หน้าแรก
ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกท่าน

กรุณาตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าโดยการค้นหา
หากไม่พบรายชื่อของท่าน ให้ทำการเพิ่มรายชื่อศิษย์เก่า
โดยคลิกที่ปุ่ม
ค้นหารายชื่อศิษย์เก่า ระบุชื่อหรือรหัสนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า 5 ลำดับล่าสุด
ลำดับ
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
ดู
แก้ไข
1
22385 ?????????????????? ??????
2
31889 ????????????? ??????????
3
????????????? ????????
4
????????????? ???????
5
31726 ???????????? ?????????????
 
ปีการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
เลือกระดับชั้นที่จบ
เลือกห้อง
 
2
0
0
0
3
0
2
0
7
7
4
10
2
46
20
8
19
7
22
24
24
35
13
27
36
22
21
43
49
37
57
97
133
131
114
145
153
69
42
33
11
3
1
3
1
รวม
519
1483
 
- คลิกที่ปีการศึกษา จะแสดงรายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมดในปีการศึกษานั้น
- คลิกตัวเลขแสดงจำนวนรวมแต่ละช่วงชั้น จะแสดงรายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมดในช่วงชั้นปีนั้น
- หากต้องการแสดงรายชื่อตามห้อง ให้เลือกระดับชั้นที่จบ เลือกห้อง แล้วกดปุ่มแสดงรายชื่อศิษย์เก่า

*** หมายเหตุ - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะต้องใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลของตัวท่านเอง
ศิษย์เก่าท่านใด ยังไม่ได้ระบุเลขบัตรประชาชน กรุณาเพิ่มข้อมูลเลขบัตรประชาชน
หลังจากนั้นจะต้องใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันในการแก้ไขข้อมูล
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ ***

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (Suratpittaya School)
webmaster : suthon77@hotmail.com ควรใช้ความละเอียด 1024*768 pixels