จำนวน 143 รายการ
รายการแจ้งซ่อม
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
ห้อง
อาการเสีย
สถานะ
1.
 25 ก.ค. 62 16:55:10 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี ม.5/13
529
แอร์ไม่เย็น 2 ตัว
รอตรวจสอบ
》แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป
2.
 19 มิ.ย. 61 12:34:39 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว ม.3/2
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
รอตรวจสอบ
》ให้ครูประจำชั้นไปแจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะ
3.
 9 ส.ค. 63 12:04:06 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.4/8
324
เครื่องวิชวลไม่ชัด
4.
 6 ส.ค. 63 20:12:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.4/8
324
โปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้
5.
 13 ก.ค. 63 07:57:11 น.
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ ม.2/8
643
เครื่องฉายภาพเข้าprojectorไม่สามารถใช้งานได้
6.
 10 ก.ค. 63 21:46:02 น.
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย ม.2/8
643
อุปกรณ์ ไม่ทราบว่า ต่อ ครบวงจร หรือ ป่าว มีอะไรหายไปไหม เพราะต่อแล้ว ภาพไม่ขึ้น มาดูให้หน่อยครับ
7.
 3 ก.ค. 63 10:18:07 น.
นายสุธน ภักดี
553
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง รับแจ้งจากนักเรียน
8.
 1 ก.ค. 63 11:21:07 น.
นายสุธน ภักดี
727
โปรเจกเตอร์ติดๆ ดับ รับแจ้งจากนักเรียน
9.
 7 ก.พ. 63 09:46:23 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง ม.4/1
642
Projector เวลาเปิดขึ้นจอไม่ขึ้นตามที่หน้าจอคอมเปิดไว้ครับ ลองปลด freeze แล้วก้อยังเปนแก้ไม่ได้ครับ
10.
 5 ก.พ. 63 08:58:55 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
ไม่สามารถเชื่อมจอคอมขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ค่ะ
11.
 14 ม.ค. 63 17:13:31 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย ม.6/8
553
กล้องฉายเสียครับ
12.
 10 ม.ค. 63 10:53:09 น.
นายสุธน ภักดี
737
HDMI IS BROKEN รับแจ้งจากอ.เด็บบี้
13.
 19 ธ.ค. 62 08:50:13 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์ ม.6/8
5511
เครื่องเส้ยงไมโครโฟนเสียครับ!!
14.
 29 พ.ย. 62 10:57:49 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
สายHBMI หลวม เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้
15.
 22 พ.ย. 62 12:45:47 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
จอภาพดึงลงไม่ได้
16.
 22 พ.ย. 62 12:59:24 น.
นายสุธน ภักดี
547
สีจอโปรเจคเตอร์ชำรุด รับแจ้งจากอ.กมลพันธ์
17.
 17 พ.ย. 62 08:02:35 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
สีโปรเจคเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมต่อน่าจะเสีย
18.
 3 ก.ย. 62 11:52:04 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
735
สัญญาณ Wifi อ่อนครับ สัญญาณไม่ค่อยถึง
19.
 2 ก.ย. 62 14:23:30 น.
เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน ม.2/2
125
ลำโพงเเตก เสียงเวลาพูดไมค์เสียงจะหอนฟังไม่รู้เรื่องครับ
20.
 30 ส.ค. 62 11:06:17 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้
21.
 27 ส.ค. 62 12:12:20 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี ม.3/4
144
โปรเจคเตอร์เสีย ไฟLAMPกระพริบสีแดง แล้วเครื่องปิดเอง
22.
 21 ส.ค. 62 11:48:09 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
735
คอมพิวเตอร์ ไมค์ วิชวล ใช้ไม่ได้ สับคัตเอาท์แล้วไฟไม่เข้า
23.
 19 ส.ค. 62 09:38:04 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
จอโปรเจคเตอร์ล็อกไม่สามารถดึงได้ จอฉายติดๆดับๆ
24.
 15 ก.ค. 62 11:53:05 น.
นายสุธน ภักดี
135
โปรเจกเตอร์เสีย รับแจ้งจากนักเรียน
25.
 10 ก.ค. 62 14:19:27 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
โปรเจคเตอร์ล็อคดึงไม่ได้
26.
 9 ก.ค. 62 15:43:10 น.
นายทักษินัย สมณะ ม.6/7
5410
วิชวลเสีย
27.
 8 ก.ค. 62 10:11:22 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
735
ไมค์เสีย สายไมค์ช็อต พูดติดๆดับๆ
28.
 4 ก.ค. 62 10:11:15 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่ ม.2/6
135
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
29.
 28 มิ.ย. 62 13:54:15 น.
นายธีระเดช ปานคล้าย ม.6/7
5510
สายHDMI ที่หัวพัง
30.
 24 มิ.ย. 62 19:34:41 น.
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง ม.3/2
142
เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงใช้ไม่ได้ - ต่อสายไมค์ไม่ได้ - เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้ - ลำโพงไม่มีเสียง โปรเจคเตอร์ - ปุ่มเปิด เปิดไม่ค่อยได้ - ปุ่มกดขยายเข้า-ออกไม่เป็นไปตามที่กด - สีเพี้ยน - ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คได้ เพราะสายต่อหลวม/ไม่ทันสมัย รับกับโน้ตบุ๊คส่วนใหญ่ไม่ได้
31.
 20 มิ.ย. 62 13:51:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.4/8
728
สายHDMIหลวม
32.
 19 มิ.ย. 62 09:35:38 น.
นายชญาวุช ทองเต็ม ม.5/7
323
ไม่มีจอโปรเจ็คเตอร์
33.
 19 มิ.ย. 62 14:30:00 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี ม.5/13
721
โปรเจกเตอร์ค้าง ดึงไม่ลง
34.
 18 มิ.ย. 62 09:56:43 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
737
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง
35.
 18 มิ.ย. 62 12:04:18 น.
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข ม.6/11
745
จอฉายดึงไม่ลง
36.
 18 มิ.ย. 62 13:49:13 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.4/8
728
ไมค์เสีย สายแจ็คมีปัญหา ทำให้มีเสียงอื้อ
37.
 17 มิ.ย. 62 08:27:56 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย ม.6/8
553
โปรเจคเสียครับเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ห้อง 553
38.
 17 มิ.ย. 62 11:14:13 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม ม.6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับแจ้งซ่อมไป 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
39.
 13 มิ.ย. 62 11:45:22 น.
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์ ม.5/11
743
จอโปรเจกเตอร์ค้าง เลื่อนขึ้นลงไม่ได้
40.
 11 มิ.ย. 62 12:13:40 น.
นายสุธน ภักดี
5510
ภาพจอไม่อยู่กึ่งกลาง จอเล็ก รับแจ้งจากนักเรียน
41.
 4 มิ.ย. 62 08:41:34 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง ม.4/1
342
สีโปรมันเพี้น
42.
 30 พ.ค. 62 10:33:33 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม ม.6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับเปิดไม่ติด ห้อง 553
43.
 28 พ.ค. 62 08:25:04 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่ ม.2/6
135
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
44.
 28 พ.ค. 62 09:15:42 น.
นายสุธน ภักดี
134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ วิชวลใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
》หลอดภาพหมดอายุ
45.
 27 พ.ค. 62 13:06:54 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์ ม.6/8
5511
เครื่องเสียงช็อต โปรเจคเตอร์ไม่ตรงน็อตดูหลวม
46.
 24 พ.ค. 62 07:12:07 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง ม.4/1
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
47.
 23 พ.ค. 62 20:00:53 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า ม.6/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
48.
 22 พ.ค. 62 09:40:37 น.
นายปีติภัทร ศรีโชติ ม.4/4
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
49.
 22 พ.ค. 62 11:03:40 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง ม.4/1
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
50.
 22 พ.ค. 62 11:37:25 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ ม.5/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
51.
 24 เม.ย. 62 13:42:47 น.
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
52.
 27 มี.ค. 62 08:05:58 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
424
คอมพิวเตอร์ช้าและเข้าใช้ไม่ได้บางโปรแกรม
53.
 27 มี.ค. 62 08:07:33 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
54.
 31 ม.ค. 62 13:59:28 น.
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
55.
 10 ม.ค. 62 08:25:43 น.
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง ม.3/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
56.
 9 ม.ค. 62 13:11:41 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม ม.3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
57.
 8 ม.ค. 62 09:59:19 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า ม.6/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
58.
 8 ม.ค. 62 12:10:00 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด ม.5/12
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
59.
 2 ม.ค. 62 11:22:06 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี ม.3/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
60.
 20 ธ.ค. 61 08:36:15 น.
นายวัชรันต์ พลเคน ม.3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
61.
 18 ธ.ค. 61 09:52:09 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยนครับ
62.
 17 ธ.ค. 61 11:24:07 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง ม.4/1
225
จอคอมเป็นสีแดง แทนรับการฉายหลุด
63.
 7 ธ.ค. 61 13:02:03 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
ตัวฉายสีเพี้ยนครับ
64.
 4 ธ.ค. 61 10:31:49 น.
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม.6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
65.
 29 พ.ย. 61 15:52:45 น.
นายปณิธิ ก้อนเงิน ม.3/5
226
ตัวโปรเจคเตอร์มันเอียงครับ
66.
 23 พ.ย. 61 11:48:06 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ ม.5/3
334
วิชชวนเปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
》สลับช่องสัญญาณVGAเป็นAV
67.
 21 พ.ย. 61 14:16:12 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง ม.6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
68.
 20 พ.ย. 61 15:25:56 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
69.
 16 พ.ย. 61 08:41:56 น.
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ซ่อมแล้ว
》Ampรอซ่อม
70.
 16 พ.ย. 61 08:43:26 น.
นายสุธน ภักดี
643
แจ้งให้ช่วยเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมผู้ปกครอง รับแจ้งจากอ.ปฐพนธ์ ชนิลกุล
ซ่อมแล้ว
》Projictorเสีย
71.
 16 พ.ย. 61 12:48:06 น.
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา ม.3/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
72.
 16 พ.ย. 61 15:05:51 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ ม.3/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
73.
 15 พ.ย. 61 10:25:44 น.
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่ ม.5/7
642
CPU เสีย
74.
 15 พ.ย. 61 14:59:39 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
75.
 15 พ.ย. 61 15:00:12 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์ ม.3/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
76.
 13 พ.ย. 61 22:48:52 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.4/8
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
77.
 7 พ.ย. 61 14:32:53 น.
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
78.
 2 พ.ย. 61 08:51:30 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
79.
 2 พ.ย. 61 08:52:02 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
80.
 2 พ.ย. 61 08:56:12 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
81.
 2 พ.ย. 61 09:27:41 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
82.
 2 พ.ย. 61 09:28:53 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
83.
 1 พ.ย. 61 08:27:08 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
84.
 30 ต.ค. 61 10:05:50 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง ม.6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
85.
 30 ต.ค. 61 13:58:54 น.
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ ม.3/2
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
86.
 29 ต.ค. 61 10:21:43 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์ ม.6/11
523
จอโปรเเจกเตอร์เป็นสีชมพู
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
87.
 3 ก.ย. 61 09:10:43 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
88.
 3 ก.ย. 61 09:11:28 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
คอมพิวเตอร์มีปัญหา โปรเจคเตอร์มีปัญหา
89.
 3 ก.ย. 61 09:11:56 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
90.
 3 ก.ย. 61 09:12:27 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
91.
 2 ก.ย. 61 08:36:50 น.
นายอภิชาติ อุปการ
5511
ลำโพงเสียครับ
92.
 27 ส.ค. 61 13:25:16 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
สายเชื่อมโปรเจกเตอร์เข้าวิชวลเสีย เสียบแล้ว หาสัญญาณไม่เจอ
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์ Visullizer
93.
 21 ส.ค. 61 11:16:11 น.
นายอภิชาติ อุปการ
223
projector เปิดไม่ติด (เหมือนไฟไม่เข้าครับ)
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
94.
 21 ส.ค. 61 11:17:57 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
projector เชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วสีเพี้ยนไปจากปกติ (คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่สายเชื่อมต่อจากเครื่องฉายไปโปรเจคเตอร์ครับ)
ซ่อมแล้ว
》สายVGAขาด
95.
 20 ส.ค. 61 12:19:00 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ ม.5/3
334
โปรเจคเตอร์ฉายภาพไม่ชัดเจน เป็นสี
ซ่อมแล้ว
》Visullizerเสีย
96.
 14 ส.ค. 61 08:36:46 น.
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์ ม.3/7
622
เครื่องที่เชื่อมกับโปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้กดpowerเเล้วไม่ได้
97.
 6 ส.ค. 61 10:06:19 น.
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์ ม.3/7
622
โปรเจคเตอร์มันบอกว่าร้อนเกินไปที่ตัวระบายอากาศเเล้วมันก็ดับครับขอมาซ่อมหน่อยครับ
ซ่อมแล้ว
》หลอดภาพหมดอายุ
98.
 6 ส.ค. 61 15:19:53 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี ม.6/8
544
โปรเจคเตอร์ภาพไม่ชัดครับ
ซ่อมแล้ว
》สายVGAขาด
99.
 6 ก.ค. 61 08:37:44 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
524
จอภาพสีเพี้ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม มองไม่ค่อยเห็นตัวอักษร
ซ่อมแล้ว
》สายเสื่อมเปลี่ยนสายใหม่
100.
 6 ก.ค. 61 11:21:42 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
548
เปิดโปรเจคเตอร์ไม่ได้
101.
 5 ก.ค. 61 08:07:39 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ ม.3/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter ไม่สามารถใช้ได้ครับ ซ่อมด้วย
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
102.
 4 ก.ค. 61 01:49:11 น.
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด ม.3/4
143
สายต่อกับโปรเจ็กเตอร์เสีย โปรเจ็กเตอร์ไม่มีรีโมทเปิด/ปิด
103.
 4 ก.ค. 61 12:24:03 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี ม.6/8
525
สาย Visual มีปัญหาครับ ทำให้สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์ สายVGA
104.
 3 ก.ค. 61 09:33:11 น.
นายธิติวุฒิ พรหมนุช ม.6/6
342
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสี ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
105.
 3 ก.ค. 61 14:49:38 น.
นายเตชินท์ แก้วศรี ม.3/3
323
เมาส์ใช้งานไม่ได้
106.
 2 ก.ค. 61 09:23:23 น.
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
สายแลนเสีย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง 336
107.
 2 ก.ค. 61 11:43:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
643
Monitor ไม่ติด
ซ่อมแล้ว
》สายVGAเสีย
108.
 2 ก.ค. 61 15:33:14 น.
นายกฤติศักดิ์ สุขพร ม.4/12
222
Projestor พังครับครับ
ซ่อมแล้ว
》รอการจัดซื้อ
109.
 29 มิ.ย. 61 13:49:15 น.
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด ม.3/4
143
โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน พัดลมเสีย
110.
 28 มิ.ย. 61 08:52:45 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม ม.3/4
546
โปรเจ็กเตอร์ไม่มีสัญญาณ
ซ่อมแล้ว
》ถกเปลี่ยนสาย
111.
 28 มิ.ย. 61 13:27:58 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
112.
 19 มิ.ย. 61 08:22:24 น.
นายณภัทร คงชาตรี ม.6/9
556
โปรเจกเตอร์เสีย ไม่มีเครื่องวิชวล คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้
113.
 19 มิ.ย. 61 14:00:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.สุดารัตน์ แจ้ง สายสัญญาณต่างของคอมขาด
114.
 18 มิ.ย. 61 11:28:48 น.
นายธัญชนก แก้วกัน ม.4/4
623
ไม่มีสายต่อเสียง(หาย)
115.
 14 มิ.ย. 61 10:47:48 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ ม.5/1
641
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
116.
 13 มิ.ย. 61 13:15:38 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์ ม.3/8
ม.1/8 ห้อง621
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
117.
 13 มิ.ย. 61 12:30:33 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
118.
 13 มิ.ย. 61 09:25:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
114
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
119.
 13 มิ.ย. 61 09:41:27 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
120.
 13 มิ.ย. 61 09:25:09 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
115
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
121.
 13 มิ.ย. 61 09:23:49 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
124
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
122.
 13 มิ.ย. 61 09:23:22 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
232
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
123.
 13 มิ.ย. 61 09:23:08 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
234
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
》ถอดสายVGA
124.
 13 มิ.ย. 61 07:11:09 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด ม.5/12
ม.3/10 134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
125.
 12 มิ.ย. 61 18:56:01 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
126.
 12 มิ.ย. 61 18:18:52 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
127.
 12 มิ.ย. 61 18:18:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
543
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าไม่มีเครื่อง Visualizer
128.
 12 มิ.ย. 61 18:17:13 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าเครื่องเสียงเสีย ไม่มี Remote
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
129.
 12 มิ.ย. 61 09:58:00 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง ม.4/8
546
โปรเจคเตอร์สีมืด
130.
 6 มิ.ย. 61 07:39:31 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
131.
 5 มิ.ย. 61 18:09:55 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว ม.3/2
ม.1/2 อุตสาหกรรม1
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
132.
 5 มิ.ย. 61 14:10:42 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
133.
 5 มิ.ย. 61 08:06:22 น.
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง ม.6/5
214
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
134.
 4 มิ.ย. 61 07:38:49 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี ม.3/4
143
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
135.
 1 มิ.ย. 61 18:59:49 น.
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์ ม.5/11
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
136.
 1 มิ.ย. 61 18:49:18 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี ม.6/8
544
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
137.
 1 มิ.ย. 61 15:18:21 น.
623
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
138.
 1 มิ.ย. 61 14:17:30 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ ม.5/1
641 ม.3/7
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
139.
 1 มิ.ย. 61 13:00:38 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ ม.3/2
322
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
140.
 1 มิ.ย. 61 12:22:02 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ ม.5/3
334 อาคารภาราดร
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์
141.
 1 มิ.ย. 61 13:22:39 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ ม.6/9
558
เครื่องเสียงไม่ดัง
142.
 1 มิ.ย. 61 11:17:47 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์ ม.6/11
544
เครื่องเสียงสายไฟขาดไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
》รออุปกรณ์ (หนูกัดสาย)
143.
 31 พ.ค. 61 17:54:44 น.
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร ม.3/2
223
โปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
ห้อง
อาการเสีย
สถานะ