รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
41.
8 ม.ค. 62 09:59:19 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
42.
2 ม.ค. 62 11:22:06 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
43.
20 ธ.ค. 61 08:36:15 น.
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
ซ่อมแล้ว
44.
18 ธ.ค. 61 09:52:09 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
45.
17 ธ.ค. 61 11:24:07 น.
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
225
จอคอมเป็นสีแดง แทนรับการฉายหลุด
ซ่อมแล้ว
46.
7 ธ.ค. 61 13:02:03 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
ตัวฉายสีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
47.
4 ธ.ค. 61 10:31:49 น.
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
ซ่อมแล้ว
48.
29 พ.ย. 61 15:52:45 น.
เด็กชายปณิธิ ก้อนเงิน
3/5
226
ตัวโปรเจคเตอร์มันเอียงครับ
ซ่อมแล้ว
49.
23 พ.ย. 61 11:48:06 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
334
วิชชวนเปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
สลับช่องสัญญาณVGAเป็นAV
50.
21 พ.ย. 61 14:16:12 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
51.
20 พ.ย. 61 15:25:56 น.
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
52.
16 พ.ย. 61 15:05:51 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
2/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
ซ่อมแล้ว
53.
16 พ.ย. 61 12:48:06 น.
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
2/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
54.
16 พ.ย. 61 08:43:26 น.
นายสุธน ภักดี
643
แจ้งให้ช่วยเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมผู้ปกครอง รับแจ้งจากอ.ปฐพนธ์ ชนิลกุล
ซ่อมแล้ว
Projictorเสีย
55.
16 พ.ย. 61 08:41:56 น.
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ซ่อมแล้ว
Ampรอซ่อม
56.
15 พ.ย. 61 15:00:12 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
57.
15 พ.ย. 61 14:59:39 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
ซ่อมแล้ว
58.
15 พ.ย. 61 10:25:44 น.
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
642
CPU เสีย
ซ่อมแล้ว
59.
13 พ.ย. 61 22:48:52 น.
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
ซ่อมแล้ว
60.
7 พ.ย. 61 14:32:53 น.
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี