ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

จำนวน 33 คน
วันที่รักษา
      ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย   การรักษา   หมายเหตุ
18 ก.ค. 2562
4/9
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/11
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
5/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6/10
มีไข้
ให้รับประทานยา
6/10
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
4/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
6/1
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
15 ก.ค. 2562
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/7
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
5/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/5
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
3/5
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
1/2
ปวดศีรษะ
นอนพัก
1/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/13
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
4/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/6
ท้องเสีย
นอนพัก
2/6
ท้องเสีย
นอนพัก
2/6
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
3/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/4
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
5/2
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
3/4
อื่นๆ
นอนพัก
ใจสั่น
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี