รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
81.
12 มิ.ย. 2561
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
2/11
546
โปรเจคเตอร์สีมืด
ซ่อมแล้ว
82.
6 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
ซ่อมแล้ว
83.
5 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
ม.1/2 อุตสาหกรรม1
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
84.
5 มิ.ย. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
ซ่อมแล้ว
85.
5 มิ.ย. 2561
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง
6/5
214
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
ซ่อมแล้ว
86.
4 มิ.ย. 2561
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
87.
1 มิ.ย. 2561
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
สายไฟเครื่องเสียงขาดครับ และสาย VGA เครื่อง Visual มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
88.
1 มิ.ย. 2561
623
เครื่องฉายภาพทึบแสง ใช้งานไม่ได้ ภาพ ตัวอักษรไม่ชัด
ซ่อมแล้ว
89.
1 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
3/7
641 ม.3/7
คอมเปิดเสียงไม่ได้ ติดล็อค
ซ่อมแล้ว
90.
1 มิ.ย. 2561
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
5/9
558
เครื่องเสียงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
91.
1 มิ.ย. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายเสียงใช้งานไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
92.
1 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
3/6
334 อาคารภาราดร
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์ สัญญาณไม่เข้าโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
93.
1 มิ.ย. 2561
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
5/11
544
เครื่องเสียงสายไฟขาดไม่สามารถใช้งานได้
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ (หนูกัดสาย)
94.
31 พ.ค. 2561
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
2/2
223
โปรเจคเตอร์ สีเพี้ยน ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี