ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

จำนวน 12 คน
วันที่รักษา
      ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น อาการป่วย   การรักษา   หมายเหตุ
24 ก.พ. 63
1/4
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
20 ก.พ. 63
3/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
1/8
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
19 ก.พ. 63
6/9
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
5/7
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
4/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
6/2
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
6/1
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
18 ก.พ. 63
2/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
3/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
3/4
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
3/4
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี