สถิติการรักษาตามวิธีการรักษา

/ ระบุวันที่ ถึงวันที่  

รายงานการรักษา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
1
ส่งโรงพยาบาล
-
-
-
-
-
-
-
2
นอนพัก
-
-
-
1
-
1
2
3
ให้รับประทานยา
1
-
2
3
2
1
9
4
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-
-
-
-
1
1
2
5
ทายา
-
-
-
-
1
-
1
6
ประคบร้อน
-
-
-
-
-
1
1
7
ประคบเย็น
-
1
-
-
-
1
2
8
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
-
1
-
-
-
1
2
   
รวมทั้งหมด
19

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี