รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
61.
2 ก.ค. 2561
เด็กชายกฤติศักดิ์ สุขพร
3/1
222
Projestor พังครับครับ
ซ่อมแล้ว
รอการจัดซื้อ
62.
2 ก.ค. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
643
Monitor ไม่ติด
ซ่อมแล้ว
สายVGAเสีย
63.
2 ก.ค. 2561
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
335
สายแลนเสีย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง 336
ซ่อมแล้ว
64.
29 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
2/4
143
โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน พัดลมเสีย
ซ่อมแล้ว
65.
28 มิ.ย. 2561
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
546
โปรเจ็กเตอร์ไม่มีสัญญาณ
ซ่อมแล้ว
ถกเปลี่ยนสาย
66.
19 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
341
อ.สุดารัตน์ แจ้ง สายสัญญาณต่างของคอมขาด
ซ่อมแล้ว
67.
19 มิ.ย. 2561
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
โปรเจกเตอร์เสีย ไม่มีเครื่องวิชวล คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้
ซ่อมแล้ว
68.
18 มิ.ย. 2561
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
3/7
623
ไม่มีสายต่อเสียง(หาย)
ซ่อมแล้ว
69.
14 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
3/7
641
คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไม่ได้
ซ่อมแล้ว
70.
13 มิ.ย. 2561
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
ม.1/8 ห้อง621
หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียครับ
ซ่อมแล้ว
71.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
559
ครูสุธาทิพย์ แจ้ง ห้องประจำ5/10 ลำโพงดังข้างเดียว ตัวฉาย visualisor มืด ไม่มีรีโมทโปร์เจ็คเตอร์ คอมฯไม่มี
ซ่อมแล้ว
72.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย ซ่อมแล้วแต่ยังเสีย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
73.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
114
อ.ทิพยรัตน์ เครื่องฉาย ไม่สมบูรณ์
ซ่อมแล้ว
74.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
115
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งสายเชื่อมคอมิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
75.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
124
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
76.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
232
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
77.
13 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
234
อ.ทิพยรัตน์ แจ้งเครื่องคอมเสีย
ซ่อมแล้ว
ถอดสายVGA
78.
13 มิ.ย. 2561
เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
ม.3/10 134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี Keyboard
ซ่อมแล้ว
79.
12 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
546
อ.ถนอม เครื่องเสียงเสีย
ซ่อมแล้ว
80.
12 มิ.ย. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
547
อ.กมลพันธ์ แจ้งว่า เครื่องแอมป์เสีย โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี