รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
141.
5 มิ.ย. 61 14:10:42 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
ซ่อมแล้ว
142.
5 มิ.ย. 61 08:06:22 น.
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง
6/5
214
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
ซ่อมแล้ว
143.
4 มิ.ย. 61 07:38:49 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
3/4
143
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
144.
1 มิ.ย. 61 18:59:49 น.
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
6/11
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
ซ่อมแล้ว
145.
1 มิ.ย. 61 18:49:18 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
146.
1 มิ.ย. 61 15:18:21 น.
623
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
147.
1 มิ.ย. 61 14:17:30 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
6/1
641 ม.3/7
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
ซ่อมแล้ว
148.
1 มิ.ย. 61 13:22:39 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
558
เครื่องเสียงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
149.
1 มิ.ย. 61 13:00:38 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
150.
1 มิ.ย. 61 12:22:02 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
6/3
334 อาคารภาราดร
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
151.
1 มิ.ย. 61 11:17:47 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
544
เครื่องเสียงสายไฟขาดไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ (หนูกัดสาย)
152.
31 พ.ค. 61 17:54:44 น.
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
223
โปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี