รายการแจ้งซ่อม

จำนวน 152 รายการ
รอตรวจสอบ, กำลังซ่อม, ซ่อมแล้ว
รายการแจ้งซ่อม
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
ห้อง
อาการเสีย
สถานะ
หมายเหตุ
1.
 23 ธ.ค. 63 18:39:02 น.
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ ม.3/8
643
ไมค์เสีย
2.
 14 ธ.ค. 63 20:39:37 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย ม.3/8
643
เปิดสวิตแล้ว แต่ไฟ ไม่เข้า เปิดอะไรไม่ได้เลย
3.
 2 มี.ค. 64 21:02:00 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย ม.3/8
643
Microsoft หมด อายุ สายลำโพงต่อกับคอมมีปัญหา
4.
 4 ม.ค. 64 12:11:46 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย ม.3/8
643
Microsoftoffice หมดอายุ
5.
 29 ธ.ค. 63 08:04:10 น.
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
622
จอโปรเจคเตอร์หลุดและใช้การไม่ได้
6.
 21 ธ.ค. 63 10:21:45 น.
นายสุธน ภักดี
546
นักเรียนดึงโปรเจคเตอร์ รับแจ้งจากอ.ภูเมศร์ ช่วยนาเขต
7.
 8 ธ.ค. 63 15:15:23 น.
นายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์ ม.4/10
727
Visaul เสียครับ เปิดไม่ติด
8.
 1 ธ.ค. 63 08:03:02 น.
เด็กชายภาคภูมิ อนันตศักดิ์ ม.3/5
145
หัวเสียบโปรเจกต์มันขาด
9.
 1 ธ.ค. 63 15:01:45 น.
นายสิรภพ ใสสะอาด
341
สายต่อเครื่องฉายไม่ค่อยดี ต่อแล้วไม่ติดครับ
10.
 9 ส.ค. 63 12:04:06 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.5/8
324
เครื่องวิชวลไม่ชัด
11.
 6 ส.ค. 63 20:12:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.5/8
324
โปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้
12.
 13 ก.ค. 63 07:57:11 น.
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ ม.3/8
643
เครื่องฉายภาพเข้าprojectorไม่สามารถใช้งานได้
13.
 10 ก.ค. 63 21:46:02 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย ม.3/8
643
อุปกรณ์ ไม่ทราบว่า ต่อ ครบวงจร หรือ ป่าว มีอะไรหายไปไหม เพราะต่อแล้ว ภาพไม่ขึ้น มาดูให้หน่อยครับ
14.
 3 ก.ค. 63 10:18:07 น.
นายสุธน ภักดี
553
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง รับแจ้งจากนักเรียน
15.
 1 ก.ค. 63 11:21:07 น.
นายสุธน ภักดี
727
โปรเจกเตอร์ติดๆ ดับ รับแจ้งจากนักเรียน
16.
 7 ก.พ. 63 09:46:23 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง ม.5/1
642
Projector เวลาเปิดขึ้นจอไม่ขึ้นตามที่หน้าจอคอมเปิดไว้ครับ ลองปลด freeze แล้วก้อยังเปนแก้ไม่ได้ครับ
17.
 5 ก.พ. 63 08:58:55 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
ไม่สามารถเชื่อมจอคอมขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ค่ะ
18.
 14 ม.ค. 63 17:13:31 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย ม.6/8
553
กล้องฉายเสียครับ
19.
 10 ม.ค. 63 10:53:09 น.
นายสุธน ภักดี
737
HDMI IS BROKEN รับแจ้งจากอ.เด็บบี้
20.
 19 ธ.ค. 62 08:50:13 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์ ม.6/8
5511
เครื่องเส้ยงไมโครโฟนเสียครับ!!
21.
 29 พ.ย. 62 10:57:49 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
สายHBMI หลวม เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้
22.
 22 พ.ย. 62 12:45:47 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
จอภาพดึงลงไม่ได้
23.
 22 พ.ย. 62 12:59:24 น.
นายสุธน ภักดี
547
สีจอโปรเจคเตอร์ชำรุด รับแจ้งจากอ.กมลพันธ์
24.
 17 พ.ย. 62 08:02:35 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
สีโปรเจคเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมต่อน่าจะเสีย
25.
 3 ก.ย. 62 11:52:04 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
735
สัญญาณ Wifi อ่อนครับ สัญญาณไม่ค่อยถึง
26.
 2 ก.ย. 62 14:23:30 น.
เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน ม.3/2
125
ลำโพงเเตก เสียงเวลาพูดไมค์เสียงจะหอนฟังไม่รู้เรื่องครับ
27.
 30 ส.ค. 62 11:06:17 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้
28.
 27 ส.ค. 62 12:12:20 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี ม.3/4
144
โปรเจคเตอร์เสีย ไฟLAMPกระพริบสีแดง แล้วเครื่องปิดเอง
29.
 21 ส.ค. 62 11:48:09 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
735
คอมพิวเตอร์ ไมค์ วิชวล ใช้ไม่ได้ สับคัตเอาท์แล้วไฟไม่เข้า
30.
 19 ส.ค. 62 09:38:04 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
จอโปรเจคเตอร์ล็อกไม่สามารถดึงได้ จอฉายติดๆดับๆ
31.
 25 ก.ค. 62 16:55:10 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี ม.6/13
529
แอร์ไม่เย็น 2 ตัว
32.
 15 ก.ค. 62 11:53:05 น.
นายสุธน ภักดี
135
โปรเจกเตอร์เสีย รับแจ้งจากนักเรียน
33.
 10 ก.ค. 62 14:19:27 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
โปรเจคเตอร์ล็อคดึงไม่ได้
34.
 9 ก.ค. 62 15:43:10 น.
นายทักษินัย สมณะ ม.6/7
5410
วิชวลเสีย
35.
 8 ก.ค. 62 10:11:22 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
735
ไมค์เสีย สายไมค์ช็อต พูดติดๆดับๆ
36.
 4 ก.ค. 62 10:11:15 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่ ม.3/6
135
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
37.
 28 มิ.ย. 62 13:54:15 น.
นายธีระเดช ปานคล้าย ม.6/7
5510
สายHDMI ที่หัวพัง
38.
 24 มิ.ย. 62 19:34:41 น.
นางสาวภัทรธิดา โพธิ์กลาง ม.4/13
142
เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงใช้ไม่ได้ - ต่อสายไมค์ไม่ได้ - เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้ - ลำโพงไม่มีเสียง โปรเจคเตอร์ - ปุ่มเปิด เปิดไม่ค่อยได้ - ปุ่มกดขยายเข้า-ออกไม่เป็นไปตามที่กด - สีเพี้ยน - ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คได้ เพราะสายต่อหลวม/ไม่ทันสมัย รับกับโน้ตบุ๊คส่วนใหญ่ไม่ได้
39.
 20 มิ.ย. 62 13:51:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.5/8
728
สายHDMIหลวม
40.
 19 มิ.ย. 62 09:35:38 น.
นายชญาวุช ทองเต็ม ม.6/7
323
ไม่มีจอโปรเจ็คเตอร์
41.
 19 มิ.ย. 62 14:30:00 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี ม.6/13
721
โปรเจกเตอร์ค้าง ดึงไม่ลง
42.
 18 มิ.ย. 62 09:56:43 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง
43.
 18 มิ.ย. 62 12:04:18 น.
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข ม.6/11
745
จอฉายดึงไม่ลง
44.
 18 มิ.ย. 62 13:49:13 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.5/8
728
ไมค์เสีย สายแจ็คมีปัญหา ทำให้มีเสียงอื้อ
45.
 17 มิ.ย. 62 08:27:56 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย ม.6/8
553
โปรเจคเสียครับเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ห้อง 553
46.
 17 มิ.ย. 62 11:14:13 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม ม.6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับแจ้งซ่อมไป 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
47.
 13 มิ.ย. 62 11:45:22 น.
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์ ม.6/11
743
จอโปรเจกเตอร์ค้าง เลื่อนขึ้นลงไม่ได้
48.
 11 มิ.ย. 62 12:13:40 น.
นายสุธน ภักดี
5510
ภาพจอไม่อยู่กึ่งกลาง จอเล็ก รับแจ้งจากนักเรียน
49.
 4 มิ.ย. 62 08:41:34 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง ม.5/1
342
สีโปรมันเพี้น
50.
 30 พ.ค. 62 10:33:33 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม ม.6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับเปิดไม่ติด ห้อง 553
51.
 28 พ.ค. 62 08:25:04 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่ ม.3/6
135
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
52.
 28 พ.ค. 62 09:15:42 น.
นายสุธน ภักดี
134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ วิชวลใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากนักเรียน
หลอดภาพหมดอายุ
53.
 27 พ.ค. 62 13:06:54 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์ ม.6/8
5511
เครื่องเสียงช็อต โปรเจคเตอร์ไม่ตรงน็อตดูหลวม
54.
 24 พ.ค. 62 07:12:07 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง ม.5/1
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
55.
 23 พ.ค. 62 20:00:53 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า ม.6/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
56.
 22 พ.ค. 62 09:40:37 น.
นายปีติภัทร ศรีโชติ ม.5/4
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
57.
 22 พ.ค. 62 11:03:40 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง ม.5/1
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
58.
 22 พ.ค. 62 11:37:25 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ ม.6/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
59.
 24 เม.ย. 62 13:42:47 น.
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
60.
 27 มี.ค. 62 08:05:58 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
424
คอมพิวเตอร์ช้าและเข้าใช้ไม่ได้บางโปรแกรม
61.
 27 มี.ค. 62 08:07:33 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
62.
 31 ม.ค. 62 13:59:28 น.
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
63.
 10 ม.ค. 62 08:25:43 น.
นายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง ม.4/3
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
64.
 9 ม.ค. 62 13:11:41 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม ม.3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
65.
 8 ม.ค. 62 09:59:19 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า ม.6/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
66.
 8 ม.ค. 62 12:10:00 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด ม.6/12
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
67.
 2 ม.ค. 62 11:22:06 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี ม.3/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
68.
 20 ธ.ค. 61 08:36:15 น.
นายวัชรันต์ พลเคน ม.3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
69.
 18 ธ.ค. 61 09:52:09 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยนครับ
70.
 17 ธ.ค. 61 11:24:07 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง ม.5/1
225
จอคอมเป็นสีแดง แทนรับการฉายหลุด
71.
 7 ธ.ค. 61 13:02:03 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
ตัวฉายสีเพี้ยนครับ
72.
 4 ธ.ค. 61 10:31:49 น.
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม.6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
73.
 29 พ.ย. 61 15:52:45 น.
นายปณิธิ ก้อนเงิน ม.3/5
226
ตัวโปรเจคเตอร์มันเอียงครับ
74.
 23 พ.ย. 61 11:48:06 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ ม.6/3
334
วิชชวนเปิดไม่ได้
สลับช่องสัญญาณVGAเป็นAV
75.
 21 พ.ย. 61 14:16:12 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง ม.6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
รออุปกรณ์
76.
 20 พ.ย. 61 15:25:56 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
77.
 16 พ.ย. 61 08:41:56 น.
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
Ampรอซ่อม
78.
 16 พ.ย. 61 08:43:26 น.
นายสุธน ภักดี
643
แจ้งให้ช่วยเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมผู้ปกครอง รับแจ้งจากอ.ปฐพนธ์ ชนิลกุล
Projictorเสีย
79.
 16 พ.ย. 61 12:48:06 น.
นายกษิดิ์ดิศ​ พุทธ​สุขา ม.4/4
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
80.
 16 พ.ย. 61 15:05:51 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ ม.3/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
81.
 15 พ.ย. 61 10:25:44 น.
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่ ม.6/7
642
CPU เสีย
82.
 15 พ.ย. 61 14:59:39 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
83.
 15 พ.ย. 61 15:00:12 น.
นายณัฐพล ทองพันธ์ ม.4/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
84.
 13 พ.ย. 61 22:48:52 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.5/8
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
85.
 7 พ.ย. 61 14:32:53 น.
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
86.
 2 พ.ย. 61 08:51:30 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
87.
 2 พ.ย. 61 08:52:02 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
88.
 2 พ.ย. 61 08:56:12 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
89.
 2 พ.ย. 61 09:27:41 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
90.
 2 พ.ย. 61 09:28:53 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
91.
 1 พ.ย. 61 08:27:08 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
92.
 30 ต.ค. 61 10:05:50 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง ม.6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
93.
 30 ต.ค. 61 13:58:54 น.
นางสาวพัชริศา พร้อมประเสริฐ ม.4/9
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
94.
 29 ต.ค. 61 10:21:43 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์ ม.6/11
523
จอโปรเเจกเตอร์เป็นสีชมพู
รออุปกรณ์
95.
 3 ก.ย. 61 09:10:43 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
96.
 3 ก.ย. 61 09:11:28 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
คอมพิวเตอร์มีปัญหา โปรเจคเตอร์มีปัญหา
97.
 3 ก.ย. 61 09:11:56 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
98.
 3 ก.ย. 61 09:12:27 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
99.
 2 ก.ย. 61 08:36:50 น.
นายอภิชาติ อุปการ
5511
ลำโพงเสียครับ
100.
 27 ส.ค. 61 13:25:16 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
สายเชื่อมโปรเจกเตอร์เข้าวิชวลเสีย เสียบแล้ว หาสัญญาณไม่เจอ
รออุปกรณ์ Visullizer
101.
 21 ส.ค. 61 11:16:11 น.
นายอภิชาติ อุปการ
223
projector เปิดไม่ติด (เหมือนไฟไม่เข้าครับ)
รออุปกรณ์
102.
 21 ส.ค. 61 11:17:57 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
projector เชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วสีเพี้ยนไปจากปกติ (คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่สายเชื่อมต่อจากเครื่องฉายไปโปรเจคเตอร์ครับ)
สายVGAขาด
103.
 20 ส.ค. 61 12:19:00 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ ม.6/3
334
โปรเจคเตอร์ฉายภาพไม่ชัดเจน เป็นสี
Visullizerเสีย
104.
 14 ส.ค. 61 08:36:46 น.
นายกีรติ มณีกาญจน์ ม.4/9
622
เครื่องที่เชื่อมกับโปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้กดpowerเเล้วไม่ได้
105.
 6 ส.ค. 61 10:06:19 น.
นายกีรติ มณีกาญจน์ ม.4/9
622
โปรเจคเตอร์มันบอกว่าร้อนเกินไปที่ตัวระบายอากาศเเล้วมันก็ดับครับขอมาซ่อมหน่อยครับ
หลอดภาพหมดอายุ
106.
 6 ส.ค. 61 15:19:53 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี ม.6/8
544
โปรเจคเตอร์ภาพไม่ชัดครับ
สายVGAขาด
107.
 6 ก.ค. 61 08:37:44 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
524
จอภาพสีเพี้ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม มองไม่ค่อยเห็นตัวอักษร
สายเสื่อมเปลี่ยนสายใหม่
108.
 6 ก.ค. 61 11:21:42 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
548
เปิดโปรเจคเตอร์ไม่ได้
109.
 5 ก.ค. 61 08:07:39 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ ม.3/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter ไม่สามารถใช้ได้ครับ ซ่อมด้วย
รออุปกรณ์
110.
 4 ก.ค. 61 01:49:11 น.
นางสาวณัฐณิชา ช่วยเอียด ม.4/1
143
สายต่อกับโปรเจ็กเตอร์เสีย โปรเจ็กเตอร์ไม่มีรีโมทเปิด/ปิด
111.
 4 ก.ค. 61 12:24:03 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี ม.6/8
525
สาย Visual มีปัญหาครับ ทำให้สีเพี้ยน
รออุปกรณ์ สายVGA
112.
 3 ก.ค. 61 09:33:11 น.
นายธิติวุฒิ พรหมนุช ม.6/6
342
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสี ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
113.
 3 ก.ค. 61 14:49:38 น.
นายเตชินท์ แก้วศรี ม.3/3
323
เมาส์ใช้งานไม่ได้
114.
 2 ก.ค. 61 09:23:23 น.
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
สายแลนเสีย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง 336
115.
 2 ก.ค. 61 11:43:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
643
Monitor ไม่ติด
สายVGAเสีย
116.
 2 ก.ค. 61 15:33:14 น.
นายกฤติศักดิ์ สุขพร ม.5/12
222
Projestor พังครับครับ
รอการจัดซื้อ
117.
 29 มิ.ย. 61 13:49:15 น.
นางสาวณัฐณิชา ช่วยเอียด ม.4/1
143
โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน พัดลมเสีย
118.
 28 มิ.ย. 61 08:52:45 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม ม.3/4
546
โปรเจ็กเตอร์ไม่มีสัญญาณ
ถกเปลี่ยนสาย
119.
 28 มิ.ย. 61 13:27:58 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
120.
 19 มิ.ย. 61 08:22:24 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
โปรเจกเตอร์เสีย ไม่มีเครื่องวิชวล คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้
121.
 19 มิ.ย. 61 12:34:39 น.
นางสาวจุฑามาศ หนูศรีแก้ว ม.4/6
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
122.
 19 มิ.ย. 61 14:00:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.สุดารัตน์ แจ้ง สายสัญญาณต่างของคอมขาด
123.
 18 มิ.ย. 61 11:28:48 น.
นายธัญชนก แก้วกัน ม.5/4
623
ไม่มีสายต่อเสียง(หาย)
124.
 14 มิ.ย. 61 10:47:48 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ ม.6/1
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
125.
 13 มิ.ย. 61 13:15:38 น.
นายณัฐพล ทองพันธ์ ม.4/8
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
126.
 13 มิ.ย. 61 12:30:33 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
127.
 13 มิ.ย. 61 09:25:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
128.
 13 มิ.ย. 61 09:41:27 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
รออุปกรณ์
129.
 13 มิ.ย. 61 09:25:09 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
130.
 13 มิ.ย. 61 09:23:49 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
131.
 13 มิ.ย. 61 09:23:22 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
132.
 13 มิ.ย. 61 09:23:08 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ถอดสายVGA
133.
 13 มิ.ย. 61 07:11:09 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด ม.6/12
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
134.
 12 มิ.ย. 61 18:56:01 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
135.
 12 มิ.ย. 61 18:18:52 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
136.
 12 มิ.ย. 61 18:18:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าไม่มีเครื่อง Visualizer
137.
 12 มิ.ย. 61 18:17:13 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าเครื่องเสียงเสีย ไม่มี Remote
รออุปกรณ์
138.
 12 มิ.ย. 61 09:58:00 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.5/8
โปรเจคเตอร์สีมืด
139.
 6 มิ.ย. 61 07:39:31 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
140.
 5 มิ.ย. 61 18:09:55 น.
นางสาวจุฑามาศ หนูศรีแก้ว ม.4/6
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
141.
 5 มิ.ย. 61 14:10:42 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
142.
 5 มิ.ย. 61 08:06:22 น.
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง ม.6/5
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
143.
 4 มิ.ย. 61 07:38:49 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี ม.3/4
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
144.
 1 มิ.ย. 61 18:59:49 น.
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์ ม.6/11
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
145.
 1 มิ.ย. 61 18:49:18 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี ม.6/8
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
รออุปกรณ์
146.
 1 มิ.ย. 61 15:18:21 น.
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
147.
 1 มิ.ย. 61 14:17:30 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ ม.6/1
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
148.
 1 มิ.ย. 61 13:00:38 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
รออุปกรณ์
149.
 1 มิ.ย. 61 12:22:02 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ ม.6/3
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
รออุปกรณ์
150.
 1 มิ.ย. 61 13:22:39 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
เครื่องเสียงไม่ดัง
151.
 1 มิ.ย. 61 11:17:47 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์ ม.6/11
เครื่องเสียงสายไฟขาดไม่สามารถใช้งานได้
รออุปกรณ์ (หนูกัดสาย)
152.
 31 พ.ค. 61 17:54:44 น.
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร ม.3/2
โปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
ห้อง
อาการเสีย
สถานะ
หมายเหต