ค้นหาจาก(หรือเลือกเพียงเงื่อนไขเดียว)
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 832 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... 42 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 2561
2
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
3
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
4
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 2561
5
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
6
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
7
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
8
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
9
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
10
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
11
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
12
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
13
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
14
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
15
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 2557
16
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
17
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
18
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
19
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
20
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... 42 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
9
7
16

ประเทศ

6
64
48
118

ภาค

2
72
90
164

เขตพื้นที่

3
158
153
314

จังหวัด

1
51
91
143

โรงเรียน

-
56
19
75

รวม

12
410
408
830
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี