รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
81.
12 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
543
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าไม่มีเครื่อง Visualizer
ซ่อมแล้ว
82.
12 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าเครื่องเสียงเสีย ไม่มี Remote
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
83.
12 มิ.ย. 2561
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
546
โปรเจคเตอร์สีมืด
ซ่อมแล้ว
84.
6 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
ซ่อมแล้ว
85.
5 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
ม.1/2 อุตสาหกรรม1
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
86.
5 มิ.ย. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
ซ่อมแล้ว
87.
5 มิ.ย. 2561
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง
6/5
214
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
ซ่อมแล้ว
88.
4 มิ.ย. 2561
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
89.
1 มิ.ย. 2561
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
90.
1 มิ.ย. 2561
623
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
91.
1 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
3/7
641 ม.3/7
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
ซ่อมแล้ว
92.
1 มิ.ย. 2561
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
558
เครื่องเสียงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
93.
1 มิ.ย. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
94.
1 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
3/6
334 อาคารภาราดร
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
95.
1 มิ.ย. 2561
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
544
เครื่องเสียงสายไฟขาดไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ (หนูกัดสาย)
96.
31 พ.ค. 2561
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
223
โปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี