รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
121.
19 มิ.ย. 61 12:34:39 น.
นางสาวจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
4/6
อุตสาหกรรม 1
แอร์เย็นไม่ทั่วถึงทั้งห้อง
ซ่อมแล้ว
122.
19 มิ.ย. 61 08:22:24 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
556
โปรเจกเตอร์เสีย ไม่มีเครื่องวิชวล คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้
ซ่อมแล้ว
123.
18 มิ.ย. 61 11:28:48 น.
นายธัญชนก แก้วกัน
5/4
623
ไม่มีสายต่อเสียง(หาย)
ซ่อมแล้ว
124.
14 มิ.ย. 61 10:47:48 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
6/1
641
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
ซ่อมแล้ว
125.
13 มิ.ย. 61 13:15:38 น.
นายณัฐพล ทองพันธ์
4/8
ม.1/8 ห้อง621
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
ซ่อมแล้ว
126.
13 มิ.ย. 61 12:30:33 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
ซ่อมแล้ว
127.
13 มิ.ย. 61 09:41:27 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
128.
13 มิ.ย. 61 09:25:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
114
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
ซ่อมแล้ว
129.
13 มิ.ย. 61 09:25:09 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
115
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
130.
13 มิ.ย. 61 09:23:49 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
124
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
131.
13 มิ.ย. 61 09:23:22 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
232
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
132.
13 มิ.ย. 61 09:23:08 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
234
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
ถอดสายVGA
133.
13 มิ.ย. 61 07:11:09 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
6/12
ม.3/10 134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
ซ่อมแล้ว
134.
12 มิ.ย. 61 18:56:01 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
ซ่อมแล้ว
135.
12 มิ.ย. 61 18:18:52 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
136.
12 มิ.ย. 61 18:18:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
543
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าไม่มีเครื่อง Visualizer
ซ่อมแล้ว
137.
12 มิ.ย. 61 18:17:13 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าเครื่องเสียงเสีย ไม่มี Remote
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
138.
12 มิ.ย. 61 09:58:00 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
546
โปรเจคเตอร์สีมืด
ซ่อมแล้ว
139.
6 มิ.ย. 61 07:39:31 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
ซ่อมแล้ว
140.
5 มิ.ย. 61 18:09:55 น.
นางสาวจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
4/6
ม.1/2 อุตสาหกรรม1
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี