ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,259 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 26 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
31 พ.ค. 62
2
นักเรียน
นานาชาติ
29 มี.ค. 62
3
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 61
4
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
5
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
6
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 61
7
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 61
8
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
9
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
10
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
11
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 60
12
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 59
13
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 59
14
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 59
15
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
16
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
17
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 58
18
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 58
19
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 57
20
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 57
21
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 57
22
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 57
23
นักเรียน
นานาชาติ
24
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 63
25
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 63
26
นักเรียน
ประเทศ
3 ต.ค. 62
27
ครู
ประเทศ
20 ก.ย. 62
28
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 62
29
นักเรียน
ประเทศ
20 ส.ค. 62
30
โรงเรียน
ประเทศ
28 มิ.ย. 62
31
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
32
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
33
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
34
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
35
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
36
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
37
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
38
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
39
ครู
ประเทศ
10 พ.ค. 62
40
ครู
ประเทศ
8 พ.ค. 62
41
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
42
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
43
โรงเรียน
ประเทศ
27 เม.ย. 62
44
ครู
ประเทศ
5 เม.ย. 62
45
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 62
46
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
47
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
48
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
49
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
50
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 26 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
90
90
189

ภาค

5
96
156
257

เขตพื้นที่

19
246
206
471

จังหวัด

4
66
145
215

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

37
570
652
1259
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี