รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
81.
14 มิ.ย. 2561 10:47:48 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
641
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
ซ่อมแล้ว
82.
13 มิ.ย. 2561 13:15:38 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
ม.1/8 ห้อง621
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
ซ่อมแล้ว
83.
13 มิ.ย. 2561 12:30:33 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
ซ่อมแล้ว
84.
13 มิ.ย. 2561 09:41:27 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
85.
13 มิ.ย. 2561 09:25:50 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
114
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
ซ่อมแล้ว
86.
13 มิ.ย. 2561 09:25:09 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
115
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
87.
13 มิ.ย. 2561 09:23:49 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
124
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
88.
13 มิ.ย. 2561 09:23:22 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
232
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
89.
13 มิ.ย. 2561 09:23:08 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
234
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
ถอดสายVGA
90.
13 มิ.ย. 2561 07:11:09 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
ม.3/10 134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
ซ่อมแล้ว
91.
12 มิ.ย. 2561 18:56:01 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
ซ่อมแล้ว
92.
12 มิ.ย. 2561 18:18:52 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
93.
12 มิ.ย. 2561 18:18:11 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
543
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าไม่มีเครื่อง Visualizer
ซ่อมแล้ว
94.
12 มิ.ย. 2561 18:17:13 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่าเครื่องเสียงเสีย ไม่มี Remote
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
95.
12 มิ.ย. 2561 09:58:00 น.
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
546
โปรเจคเตอร์สีมืด
ซ่อมแล้ว
96.
6 มิ.ย. 2561 07:39:31 น.
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
นักศึกษาฝึกสอน แจ้ง ไม่มีเครื่องเสียง และมีปัญหาการเชื่อมต่อ Notebook
ซ่อมแล้ว
97.
5 มิ.ย. 2561 18:09:55 น.
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
ม.1/2 อุตสาหกรรม1
1.โปรเจ็คเตอร์สีผิดปกติ 2.คอมพิวเตอร์เสีย ไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ด 3.ลำโพงระบบเสียง 4.โน๊ตบุ๊ตเชื่อมกับโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
98.
5 มิ.ย. 2561 14:10:42 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจกเตอมีปัญหาครับน่าจะสายหลวมไม่เเน่ใจครับเเสงเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
ซ่อมแล้ว
99.
5 มิ.ย. 2561 08:06:22 น.
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง
6/5
214
สายต่อกับVisual มีปัญหา , คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดครับ
ซ่อมแล้ว
100.
4 มิ.ย. 2561 07:38:49 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
1โปรเจคเตอร์ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พัดลม1ตัว 4.สายโปรเจคเตอร์
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี