รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
101.
21 ส.ค. 61 11:17:57 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
projector เชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วสีเพี้ยนไปจากปกติ (คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่สายเชื่อมต่อจากเครื่องฉายไปโปรเจคเตอร์ครับ)
ซ่อมแล้ว
สายVGAขาด
102.
21 ส.ค. 61 11:16:11 น.
นายอภิชาติ อุปการ
223
projector เปิดไม่ติด (เหมือนไฟไม่เข้าครับ)
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
103.
20 ส.ค. 61 12:19:00 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
6/3
334
โปรเจคเตอร์ฉายภาพไม่ชัดเจน เป็นสี
ซ่อมแล้ว
Visullizerเสีย
104.
14 ส.ค. 61 08:36:46 น.
นายกีรติ มณีกาญจน์
4/9
622
เครื่องที่เชื่อมกับโปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้กดpowerเเล้วไม่ได้
ซ่อมแล้ว
105.
6 ส.ค. 61 15:19:53 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
โปรเจคเตอร์ภาพไม่ชัดครับ
ซ่อมแล้ว
สายVGAขาด
106.
6 ส.ค. 61 10:06:19 น.
นายกีรติ มณีกาญจน์
4/9
622
โปรเจคเตอร์มันบอกว่าร้อนเกินไปที่ตัวระบายอากาศเเล้วมันก็ดับครับขอมาซ่อมหน่อยครับ
ซ่อมแล้ว
หลอดภาพหมดอายุ
107.
6 ก.ค. 61 11:21:42 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
548
เปิดโปรเจคเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
108.
6 ก.ค. 61 08:37:44 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
524
จอภาพสีเพี้ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม มองไม่ค่อยเห็นตัวอักษร
ซ่อมแล้ว
สายเสื่อมเปลี่ยนสายใหม่
109.
5 ก.ค. 61 08:07:39 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
3/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter ไม่สามารถใช้ได้ครับ ซ่อมด้วย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
110.
4 ก.ค. 61 12:24:03 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
525
สาย Visual มีปัญหาครับ ทำให้สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ สายVGA
111.
4 ก.ค. 61 01:49:11 น.
นางสาวณัฐณิชา ช่วยเอียด
4/1
143
สายต่อกับโปรเจ็กเตอร์เสีย โปรเจ็กเตอร์ไม่มีรีโมทเปิด/ปิด
ซ่อมแล้ว
112.
3 ก.ค. 61 14:49:38 น.
นายเตชินท์ แก้วศรี
3/3
323
เมาส์ใช้งานไม่ได้
ซ่อมแล้ว
113.
3 ก.ค. 61 09:33:11 น.
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
6/6
342
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสี ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
ซ่อมแล้ว
114.
2 ก.ค. 61 15:33:14 น.
นายกฤติศักดิ์ สุขพร
5/12
222
Projestor พังครับครับ
ซ่อมแล้ว
รอการจัดซื้อ
115.
2 ก.ค. 61 11:43:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
643
Monitor ไม่ติด
ซ่อมแล้ว
สายVGAเสีย
116.
2 ก.ค. 61 09:23:23 น.
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
สายแลนเสีย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง 336
ซ่อมแล้ว
117.
29 มิ.ย. 61 13:49:15 น.
นางสาวณัฐณิชา ช่วยเอียด
4/1
143
โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน พัดลมเสีย
ซ่อมแล้ว
118.
28 มิ.ย. 61 13:27:58 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
ซ่อมแล้ว
119.
28 มิ.ย. 61 08:52:45 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
546
โปรเจ็กเตอร์ไม่มีสัญญาณ
ซ่อมแล้ว
ถกเปลี่ยนสาย
120.
19 มิ.ย. 61 14:00:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.สุดารัตน์ แจ้ง สายสัญญาณต่างของคอมขาด
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี