ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1019 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 21 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 2561
2
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
3
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 2561
4
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 2561
5
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
6
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
9
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
10
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
11
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
12
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
14
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
15
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
16
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
17
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
18
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
19
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
20
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
21
นักเรียน
นานาชาติ
22
ครู
ประเทศ
8 มี.ค. 2562
23
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 2562
24
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
25
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
26
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
27
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
28
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2562
29
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
30
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
31
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
32
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
33
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
34
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
35
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
36
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
37
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
38
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2561
39
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 2561
40
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
41
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
42
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
43
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
44
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 2561
45
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 2561
46
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 2561
47
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
48
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
49
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
50
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 21 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
73
72
151

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
173
168
356

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
461
532
1019
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี