ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

จำนวน 112 คน
วันที่รักษา
      ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย   การรักษา   หมายเหตุ
14 พ.ย. 62
6/12
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
5/7
ปวดศีรษะ
นอนพัก
5/6
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
5/6
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
4/4
มีไข้
ให้รับประทานยา
5/10
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/4
มีไข้
ให้รับประทานยา
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/10
มีไข้
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
2/5
มีไข้
ให้รับประทานยา
1/8
มีไข้
ให้รับประทานยา
2/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/3
มีไข้
ให้รับประทานยา
5/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/10
มีไข้
ให้รับประทานยา
5/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/4
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
5/3
มีไข้
ให้รับประทานยา
2/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
1/6
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
1/6
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/6
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
1/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/4
มีไข้
ให้รับประทานยา
2/10
ปวดท้องกระเพาะ
นอนพัก
3/4
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
5/4
มีไข้
ให้รับประทานยา
2/3
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5/2
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
3/4
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6/3
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
4/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
13 พ.ย. 62
5/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/8
ปวดท้องกระเพาะ
นอนพัก
2/6
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
2/6
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
3/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดฟัน
ให้รับประทานยา
5/12
เลือดกำเดาไหล
ประคบเย็น
2/6
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
4/8
อื่นๆ
ให้รับประทานยา
ปวดหู
6/10
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
3/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/5
มีไข้
นอนพัก
1/5
มีไข้
ให้รับประทานยา
2/5
ปวดศีรษะ
นอนพัก
3/1
เป็นลม
ส่งโรงพยาบาล
มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า มา 1 ปี
6/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
12 พ.ย. 62
4/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
4/5
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดท้องกระเพาะ
นอนพัก
6/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/9
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
5/9
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5/9
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/1
มีไข้
ให้รับประทานยา
6/3
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
2/6
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
4/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
2/5
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ล้างตา
1/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/13
มีไข้
ให้รับประทานยา
4/13
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
4/7
มีไข้
ให้รับประทานยา
3/6
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ล้างตา
3/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5/12
มีไข้
ให้รับประทานยา
4/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11 พ.ย. 62
4/6
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/10
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
5/13
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
6/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
3/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/5
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ล้างตา
1/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/2
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ล้างตา
6/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
1/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี