ระบบบันทึกการอบรมครู
ปีการศึกษา /


ประจำปีการศึกษา 2/2561

ลำดับ
ชื่อการอบรม
จำนวนชม.
จำนวนผู้อบรม
วันที่
1.
6
9
14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
2.
16
2
19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561
3.
16
3
6 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561
4.
6
1
30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
5.
12
152
22 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
6.
12
7
5 เม.ย. 2561 - 6 เม.ย. 2561
      กลุ่มสาระ
หน่วยงาน
ภายใน
ภายนอก
-
1
11
-
29
2
24
-
22
1
14
5
14
2
7
-
8
-
13
8
-
-
10
3
รวม
152
22
Copyright © 2018 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี