ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,405 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 29 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
31 พ.ค. 62
2
นักเรียน
นานาชาติ
29 มี.ค. 62
3
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 61
4
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
5
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
6
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 61
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 61
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
9
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
10
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
11
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 60
12
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 59
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 59
14
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 59
15
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
16
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
17
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 58
18
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 58
19
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 57
20
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 57
21
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 57
22
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 57
23
นักเรียน
นานาชาติ
24
นักเรียน
ประเทศ
16 ต.ค. 64
25
นักเรียน
ประเทศ
16 ต.ค. 64
26
ครู
ประเทศ
2 ก.ค. 64
27
ครู
ประเทศ
25 พ.ค. 64
28
โรงเรียน
ประเทศ
6 ม.ค. 64
29
นักเรียน
ประเทศ
24 ธ.ค. 63
30
โรงเรียน
ประเทศ
19 ต.ค. 63
31
นักเรียน
ประเทศ
4 ต.ค. 63
32
โรงเรียน
ประเทศ
17 ก.ย. 63
33
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 63
34
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.ย. 63
35
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 63
36
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 63
37
โรงเรียน
ประเทศ
5 มิ.ย. 63
38
นักเรียน
ประเทศ
3 ต.ค. 62
39
ครู
ประเทศ
20 ก.ย. 62
40
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 62
41
นักเรียน
ประเทศ
20 ส.ค. 62
42
โรงเรียน
ประเทศ
28 มิ.ย. 62
43
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
44
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
45
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
46
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
47
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
48
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
49
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
50
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 29 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

13
92
96
201

ภาค

5
100
182
287

เขตพื้นที่

22
248
206
476

จังหวัด

5
70
160
235

โรงเรียน

-
62
121
183

รวม

45
582
778
1405
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี