สถิติการรักษาตามวิธีการรักษา

/ ระบุวันที่ ถึงวันที่  

รายงานการรักษา
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
1
ส่งโรงพยาบาล
-
-
1
-
-
-
1
2
นอนพัก
1
4
3
2
8
6
24
3
ให้รับประทานยา
6
19
25
39
25
18
132
4
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-
4
10
7
4
2
27
5
ทายา
1
3
2
4
2
-
12
6
ประคบร้อน
-
1
2
4
1
5
13
7
ประคบเย็น
1
1
4
1
1
-
8
8
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
-
-
2
2
-
1
5
   
รวมทั้งหมด
222

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี