ระบบบันทึกการอบรมครู
ปีการศึกษา /


ประจำปีการศึกษา 2/2561

ลำดับ
ชื่อการอบรม
จำนวนชม.
จำนวนผู้อบรม
วันที่
1.
16
3
6 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561
2.
6
1
30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
3.
12
152
22 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
4.
12
7
5 เม.ย. 2561 - 6 เม.ย. 2561
      กลุ่มสาระ
หน่วยงาน
ภายใน
ภายนอก
-
1
11
-
29
2
24
-
22
1
14
3
14
2
7
-
8
-
13
2
-
-
10
-
รวม
152
11
Copyright © 2018 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี