สถิติการรักษาตามวิธีการรักษา

/ ระบุวันที่ ถึงวันที่  

รายงานการรักษา
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
1
ส่งโรงพยาบาล
-
-
-
-
-
-
-
2
นอนพัก
4
2
6
8
13
7
40
3
ให้รับประทานยา
30
36
45
66
49
32
258
4
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10
8
6
7
1
3
35
5
ทายา
1
-
5
7
6
3
22
6
ประคบร้อน
2
1
2
6
3
6
20
7
ประคบเย็น
1
5
4
4
3
1
18
8
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
1
5
2
2
2
3
15
   
รวมทั้งหมด
408

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี