ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

ลำดับ
วันที่รักษา
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย การรักษา หมายเหตุ
1
15 ม.ค. 2562
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/5
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3/6
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
3/6
มีไข้
ให้รับประทานยา
3/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
2/6
มีไข้
นอนพัก
2/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
เป็นลม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/7
ปวดศีรษะ
นอนพัก
1/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
2/10
มีไข้
นอนพัก
6/3
ปวดฟัน
ให้รับประทานยา
6/2
เลือดกำเดาไหล
ประคบเย็น
3/4
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
3/6
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/3
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
2/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/3
มีไข้
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
3/6
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
2/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/5
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
4/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
4/7
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
4/7
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
6/1
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/1
เป็นลม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/1
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระคายเคืองตา
5/4
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
6/6
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2
14 ม.ค. 2562
4/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
4/3
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
4/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/9
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/1
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
6/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/12
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
6/3
ปวดฟัน
ให้รับประทานยา
3/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
5/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
6/1
อื่นๆ
ส่งโรงพยาบาล
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
3/5
ปวดฟัน
ให้รับประทานยา
1/2
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
2/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/4
อื่นๆ
ทายา
ฟอกช้ำ
5/12
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/8
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6/5
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/2
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
1/2
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
5/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/10
ปวดท้องประจำเดือน
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
2/6
เจ็บคอ ไอ
ดื่มน้ำอุ่น และให้คำแนะนำ
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/7
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระคายเคืองตา
1/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
5/12
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระคายเคืองตา
3/6
ปวดศีรษะ
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
5/3
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5/1
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3
11 ม.ค. 2562
4/7
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
1/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/3
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/3
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
2/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
1/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
6/3
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
2/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
2/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/9
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/9
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระคายเคืองตา
6/3
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
4/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/3
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
2/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/8
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
6/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/10
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
6/7
ปวดศีรษะ
นอนพัก
2/6
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
5/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/10
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
1/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี