รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
101.
2 ก.ค. 61 11:43:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
643
Monitor ไม่ติด
ซ่อมแล้ว
สายVGAเสีย
102.
2 ก.ค. 61 09:23:23 น.
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
สายแลนเสีย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง 336
ซ่อมแล้ว
103.
29 มิ.ย. 61 13:49:15 น.
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
3/4
143
โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน พัดลมเสีย
ซ่อมแล้ว
104.
28 มิ.ย. 61 13:27:58 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
ซ่อมแล้ว
105.
28 มิ.ย. 61 08:52:45 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
546
โปรเจ็กเตอร์ไม่มีสัญญาณ
ซ่อมแล้ว
ถกเปลี่ยนสาย
106.
19 มิ.ย. 61 14:00:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.สุดารัตน์ แจ้ง สายสัญญาณต่างของคอมขาด
ซ่อมแล้ว
107.
19 มิ.ย. 61 08:22:24 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
556
โปรเจกเตอร์เสีย ไม่มีเครื่องวิชวล คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้
ซ่อมแล้ว
108.
18 มิ.ย. 61 11:28:48 น.
นายธัญชนก แก้วกัน
3/7
623
ไม่มีสายต่อเสียง(หาย)
ซ่อมแล้ว
109.
14 มิ.ย. 61 10:47:48 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
5/1
641
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
ซ่อมแล้ว
110.
13 มิ.ย. 61 13:15:38 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
3/8
ม.1/8 ห้อง621
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
ซ่อมแล้ว
111.
13 มิ.ย. 61 12:30:33 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
ซ่อมแล้ว
112.
13 มิ.ย. 61 09:41:27 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
113.
13 มิ.ย. 61 09:25:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
114
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
ซ่อมแล้ว
114.
13 มิ.ย. 61 09:25:09 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
115
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
115.
13 มิ.ย. 61 09:23:49 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
124
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
116.
13 มิ.ย. 61 09:23:22 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
232
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
117.
13 มิ.ย. 61 09:23:08 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
234
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
ถอดสายVGA
118.
13 มิ.ย. 61 07:11:09 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
5/12
ม.3/10 134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
ซ่อมแล้ว
119.
12 มิ.ย. 61 18:56:01 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
ซ่อมแล้ว
120.
12 มิ.ย. 61 18:18:52 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี