รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
1.
16 พ.ย. 2561
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
1/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
รอตรวจสอบ
2.
16 พ.ย. 2561
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
1/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
รอตรวจสอบ
3.
15 พ.ย. 2561
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
1/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
รอตรวจสอบ
4.
15 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
รอตรวจสอบ
5.
13 พ.ย. 2561
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
2/11
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
รอตรวจสอบ
6.
8 พ.ย. 2561
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
2/2
223
เบิกสายเสียงขาวแดงต่อโทรศัพท์ครับ
รอตรวจสอบ
7.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
รอตรวจสอบ
8.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
รอตรวจสอบ
9.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
รอตรวจสอบ
10.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
รอตรวจสอบ
11.
2 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
รอตรวจสอบ
12.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
รอตรวจสอบ
13.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
รอตรวจสอบ
14.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
รอตรวจสอบ
15.
19 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
1/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
16.
16 พ.ย. 2561
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กำลังซ่อม
Ampรอซ่อม
17.
1 พ.ย. 2561
เด็กชายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
กำลังซ่อม
18.
30 ต.ค. 2561
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
1/2
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
กำลังซ่อม
19.
30 ต.ค. 2561
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
กำลังซ่อม
20.
2 ก.ย. 2561
นายอภิชาติ อุปการ
5511
ลำโพงเสียครับ
กำลังซ่อม

หน้าที่ 1 2 3 4
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี