รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
รอตรวจสอบ
2.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
รอตรวจสอบ
3.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
รอตรวจสอบ
4.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
รอตรวจสอบ
5.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
รอตรวจสอบ
6.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
รอตรวจสอบ
7.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
รอตรวจสอบ
8.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
รอตรวจสอบ
9.
19 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
1/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
10.
10 ม.ค. 2562
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
1/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
กำลังซ่อม
11.
9 ม.ค. 2562
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
กำลังซ่อม
12.
8 ม.ค. 2562
เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
กำลังซ่อม
13.
8 ม.ค. 2562
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
4/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
กำลังซ่อม
14.
2 ม.ค. 2562
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
1/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
กำลังซ่อม
15.
4 ธ.ค. 2561
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
กำลังซ่อม
16.
21 พ.ย. 2561
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
กำลังซ่อม
รออุปกรณ์
17.
20 พ.ย. 2561
นายณภัทร คงชาตรี
4/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
กำลังซ่อม
18.
16 พ.ย. 2561
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
1/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
กำลังซ่อม
19.
16 พ.ย. 2561
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กำลังซ่อม
Ampรอซ่อม
20.
15 พ.ย. 2561
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
1/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
กำลังซ่อม

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี