รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
101.
13 มิ.ย. 61 09:23:49 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
124
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
102.
13 มิ.ย. 61 09:23:22 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
232
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
103.
13 มิ.ย. 61 09:23:08 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
234
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
ถอดสายVGA
104.
13 มิ.ย. 61 07:11:09 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
ม.3/10 134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
ซ่อมแล้ว
105.
12 มิ.ย. 61 18:56:01 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
ซ่อมแล้ว
106.
12 มิ.ย. 61 18:18:52 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
107.
12 มิ.ย. 61 18:18:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
543
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าไม่มีเครื่อง Visualizer
ซ่อมแล้ว
108.
12 มิ.ย. 61 18:17:13 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าเครื่องเสียงเสีย ไม่มี Remote
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
109.
12 มิ.ย. 61 09:58:00 น.
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
546
โปรเจคเตอร์สีมืด
ซ่อมแล้ว
110.
6 มิ.ย. 61 07:39:31 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
ซ่อมแล้ว
111.
5 มิ.ย. 61 18:09:55 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
ม.1/2 อุตสาหกรรม1
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
112.
5 มิ.ย. 61 14:10:42 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
ซ่อมแล้ว
113.
5 มิ.ย. 61 08:06:22 น.
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง
6/5
214
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
ซ่อมแล้ว
114.
4 มิ.ย. 61 07:38:49 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
115.
1 มิ.ย. 61 18:49:18 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
116.
1 มิ.ย. 61 15:18:21 น.
623
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
117.
1 มิ.ย. 61 14:17:30 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
641 ม.3/7
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
ซ่อมแล้ว
118.
1 มิ.ย. 61 13:22:39 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
558
เครื่องเสียงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
119.
1 มิ.ย. 61 13:00:38 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
120.
1 มิ.ย. 61 12:22:02 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
334 อาคารภาราดร
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี