รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
25 ก.ค. 62 16:55:10 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
529
แอร์ไม่เย็น 2 ตัว
รอตรวจสอบ
2.
10 ก.ค. 62 14:19:27 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
โปรเจคเตอร์ล็อคดึงไม่ได้
รอตรวจสอบ
3.
8 ก.ค. 62 10:11:22 น.
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
735
ไมค์เสีย สายไมค์ช็อต พูดติดๆดับๆ
รอตรวจสอบ
4.
28 มิ.ย. 62 13:54:15 น.
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
5510
สายHDMI ที่หัวพัง
รอตรวจสอบ
5.
24 มิ.ย. 62 19:34:41 น.
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง
2/2
142
เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงใช้ไม่ได้ - ต่อสายไมค์ไม่ได้ - เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้ - ลำโพงไม่มีเสียง โปรเจคเตอร์ - ปุ่มเปิด เปิดไม่ค่อยได้ - ปุ่มกดขยายเข้า-ออกไม่เป็นไปตามที่กด - สีเพี้ยน - ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คได้ เพราะสายต่อหลวม/ไม่ทันสมัย รับกับโน้ตบุ๊คส่วนใหญ่ไม่ได้
รอตรวจสอบ
6.
20 มิ.ย. 62 13:51:55 น.
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
728
สายHDMIหลวม
รอตรวจสอบ
7.
19 มิ.ย. 62 14:30:00 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
721
โปรเจกเตอร์ค้าง ดึงไม่ลง
รอตรวจสอบ
8.
19 มิ.ย. 62 09:35:38 น.
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
323
ไม่มีจอโปรเจ็คเตอร์
รอตรวจสอบ
9.
18 มิ.ย. 62 13:49:13 น.
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
728
ไมค์เสีย สายแจ็คมีปัญหา ทำให้มีเสียงอื้อ
รอตรวจสอบ
10.
18 มิ.ย. 62 12:04:18 น.
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
745
จอฉายดึงไม่ลง
รอตรวจสอบ
11.
18 มิ.ย. 62 09:56:43 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง
รอตรวจสอบ
12.
13 มิ.ย. 62 11:45:22 น.
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
743
จอโปรเจกเตอร์ค้าง เลื่อนขึ้นลงไม่ได้
รอตรวจสอบ
13.
30 พ.ค. 62 10:33:33 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
5/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับเปิดไม่ติด ห้อง 553
รอตรวจสอบ
14.
27 พ.ค. 62 13:06:54 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
5511
เครื่องเสียงช็อต โปรเจคเตอร์ไม่ตรงน็อตดูหลวม
รอตรวจสอบ
15.
24 พ.ค. 62 07:12:07 น.
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
รอตรวจสอบ
16.
23 พ.ค. 62 20:00:53 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
รอตรวจสอบ
17.
2 พ.ย. 61 09:28:53 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
รอตรวจสอบ
18.
2 พ.ย. 61 09:27:41 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
รอตรวจสอบ
19.
19 มิ.ย. 61 12:34:39 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
20.
27 มี.ค. 62 08:07:33 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
กำลังซ่อม

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี