63
 • ม.4 - วันที่ 18 มี.ค. 63
 • เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน

 • ม.1 - วันที่ 28 มี.ค. 63
 • ม.4 - วันที่ 29 มี.ค. 63
 • เวลา 08.30 น.
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1

  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(Enriched Science and Technology)(EST)
  36
  2
  72
  352
  2
  354
  178
  3
  181
  55
  8
  63
  64
  64
  48
  48
  697
  13
  710
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สองภาษา(Science and Mathematics Bilingual Program)(SMBP)
  25
  1
  25
  42
  1
  43
  20
  20
  2
  1
  3
  10
  1
  11
  4
  1
  5
  78
  4
  82
  ห้องเรียน 3 ภาษา(Multilanguage Program)(MLP)
  36
  2
  72
  74
  1
  75
  38
  38
  23
  1
  24
  12
  12
  2
  2
  149
  2
  151
  รวม
  5
  97
  468
  4
  472
  236
  3
  239
  80
  10
  90
  86
  1
  87
  54
  1
  55
  924
  19
  943

  》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.4

  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม
  30
  1
  30
  31
  17
  48
  15
  15
  30
  48
  10
  58
  19
  16
  35
  3
  3
  6
  116
  61
  177
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(Gifted Science Program)(GSP)
  36
  2
  72
  20
  47
  67
  10
  26
  36
  44
  22
  66
  18
  27
  45
  4
  10
  14
  96
  132
  228
  ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(Science Mathematics and English)(SME)
  36
  2
  72
  15
  46
  61
  11
  41
  52
  31
  20
  51
  8
  19
  27
  6
  14
  20
  71
  140
  211
  รวม
  5
  102
  66
  110
  176
  36
  82
  118
  123
  52
  175
  45
  62
  107
  13
  27
  40
  283
  333
  616