ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,196 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
31 พ.ค. 62
2
นักเรียน
นานาชาติ
29 มี.ค. 62
3
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 61
4
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
5
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
6
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 61
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 61
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
9
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
10
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
11
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 60
12
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 59
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 59
14
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 59
15
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
16
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
17
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 58
18
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 58
19
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 57
20
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 57
21
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 57
22
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 57
23
นักเรียน
นานาชาติ
24
นักเรียน
ประเทศ
20 ส.ค. 62
25
โรงเรียน
ประเทศ
28 มิ.ย. 62
26
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
27
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
28
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
29
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
30
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
31
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
32
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
33
ครู
ประเทศ
10 พ.ค. 62
34
ครู
ประเทศ
8 พ.ค. 62
35
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
36
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
37
โรงเรียน
ประเทศ
27 เม.ย. 62
38
ครู
ประเทศ
5 เม.ย. 62
39
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 62
40
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
41
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
42
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
43
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
44
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
45
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 62
46
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
47
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
48
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
49
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
50
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
86
87
182

ภาค

5
94
143
242

เขตพื้นที่

18
228
201
447

จังหวัด

2
66
130
198

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

34
546
616
1196
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี