รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
6 ก.พ. 2562
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
223
ลำโพงไม่ดัง
รอตรวจสอบ
2.
31 ม.ค. 2562
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
รอตรวจสอบ
3.
18 ม.ค. 2562
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
223
เครื่องเสียงใช้ไม่ได้
รอตรวจสอบ
4.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
รอตรวจสอบ
5.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
รอตรวจสอบ
6.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
รอตรวจสอบ
7.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
รอตรวจสอบ
8.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
รอตรวจสอบ
9.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
รอตรวจสอบ
10.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
รอตรวจสอบ
11.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
รอตรวจสอบ
12.
19 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
13.
8 ม.ค. 2562
เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
กำลังซ่อม
14.
8 พ.ย. 2561
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
223
เบิกสายเสียงขาวแดงต่อโทรศัพท์ครับ
กำลังซ่อม
15.
30 ต.ค. 2561
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
กำลังซ่อม
16.
2 ก.ย. 2561
นายอภิชาติ อุปการ
5511
ลำโพงเสียครับ
กำลังซ่อม
17.
27 ส.ค. 2561
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
สายเชื่อมโปรเจกเตอร์เข้าวิชวลเสีย เสียบแล้ว หาสัญญาณไม่เจอ
กำลังซ่อม
รออุปกรณ์ Visullizer
18.
4 ก.ค. 2561
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
525
สาย Visual มีปัญหาครับ ทำให้สีเพี้ยน
กำลังซ่อม
รออุปกรณ์ สายVGA
19.
28 มิ.ย. 2561
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
กำลังซ่อม
20.
1 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกตน์สิรี จุลจันทร์
3/1
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
กำลังซ่อม

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี