รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
25 ก.ค. 62 16:55:10 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี
5/13
529
แอร์ไม่เย็น 2 ตัว
รอตรวจสอบ
แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป
2.
19 มิ.ย. 61 12:34:39 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
3/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
3.
9 ส.ค. 63 12:04:06 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
4/8
324
เครื่องวิชวลไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
4.
6 ส.ค. 63 20:12:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
4/8
324
โปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
5.
13 ก.ค. 63 07:57:11 น.
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
2/8
643
เครื่องฉายภาพเข้าprojectorไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
6.
10 ก.ค. 63 21:46:02 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
2/8
643
อุปกรณ์ ไม่ทราบว่า ต่อ ครบวงจร หรือ ป่าว มีอะไรหายไปไหม เพราะต่อแล้ว ภาพไม่ขึ้น มาดูให้หน่อยครับ
ซ่อมแล้ว
7.
3 ก.ค. 63 10:18:07 น.
นายสุธน ภักดี
553
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
8.
1 ก.ค. 63 11:21:07 น.
นายสุธน ภักดี
727
โปรเจกเตอร์ติดๆ ดับ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
9.
7 ก.พ. 63 09:46:23 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง
4/1
642
Projector เวลาเปิดขึ้นจอไม่ขึ้นตามที่หน้าจอคอมเปิดไว้ครับ ลองปลด freeze แล้วก้อยังเปนแก้ไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
10.
5 ก.พ. 63 08:58:55 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
ไม่สามารถเชื่อมจอคอมขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ค่ะ
ซ่อมแล้ว
11.
14 ม.ค. 63 17:13:31 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย
6/8
553
กล้องฉายเสียครับ
ซ่อมแล้ว
12.
10 ม.ค. 63 10:53:09 น.
นายสุธน ภักดี
737
HDMI IS BROKEN รับแจ้งจากอ.เด็บบี้
ซ่อมแล้ว
13.
19 ธ.ค. 62 08:50:13 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
5511
เครื่องเส้ยงไมโครโฟนเสียครับ!!
ซ่อมแล้ว
14.
29 พ.ย. 62 10:57:49 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
สายHBMI หลวม เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
15.
22 พ.ย. 62 12:59:24 น.
นายสุธน ภักดี
547
สีจอโปรเจคเตอร์ชำรุด รับแจ้งจากอ.กมลพันธ์
ซ่อมแล้ว
16.
22 พ.ย. 62 12:45:47 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
จอภาพดึงลงไม่ได้
ซ่อมแล้ว
17.
17 พ.ย. 62 08:02:35 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
สีโปรเจคเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมต่อน่าจะเสีย
ซ่อมแล้ว
18.
3 ก.ย. 62 11:52:04 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
735
สัญญาณ Wifi อ่อนครับ สัญญาณไม่ค่อยถึง
ซ่อมแล้ว
19.
2 ก.ย. 62 14:23:30 น.
เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน
2/2
125
ลำโพงเเตก เสียงเวลาพูดไมค์เสียงจะหอนฟังไม่รู้เรื่องครับ
ซ่อมแล้ว
20.
30 ส.ค. 62 11:06:17 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี