ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 2561
2
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
3
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
4
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 2561
5
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
6
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
9
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
10
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
11
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
12
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
13
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
14
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
15
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
16
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
17
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
18
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
19
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
20
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
21
นักเรียน
นานาชาติ
22
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 2562
23
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
24
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
25
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
26
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
27
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
28
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
29
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
30
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
31
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
32
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
33
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
34
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
35
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 2561
36
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 2561
37
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 2561
38
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
39
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
40
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
41
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
42
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 2561
43
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
44
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
45
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
46
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
47
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
48
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
49
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
50
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
51
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
52
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
53
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
54
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
55
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2561
56
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2561
57
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
58
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
59
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 2561
60
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
61
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
62
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
63
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2561
64
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 2560
65
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2560
66
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 2560
67
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 2560
68
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 2560
69
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 2560
70
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
71
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
72
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 2560
73
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 2560
74
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 2560
75
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 2560
76
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
77
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
78
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
79
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
80
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
81
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
82
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
83
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 2560
84
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 2560
85
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
86
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
87
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
88
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
89
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
90
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 2560
91
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
92
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
93
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 2559
94
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 2559
95
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 2559
96
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 2559
97
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 2559
98
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 2559
99
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 2559
100
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี