รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
23 ธ.ค. 63 18:39:02 น.
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
3/8
643
ไมค์เสีย
รอตรวจสอบ
2.
14 ธ.ค. 63 20:39:37 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
3/8
643
เปิดสวิตแล้ว แต่ไฟ ไม่เข้า เปิดอะไรไม่ได้เลย
รอตรวจสอบ
3.
2 มี.ค. 64 21:02:00 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
3/8
643
Microsoft หมด อายุ สายลำโพงต่อกับคอมมีปัญหา
ซ่อมแล้ว
4.
4 ม.ค. 64 12:11:46 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
3/8
643
Microsoftoffice หมดอายุ
ซ่อมแล้ว
5.
29 ธ.ค. 63 08:04:10 น.
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
622
จอโปรเจคเตอร์หลุดและใช้การไม่ได้
ซ่อมแล้ว
6.
21 ธ.ค. 63 10:21:45 น.
นายสุธน ภักดี
546
นักเรียนดึงโปรเจคเตอร์ รับแจ้งจากอ.ภูเมศร์ ช่วยนาเขต
ซ่อมแล้ว
7.
8 ธ.ค. 63 15:15:23 น.
นายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
4/10
727
Visaul เสียครับ เปิดไม่ติด
ซ่อมแล้ว
8.
1 ธ.ค. 63 15:01:45 น.
นายสิรภพ ใสสะอาด
341
สายต่อเครื่องฉายไม่ค่อยดี ต่อแล้วไม่ติดครับ
ซ่อมแล้ว
9.
1 ธ.ค. 63 08:03:02 น.
เด็กชายภาคภูมิ อนันตศักดิ์
3/5
145
หัวเสียบโปรเจกต์มันขาด
ซ่อมแล้ว
10.
9 ส.ค. 63 12:04:06 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
324
เครื่องวิชวลไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
11.
6 ส.ค. 63 20:12:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
324
โปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
12.
13 ก.ค. 63 07:57:11 น.
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
3/8
643
เครื่องฉายภาพเข้าprojectorไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
13.
10 ก.ค. 63 21:46:02 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
3/8
643
อุปกรณ์ ไม่ทราบว่า ต่อ ครบวงจร หรือ ป่าว มีอะไรหายไปไหม เพราะต่อแล้ว ภาพไม่ขึ้น มาดูให้หน่อยครับ
ซ่อมแล้ว
14.
3 ก.ค. 63 10:18:07 น.
นายสุธน ภักดี
553
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
15.
1 ก.ค. 63 11:21:07 น.
นายสุธน ภักดี
727
โปรเจกเตอร์ติดๆ ดับ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
16.
7 ก.พ. 63 09:46:23 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง
5/1
642
Projector เวลาเปิดขึ้นจอไม่ขึ้นตามที่หน้าจอคอมเปิดไว้ครับ ลองปลด freeze แล้วก้อยังเปนแก้ไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
17.
5 ก.พ. 63 08:58:55 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
ไม่สามารถเชื่อมจอคอมขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ค่ะ
ซ่อมแล้ว
18.
14 ม.ค. 63 17:13:31 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย
6/8
553
กล้องฉายเสียครับ
ซ่อมแล้ว
19.
10 ม.ค. 63 10:53:09 น.
นายสุธน ภักดี
737
HDMI IS BROKEN รับแจ้งจากอ.เด็บบี้
ซ่อมแล้ว
20.
19 ธ.ค. 62 08:50:13 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
5511
เครื่องเส้ยงไมโครโฟนเสียครับ!!
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี