ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

ลำดับ
วันที่รักษา
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
อาการป่วย
การรักษา
หมายเหตุ
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี