ค้นหาจาก(หรือเลือกเพียงเงื่อนไขเดียว)
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 526 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 2560
2
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 2559
3
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 2559
4
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 2559
5
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
6
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 2559
7
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 2558
8
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 2558
9
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 2557
10
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 2557
11
นักเรียน
นานาชาติ
1. นายศุภจักร ณ ระนอง
ม.5/3
17 ก.ค. 2557
12
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 2557
13
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 2560
14
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 2560
15
นักเรียน
ประเทศ
1. นางสาวพิมพ์ลดา ทองคำ
ม.5/7
20 มิ.ย. 2560
16
นักเรียน
ประเทศ
1. นางสาวอภิชญา วัชรคงพันธ์
ม.5/3
20 มิ.ย. 2560
17
นักเรียน
ประเทศ
1. นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
ม.4/3
31 พ.ค. 2560
18
นักเรียน
ประเทศ
1. นางสาวพิมพ์ลดา ทองคำ
ม.5/7
25 พ.ค. 2560
19
นักเรียน
ประเทศ
1. เด็กหญิงเบญจพร นพรัตน์
ม.3/2
1 เม.ย. 2560
20
นักเรียน
ประเทศ
1. เด็กหญิงเบญจพร นพรัตน์
ม.3/2
2. เด็กหญิงเขมสรณ์ จันทร์ภักดี
ม.3/11
16 มี.ค. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
9
3
12

ประเทศ

2
41
36
79

ภาค

-
38
60
98

เขตพื้นที่

2
101
98
201

จังหวัด

1
21
60
82

โรงเรียน

-
52
2
54

รวม

5
262
259
526
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี