ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

ลำดับ
วันที่รักษา
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
อาการป่วย
การรักษา
หมายเหตุ
1
16 พ.ย. 2561
2/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2
16 พ.ย. 2561
6/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
3
16 พ.ย. 2561
3/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4
16 พ.ย. 2561
2/2
อื่นๆ
ประคบเย็น
ฟอกช้ำ
5
16 พ.ย. 2561
2/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6
16 พ.ย. 2561
1/7
มีไข้
ให้รับประทานยา
7
16 พ.ย. 2561
3/3
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
8
16 พ.ย. 2561
5/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9
16 พ.ย. 2561
6/6
ท้องเสีย
นอนพัก
10
16 พ.ย. 2561
6/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
11
16 พ.ย. 2561
3/2
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
12
16 พ.ย. 2561
6/10
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
13
16 พ.ย. 2561
4/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
14
16 พ.ย. 2561
2/7
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
15
16 พ.ย. 2561
1/9
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
16
16 พ.ย. 2561
3/2
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
17
16 พ.ย. 2561
5/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
18
16 พ.ย. 2561
3/6
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
19
16 พ.ย. 2561
6/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
20
16 พ.ย. 2561
2/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
21
16 พ.ย. 2561
2/9
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
22
16 พ.ย. 2561
5/8
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
23
16 พ.ย. 2561
5/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
24
16 พ.ย. 2561
4/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
25
16 พ.ย. 2561
4/1
อื่นๆ
ประคบเย็น
ข้อมือซ้น
26
16 พ.ย. 2561
4/9
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
27
16 พ.ย. 2561
6/2
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
28
15 พ.ย. 2561
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
29
15 พ.ย. 2561
2/9
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
30
15 พ.ย. 2561
1/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
31
15 พ.ย. 2561
4/1
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
32
15 พ.ย. 2561
4/12
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
33
15 พ.ย. 2561
1/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
34
15 พ.ย. 2561
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
35
15 พ.ย. 2561
5/12
อื่นๆ
ทายา
ปวดเข่า
36
15 พ.ย. 2561
6/6
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
37
15 พ.ย. 2561
5/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
38
15 พ.ย. 2561
4/12
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
39
15 พ.ย. 2561
1/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
40
15 พ.ย. 2561
6/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
41
15 พ.ย. 2561
3/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
42
15 พ.ย. 2561
1/6
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
43
15 พ.ย. 2561
2/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
44
15 พ.ย. 2561
5/6
มีไข้
ให้รับประทานยา
45
15 พ.ย. 2561
4/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
46
15 พ.ย. 2561
6/10
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
47
15 พ.ย. 2561
1/6
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
48
15 พ.ย. 2561
3/1
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
49
15 พ.ย. 2561
4/5
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
50
15 พ.ย. 2561
4/12
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
51
15 พ.ย. 2561
3/6
มีไข้
ให้รับประทานยา
52
15 พ.ย. 2561
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
53
15 พ.ย. 2561
3/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
54
15 พ.ย. 2561
6/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
55
15 พ.ย. 2561
4/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
56
15 พ.ย. 2561
2/5
ปวดฟัน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
57
15 พ.ย. 2561
3/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
58
14 พ.ย. 2561
3/5
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
59
14 พ.ย. 2561
6/7
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
60
14 พ.ย. 2561
4/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
61
14 พ.ย. 2561
6/5
ปวดศีรษะ
นอนพัก
62
14 พ.ย. 2561
6/1
อื่นๆ
ประคบเย็น
แผลผ่าฟันคุด
63
14 พ.ย. 2561
1/3
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
64
14 พ.ย. 2561
6/7
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
65
14 พ.ย. 2561
1/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
66
14 พ.ย. 2561
6/5
มีไข้
ให้รับประทานยา
67
14 พ.ย. 2561
5/3
แมลงสัตว์ กัดต่อย
ทายา
68
14 พ.ย. 2561
5/13
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
69
14 พ.ย. 2561
4/5
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
70
14 พ.ย. 2561
4/1
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
71
14 พ.ย. 2561
2/9
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
72
14 พ.ย. 2561
2/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
73
14 พ.ย. 2561
2/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
74
14 พ.ย. 2561
3/9
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
75
14 พ.ย. 2561
3/9
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
76
14 พ.ย. 2561
4/12
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โต๊ะหนีบมือ
77
14 พ.ย. 2561
5/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แผลผ่าตัดตาปลา
78
14 พ.ย. 2561
6/1
มีไข้
นอนพัก
79
14 พ.ย. 2561
2/10
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
80
14 พ.ย. 2561
6/2
อื่นๆ
เจ็บตา/ให้คำแนะนำ
81
14 พ.ย. 2561
2/6
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
82
14 พ.ย. 2561
4/3
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
83
14 พ.ย. 2561
2/9
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
84
14 พ.ย. 2561
6/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
85
14 พ.ย. 2561
3/9
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
86
14 พ.ย. 2561
3/6
อื่นๆ
ประคบเย็น
ข้อเท้าซ้น
87
14 พ.ย. 2561
3/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
88
14 พ.ย. 2561
5/11
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
89
14 พ.ย. 2561
4/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
90
14 พ.ย. 2561
6/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
91
13 พ.ย. 2561
3/6
อื่นๆ
ประคบเย็น
ข้อเท้าซ้น
92
13 พ.ย. 2561
5/10
มีไข้
ให้รับประทานยา
93
13 พ.ย. 2561
5/3
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
94
13 พ.ย. 2561
3/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
95
13 พ.ย. 2561
2/11
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
96
13 พ.ย. 2561
3/8
มีไข้
นอนพัก
97
13 พ.ย. 2561
3/8
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
98
13 พ.ย. 2561
6/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
99
13 พ.ย. 2561
1/7
มีไข้
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
100
13 พ.ย. 2561
3/9
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
101
13 พ.ย. 2561
5/12
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
102
13 พ.ย. 2561
3/7
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
103
13 พ.ย. 2561
3/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
104
13 พ.ย. 2561
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
105
13 พ.ย. 2561
4/7
ปวดศีรษะ
นอนพัก
106
13 พ.ย. 2561
4/2
มีไข้
ให้รับประทานยา
107
13 พ.ย. 2561
6/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
108
13 พ.ย. 2561
3/9
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
109
13 พ.ย. 2561
2/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี