ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ ตรวจระเบียบนักเรียน

ลงบันทึกนักเรียนผิดระเบียบ.


การประมวลผล

ประมวลผลด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ


การแสดง

หน้าเว็บถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการเข้าใจ

มีอะไรใหม่ ?ตัวอย่าง เพียงบางส่วน


ผู้จัดทำให้ความสำคัญกับหน้าต่างแสดงผลเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายในการใช้งาน ระบบมีการแสดงผลที่ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ


หากพบปัญหาการใช้งาน หรือต้องการชี้แนะ สามารถติดต่อผู้จัดทำได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา


การแสดงผลหน้าเว็บบนโทรศัพท์มือถือ เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทางผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะได้จัดการระเบียบของนักเรียน ได้ในทุกอิริยาบถ


ภาพถ่าย เครื่องแบบนักเรียน

ทีมงาน

 


คุณครูที่ปรึกษา
1.นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2.นายสุธน ภักดี

1. นายนิธิภัทร์ ตันติเจริญวิวัฒน์ ม.5/12

2. นางสาวนภัสกร ขจรศักดิ์สิริกุล ม.5/13

3. นางสาวกิรณา สุวรรณอ่อน ม.5/13เข้าสู่ระบบ


ครูอาจารย์     นักเรียน 

Copyright © 2015 srp.ac.th All Rights Reserved.