รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
24 พ.ค. 2562
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
รอตรวจสอบ
2.
23 พ.ค. 2562
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
รอตรวจสอบ
3.
22 พ.ค. 2562
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
รอตรวจสอบ
4.
22 พ.ค. 2562
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
รอตรวจสอบ
5.
22 พ.ค. 2562
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
3/6
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
รอตรวจสอบ
6.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
รอตรวจสอบ
7.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
รอตรวจสอบ
8.
19 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
9.
27 มี.ค. 2562
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
กำลังซ่อม
10.
30 ต.ค. 2561
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
กำลังซ่อม
11.
1 มิ.ย. 2561
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
4/11
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
กำลังซ่อม
12.
24 เม.ย. 2562
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
13.
27 มี.ค. 2562
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
424
คอมพิวเตอร์ช้าและเข้าใช้ไม่ได้บางโปรแกรม
ซ่อมแล้ว
14.
31 ม.ค. 2562
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
15.
10 ม.ค. 2562
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
2/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
16.
9 ม.ค. 2562
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
ซ่อมแล้ว
17.
8 ม.ค. 2562
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
ซ่อมแล้ว
18.
8 ม.ค. 2562
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
19.
2 ม.ค. 2562
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
20.
20 ธ.ค. 2561
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี