ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 2561
2
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
3
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
4
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 2561
5
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
6
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
9
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
10
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
11
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
12
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
14
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
15
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
16
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
17
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
18
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
19
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
20
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
21
นักเรียน
นานาชาติ
22
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 2562
23
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
24
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
25
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
26
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
27
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
28
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
29
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
30
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
31
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
32
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
33
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
34
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
35
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
36
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
37
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
38
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
39
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
40
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
41
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
42
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
43
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
44
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
45
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
46
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2561
47
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 2561
48
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
49
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
50
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี