ปิดการอัพโหลดไฟล์แจ้งการชำระเงิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-4653316