รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
81.
15 พ.ย. 61 15:00:12 น.
นายณัฐพล ทองพันธ์
4/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
82.
15 พ.ย. 61 14:59:39 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
ซ่อมแล้ว
83.
15 พ.ย. 61 10:25:44 น.
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
6/7
642
CPU เสีย
ซ่อมแล้ว
84.
13 พ.ย. 61 22:48:52 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
ซ่อมแล้ว
85.
7 พ.ย. 61 14:32:53 น.
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
ซ่อมแล้ว
86.
2 พ.ย. 61 09:28:53 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
ซ่อมแล้ว
87.
2 พ.ย. 61 09:27:41 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
ซ่อมแล้ว
88.
2 พ.ย. 61 08:56:12 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
ซ่อมแล้ว
89.
2 พ.ย. 61 08:52:02 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
ซ่อมแล้ว
90.
2 พ.ย. 61 08:51:30 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
ซ่อมแล้ว
91.
1 พ.ย. 61 08:27:08 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
ซ่อมแล้ว
92.
30 ต.ค. 61 13:58:54 น.
นางสาวพัชริศา พร้อมประเสริฐ
4/9
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
93.
30 ต.ค. 61 10:05:50 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
ซ่อมแล้ว
94.
29 ต.ค. 61 10:21:43 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
523
จอโปรเเจกเตอร์เป็นสีชมพู
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
95.
3 ก.ย. 61 09:12:27 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
96.
3 ก.ย. 61 09:11:56 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
97.
3 ก.ย. 61 09:11:28 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
คอมพิวเตอร์มีปัญหา โปรเจคเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
98.
3 ก.ย. 61 09:10:43 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
ซ่อมแล้ว
99.
2 ก.ย. 61 08:36:50 น.
นายอภิชาติ อุปการ
5511
ลำโพงเสียครับ
ซ่อมแล้ว
100.
27 ส.ค. 61 13:25:16 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
556
สายเชื่อมโปรเจกเตอร์เข้าวิชวลเสีย เสียบแล้ว หาสัญญาณไม่เจอ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ Visullizer

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี