รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
41.
15 พ.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
ซ่อมแล้ว
42.
15 พ.ย. 2561
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
3/8
642
CPU เสีย
ซ่อมแล้ว
43.
13 พ.ย. 2561
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
ซ่อมแล้ว
44.
7 พ.ย. 2561
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
ซ่อมแล้ว
45.
1 พ.ย. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
ซ่อมแล้ว
46.
30 ต.ค. 2561
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
2/2
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
47.
29 ต.ค. 2561
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
523
จอโปรเเจกเตอร์เป็นสีชมพู
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
48.
3 ก.ย. 2561
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
คอมพิวเตอร์มีปัญหา โปรเจคเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
49.
21 ส.ค. 2561
นายอภิชาติ อุปการ
555
projector เชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วสีเพี้ยนไปจากปกติ (คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่สายเชื่อมต่อจากเครื่องฉายไปโปรเจคเตอร์ครับ)
ซ่อมแล้ว
สายVGAขาด
50.
21 ส.ค. 2561
นายอภิชาติ อุปการ
223
projector เปิดไม่ติด (เหมือนไฟไม่เข้าครับ)
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
51.
20 ส.ค. 2561
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
3/6
334
โปรเจคเตอร์ฉายภาพไม่ชัดเจน เป็นสี
ซ่อมแล้ว
Visullizerเสีย
52.
14 ส.ค. 2561
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
2/7
622
เครื่องที่เชื่อมกับโปรเจคเตอร์เปิดไม่ได้กดpowerเเล้วไม่ได้
ซ่อมแล้ว
53.
6 ส.ค. 2561
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
544
โปรเจคเตอร์ภาพไม่ชัดครับ
ซ่อมแล้ว
สายVGAขาด
54.
6 ส.ค. 2561
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
2/7
622
โปรเจคเตอร์มันบอกว่าร้อนเกินไปที่ตัวระบายอากาศเเล้วมันก็ดับครับขอมาซ่อมหน่อยครับ
ซ่อมแล้ว
หลอดภาพหมดอายุ
55.
6 ก.ค. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
548
เปิดโปรเจคเตอร์ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
56.
6 ก.ค. 2561
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
524
จอภาพสีเพี้ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม มองไม่ค่อยเห็นตัวอักษร
ซ่อมแล้ว
สายเสื่อมเปลี่ยนสายใหม่
57.
5 ก.ค. 2561
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
2/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter ไม่สามารถใช้ได้ครับ ซ่อมด้วย
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
58.
4 ก.ค. 2561
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
2/4
143
สายต่อกับโปรเจ็กเตอร์เสีย โปรเจ็กเตอร์ไม่มีรีโมทเปิด/ปิด
ซ่อมแล้ว
59.
3 ก.ค. 2561
เด็กชายเตชินท์ แก้วศรี
3/3
323
เมาส์ใช้งานไม่ได้
ซ่อมแล้ว
60.
3 ก.ค. 2561
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
342
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสี ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี