รายงานการตรวจความสะอาดประจำอาคาร

เลือกอาคาร เลือกเดิอน
อาคารสันติ
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
อันดับ
ชื่อห้อง
ครูที่ปรึกษา
ห้องประจำ
ครั้งล่าสุด
คะแนน