รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
61.
21 พ.ย. 61 14:16:12 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
62.
20 พ.ย. 61 15:25:56 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
63.
16 พ.ย. 61 15:05:51 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
3/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
ซ่อมแล้ว
64.
16 พ.ย. 61 12:48:06 น.
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
3/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
65.
16 พ.ย. 61 08:43:26 น.
นายสุธน ภักดี
643
แจ้งให้ช่วยเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมผู้ปกครอง รับแจ้งจากอ.ปฐพนธ์ ชนิลกุล
ซ่อมแล้ว
Projictorเสีย
66.
16 พ.ย. 61 08:41:56 น.
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ซ่อมแล้ว
Ampรอซ่อม
67.
15 พ.ย. 61 15:00:12 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
3/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
68.
15 พ.ย. 61 14:59:39 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
ซ่อมแล้ว
69.
15 พ.ย. 61 10:25:44 น.
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
5/7
642
CPU เสีย
ซ่อมแล้ว
70.
13 พ.ย. 61 22:48:52 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
ซ่อมแล้ว
71.
7 พ.ย. 61 14:32:53 น.
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
ซ่อมแล้ว
72.
2 พ.ย. 61 09:28:53 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
623
รีโมทโปรเจคเตอร์ขาด 1
ซ่อมแล้ว
73.
2 พ.ย. 61 09:27:41 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
643
ลำโพงเสียงไม่ดังข้างนึง โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด
ซ่อมแล้ว
74.
2 พ.ย. 61 08:56:12 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
ซ่อมแล้ว
75.
2 พ.ย. 61 08:52:02 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
ซ่อมแล้ว
76.
2 พ.ย. 61 08:51:30 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
ซ่อมแล้ว
77.
1 พ.ย. 61 08:27:08 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
ซ่อมแล้ว
78.
30 ต.ค. 61 13:58:54 น.
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
3/2
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
79.
30 ต.ค. 61 10:05:50 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
ซ่อมแล้ว
80.
29 ต.ค. 61 10:21:43 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
523
จอโปรเเจกเตอร์เป็นสีชมพู
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี