รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
81.
5 ก.ค. 61 08:07:39 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
2/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter ไม่สามารถใช้ได้ครับ ซ่อมด้วย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
82.
4 ก.ค. 61 12:24:03 น.
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
525
สาย Visual มีปัญหาครับ ทำให้สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ สายVGA
83.
4 ก.ค. 61 01:49:11 น.
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
2/4
143
สายต่อกับโปรเจ็กเตอร์เสีย โปรเจ็กเตอร์ไม่มีรีโมทเปิด/ปิด
ซ่อมแล้ว
84.
3 ก.ค. 61 14:49:38 น.
เด็กชายเตชินท์ แก้วศรี
3/3
323
เมาส์ใช้งานไม่ได้
ซ่อมแล้ว
85.
3 ก.ค. 61 09:33:11 น.
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
342
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสี ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
ซ่อมแล้ว
86.
2 ก.ค. 61 15:33:14 น.
เด็กชายกฤติศักดิ์ สุขพร
3/1
222
Projestor พังครับครับ
ซ่อมแล้ว
รอการจัดซื้อ
87.
2 ก.ค. 61 11:43:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
643
Monitor ไม่ติด
ซ่อมแล้ว
สายVGAเสีย
88.
2 ก.ค. 61 09:23:23 น.
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
สายแลนเสีย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง 336
ซ่อมแล้ว
89.
29 มิ.ย. 61 13:49:15 น.
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
2/4
143
โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน พัดลมเสีย
ซ่อมแล้ว
90.
28 มิ.ย. 61 13:27:58 น.
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
ซ่อมแล้ว
91.
28 มิ.ย. 61 08:52:45 น.
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
546
โปรเจ็กเตอร์ไม่มีสัญญาณ
ซ่อมแล้ว
ถกเปลี่ยนสาย
92.
19 มิ.ย. 61 14:00:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.สุดารัตน์ แจ้ง สายสัญญาณต่างของคอมขาด
ซ่อมแล้ว
93.
19 มิ.ย. 61 08:22:24 น.
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
โปรเจกเตอร์เสีย ไม่มีเครื่องวิชวล คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้
ซ่อมแล้ว
94.
18 มิ.ย. 61 11:28:48 น.
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
3/7
623
ไม่มีสายต่อเสียง(หาย)
ซ่อมแล้ว
95.
14 มิ.ย. 61 10:47:48 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
641
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
ซ่อมแล้ว
96.
13 มิ.ย. 61 13:15:38 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
ม.1/8 ห้อง621
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
ซ่อมแล้ว
97.
13 มิ.ย. 61 12:30:33 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
ซ่อมแล้ว
98.
13 มิ.ย. 61 09:41:27 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
99.
13 มิ.ย. 61 09:25:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
114
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
ซ่อมแล้ว
100.
13 มิ.ย. 61 09:25:09 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
115
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี