ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

จำนวน 77 คน
วันที่รักษา
      ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย   การรักษา   หมายเหตุ
13 ก.ย. 62
3/2
อุบัติเหตุ
ส่งโรงพยาบาล
ลื่นล้มทำให้ข้อเท้าซ้น
4/4
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/5
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
5/6
แมลงสัตว์ กัดต่อย
ทายา
5/3
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/6
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
4/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1/4
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
4/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
มีไข้
ให้รับประทานยา
2/8
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
12 ก.ย. 62
1/7
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
4/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
5/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6/5
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/4
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
5/5
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
5/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/9
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/7
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
6/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/3
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
4/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/4
ปวดศีรษะ
นอนพัก
1/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
1/7
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/1
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
2/10
มีไข้
นอนพัก
4/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
11 ก.ย. 62
5/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/12
มีไข้
ให้รับประทานยา
6/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/1
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
3/2
มีไข้
ให้รับประทานยา
5/6
มีไข้
ให้รับประทานยา
5/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2/9
มีไข้
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
3/6
ปวดท้องประจำเดือน
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
2/2
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
3/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
10 ก.ย. 62
5/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/9
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/10
ปวดฟัน
ให้รับประทานยา
2/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/6
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/5
มีไข้
นอนพัก
4/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
3/4
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
2/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
4/13
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
4/2
มีไข้
ให้รับประทานยา
6/1
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
6/4
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
2/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี