ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

จำนวนทั้งหมด 54 คน
วันที่รักษา
      ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย   การรักษา   หมายเหตุ
23 พ.ค. 2562
6/13
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
4/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6/9
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
1/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/1
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
4/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/11
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/4
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/9
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
5/5
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
5/2
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
2/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
4/6
ภูมิแพ้
ให้รับประทานยา
5/11
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/2
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
4/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
22 พ.ค. 2562
1/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
4/12
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/4
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
3/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3/2
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
6/6
ปวดศีรษะ
นอนพัก
อาเจียน
3/5
ปวดศีรษะ
นอนพัก
4/5
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
4/11
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6/6
ปวดท้องกระเพาะ
ให้รับประทานยา
4/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/6
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
วิงเวียนศีรษะ
21 พ.ค. 2562
6/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/9
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
6/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
1/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4/7
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
5/5
มีไข้
ให้รับประทานยา
4/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
5/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
3/4
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระคายเคืองตา
5/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
6/12
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
5/11
เลือดกำเดาไหล
ประคบเย็น
2/2
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
3/10
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
5/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
4/12
เป็นลม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3/11
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี