รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
101.
1 มิ.ย. 2561 18:49:18 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
102.
1 มิ.ย. 2561 15:18:21 น.
623
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
103.
1 มิ.ย. 2561 14:17:30 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
641 ม.3/7
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
ซ่อมแล้ว
104.
1 มิ.ย. 2561 13:22:39 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
558
เครื่องเสียงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
105.
1 มิ.ย. 2561 13:00:38 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
106.
1 มิ.ย. 2561 12:22:02 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
334 อาคารภาราดร
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
107.
1 มิ.ย. 2561 11:17:47 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
544
เครื่องเสียงสายไฟขาดไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ (หนูกัดสาย)
108.
31 พ.ค. 2561 17:54:44 น.
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
223
โปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี