สมัครสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ

ปีการศึกษา  2564
ช่วงวันที่รับสมัคร
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

》 ขั้นตอนการสมัคร

 • ชำระค่าดำเนินการสอบ 200 บาท ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี
 • กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
 • เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยเรียงลำดับตามความถนัดและสนใจ อย่างน้อย 1 โครงการ
 • กรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
 • Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
 • Upload รูปถ่ายสลิปหรือใบเสร็จชำระค่าดำเนินการสอบ 200 บาท
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเข้าสอบ
  *เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
 • ระเบียบการสมัครสอบ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ประกาศผลคะแนนสอบ
 • 》 ตารางสอบ

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 - 11.00 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.05 - 12.05 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.00 – 15.00 น. - วิทยาศาสตร์

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 • 》รับสมัคร

 • วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
 • เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประกาศรายชื่อ

 • วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • 》สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประกาศผล

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》รายงานตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》มอบตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • 》 วิธีการสมัคร

  》 หน้าจอเมนูสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟน
  หน้าจอเมนูสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟน

  》 หน้าจอสำหรับสมัครสอบม.1
  หน้าจอสำหรับสมัครสอบม.1

  》 หน้าจอสำหรับสมัครสอบม.4
  หน้าจอสำหรับสมัครสอบม.4

  》 หน้าจอเมนูรายงานสำหรับใช้ค้นหารายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
  หน้าจอเมนูรายงานสำหรับใช้ค้นหารายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
  》 ค้นหารายชื่อในช่อง Search และคลิ๊กที่รูป เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
  หน้าจอเมนูรายงานสำหรับใช้ค้นหารายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

  》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1


  》 สถิติการสมัครสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.4