ปีการศึกษา 2564
รับสมัคร  วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 - วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อ  วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
ยืนยันสิทธิ์  วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.3
แผนการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX)
เกรดเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
1. แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3.00 ขึ้นไป
 • 1. คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. แผนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  3.00 ขึ้นไป
 • 1. คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 3. แผนภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
  2.75 ขึ้นไป
 • 1. ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 2. สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 4. แผนภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  2.75 ขึ้นไป
 • 1. ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • รับนักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนเดิม (ประเภทโควต้า) จำนวน 256 คน จากกลุ่มเรียน ดังนี้

 • 1. แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 96 คน
 • 2. แผนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 64 คน
 • 3. แผนภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 32 คน
 • 4. แผนภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 64 คน

 • กำหนดการ

 • สมัคร วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
 • วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • วันประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • วันรายงานตัว วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • วันมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

 • สถิติการเลือกแผนการเรียน
  วันที่สมัคร
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
  ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  รวม
  21 ธ.ค. 63
  96
  26
  16
  15
  153
  22 ธ.ค. 63
  52
  19
  10
  21
  102
  23 ธ.ค. 63
  38
  7
  8
  7
  60
  24 ธ.ค. 63
  17
  9
  6
  5
  37
  25 ธ.ค. 63
  14
  3
  8
  3
  28
  รวม
  217
  64
  48
  51
  380