โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานคะแนนสอบคัดเลือกรายบุคคล
โครงการห้องเรียนพิเศษและรอบทั่วไป

โครงการห้องเรียนพิเศษ รอบทั่วไป
*สำหรับรอบทั่วไป*
ดูผลคะแนนม.1 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561
ดูผลคะแนนม.4 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561