ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 972 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 2561
2
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
3
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
4
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 2561
5
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
6
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
9
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
10
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
11
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
12
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
14
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
15
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
16
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
17
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
18
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
19
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
20
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
21
นักเรียน
นานาชาติ
22
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
23
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
24
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
25
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
26
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
27
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
28
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
29
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 2561
30
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 2561
31
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 2561
32
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
33
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
34
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
35
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
36
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 2561
37
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
38
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
39
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
40
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
41
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
42
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
43
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
44
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
45
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
46
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
47
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
48
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
49
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2561
50
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2561
51
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
52
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
53
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 2561
54
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
55
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
56
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
57
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2561
58
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 2560
59
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2560
60
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 2560
61
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 2560
62
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 2560
63
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 2560
64
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
65
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
66
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 2560
67
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 2560
68
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 2560
69
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 2560
70
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
71
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
72
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
73
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
74
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
75
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
76
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
77
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 2560
78
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 2560
79
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
80
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
81
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
82
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
83
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
84
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 2560
85
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
86
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
87
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 2559
88
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 2559
89
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 2559
90
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 2559
91
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 2559
92
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 2559
93
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 2559
94
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
95
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
96
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 2559
97
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 2559
98
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
99
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
100
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
62
134

ภาค

2
85
127
214

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
60
116
178

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

25
437
508
970
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี