สรุปจำนวนครู บุคลากร แยกขนาดเสื้อ

FUN RUN 5K

   หน่วยงาน
XS
SS
S
M
L
XL
3L
4L
5L
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสนับสนุน
1
1
3
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
1
5
5
4
2
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2
5
3
4
5
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
1
5
11
2
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
4
2
5
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
7
4
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1
1
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2
2
2
3
3
ลูกจ้างประจำ
1
ลูกจ้างชั่วคราว
2
2
1
2
1
1
4
13
21
32
23
22
3
3
รวมทั้งหมด
121

Mini marathon 10K

   หน่วยงาน
XS
SS
S
M
L
XL
3L
4L
5L
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสนับสนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
1
1
3
3
1
รวมทั้งหมด
7

รวมทั้ง 2 ประเภท 128 คน