ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1178 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
31 พ.ค. 2562
2
นักเรียน
นานาชาติ
29 มี.ค. 2562
3
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 2561
4
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
5
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
6
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 2561
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
9
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
10
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
11
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
12
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
14
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
15
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
16
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
17
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
18
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
19
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
20
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
21
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
22
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
23
นักเรียน
นานาชาติ
24
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
25
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
26
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
27
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
28
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
29
ครู
ประเทศ
10 พ.ค. 2562
30
ครู
ประเทศ
8 พ.ค. 2562
31
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 2562
32
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 2562
33
โรงเรียน
ประเทศ
27 เม.ย. 2562
34
ครู
ประเทศ
5 เม.ย. 2562
35
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 2562
36
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
37
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
38
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
39
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
40
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
41
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2562
42
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
43
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
44
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
45
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
46
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
47
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
48
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
49
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
50
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

7
84
86
177

ภาค

3
94
139
236

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
64
42
106

รวม

27
546
605
1178
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี