รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
17 มิ.ย. 2562 11:14:13 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
5/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับแจ้งซ่อมไป 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
รอตรวจสอบ
2.
17 มิ.ย. 2562 08:27:56 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
553
โปรเจคเสียครับเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ห้อง 553
รอตรวจสอบ
3.
13 มิ.ย. 2562 11:45:22 น.
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
743
จอโปรเจกเตอร์ค้าง เลื่อนขึ้นลงไม่ได้
รอตรวจสอบ
4.
11 มิ.ย. 2562 12:13:40 น.
นายสุธน ภักดี
5510
ภาพจอไม่อยู่กึ่งกลาง จอเล็ก รับแจ้งจากนักเรียน
รอตรวจสอบ
5.
4 มิ.ย. 2562 08:41:34 น.
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
สีโปรมันเพี้น
รอตรวจสอบ
6.
30 พ.ค. 2562 10:33:33 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
5/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับเปิดไม่ติด ห้อง 553
รอตรวจสอบ
7.
27 พ.ค. 2562 13:06:54 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
5511
เครื่องเสียงช็อต โปรเจคเตอร์ไม่ตรงน็อตดูหลวม
รอตรวจสอบ
8.
24 พ.ค. 2562 07:12:07 น.
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
รอตรวจสอบ
9.
23 พ.ค. 2562 20:00:53 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
รอตรวจสอบ
10.
2 พ.ย. 2561 09:28:53 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
รอตรวจสอบ
11.
2 พ.ย. 2561 09:27:41 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
รอตรวจสอบ
12.
19 มิ.ย. 2561 12:34:39 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
13.
27 มี.ค. 2562 08:07:33 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
กำลังซ่อม
14.
30 ต.ค. 2561 10:05:50 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
กำลังซ่อม
15.
1 มิ.ย. 2561 18:59:49 น.
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
4/11
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
กำลังซ่อม
16.
28 พ.ค. 2562 09:15:42 น.
นายสุธน ภักดี
134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ วิชวลใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
หลอดภาพหมดอายุ
17.
28 พ.ค. 2562 08:25:04 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
1/6
135
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
18.
22 พ.ค. 2562 11:37:25 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
ซ่อมแล้ว
19.
22 พ.ค. 2562 11:03:40 น.
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
20.
22 พ.ค. 2562 09:40:37 น.
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
3/6
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี