ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 907 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... 23 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
2
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
3
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 2561
4
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
5
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
6
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
8
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
9
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
10
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
11
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
12
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
14
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
15
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
16
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
17
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
18
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
19
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
20
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
21
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
22
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 2561
23
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
24
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
25
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
26
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
27
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
28
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
29
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
30
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
31
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
32
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
33
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
34
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
35
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
36
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2561
37
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2561
38
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
39
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
40
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... 23 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
9
19

ประเทศ

6
66
50
122

ภาค

2
85
106
193

เขตพื้นที่

3
159
153
315

จังหวัด

2
59
100
161

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

13
436
456
905
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี