รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
41.
23 พ.ค. 62 20:00:53 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
6/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
ซ่อมแล้ว
42.
22 พ.ค. 62 11:37:25 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
5/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
ซ่อมแล้ว
43.
22 พ.ค. 62 11:03:40 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
44.
22 พ.ค. 62 09:40:37 น.
นายปีติภัทร ศรีโชติ
3/6
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
ซ่อมแล้ว
45.
24 เม.ย. 62 13:42:47 น.
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
46.
27 มี.ค. 62 08:07:33 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว
47.
27 มี.ค. 62 08:05:58 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
424
คอมพิวเตอร์ช้าและเข้าใช้ไม่ได้บางโปรแกรม
ซ่อมแล้ว
48.
31 ม.ค. 62 13:59:28 น.
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
49.
10 ม.ค. 62 08:25:43 น.
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
3/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
50.
9 ม.ค. 62 13:11:41 น.
นายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
ซ่อมแล้ว
51.
8 ม.ค. 62 12:10:00 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
5/12
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
ซ่อมแล้ว
52.
8 ม.ค. 62 09:59:19 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
6/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
53.
2 ม.ค. 62 11:22:06 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
3/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
54.
20 ธ.ค. 61 08:36:15 น.
นายวัชรันต์ พลเคน
3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
ซ่อมแล้ว
55.
18 ธ.ค. 61 09:52:09 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
56.
17 ธ.ค. 61 11:24:07 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
225
จอคอมเป็นสีแดง แทนรับการฉายหลุด
ซ่อมแล้ว
57.
7 ธ.ค. 61 13:02:03 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
ตัวฉายสีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
58.
4 ธ.ค. 61 10:31:49 น.
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
ซ่อมแล้ว
59.
29 พ.ย. 61 15:52:45 น.
นายปณิธิ ก้อนเงิน
3/5
226
ตัวโปรเจคเตอร์มันเอียงครับ
ซ่อมแล้ว
60.
23 พ.ย. 61 11:48:06 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
5/3
334
วิชชวนเปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
สลับช่องสัญญาณVGAเป็นAV

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี