รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
41.
16 พ.ย. 2561 08:41:56 น.
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ซ่อมแล้ว
Ampรอซ่อม
42.
15 พ.ย. 2561 15:00:12 น.
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
43.
15 พ.ย. 2561 14:59:39 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
โปรเจคเตอร์ ฉายออกมาแล้วเปนสีฟ้า
ซ่อมแล้ว
44.
15 พ.ย. 2561 10:25:44 น.
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
642
CPU เสีย
ซ่อมแล้ว
45.
13 พ.ย. 2561 22:48:52 น.
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
114
ห้อง114 กล้องvisualสีเพี้ยน และเมาส์คอมเสียครับ
ซ่อมแล้ว
46.
7 พ.ย. 2561 14:32:53 น.
นายสุธน ภักดี
335
โปรเจ็กเตอร์ ใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากอ.ฐิติรัตน์
ซ่อมแล้ว
47.
2 พ.ย. 2561 08:56:12 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
ขาดเม้าส์ 1 ตัวคะ
ซ่อมแล้ว
48.
2 พ.ย. 2561 08:52:02 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
โปรเจคเตอร์ ฉายภาพไม่ชัด ขาดเม้าส์ 1 ตัว
ซ่อมแล้ว
49.
2 พ.ย. 2561 08:51:30 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
621
คอมพิวเตอร์เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
ซ่อมแล้ว
50.
1 พ.ย. 2561 08:27:08 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
สายต่อโปรเจคเตอร์ชำรุดครับคอมพังครับ
ซ่อมแล้ว
51.
30 ต.ค. 2561 13:58:54 น.
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
2/2
อุตสาหกรรม 2
สีโปรเจ็คเตอร์เพี้ยน สายเชื่อมโปรเจ็คเตอร์หาย ลำโพงใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
52.
29 ต.ค. 2561 10:21:43 น.
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
523
จอโปรเเจกเตอร์เป็นสีชมพู
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
53.
3 ก.ย. 2561 09:12:27 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
641
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
54.
3 ก.ย. 2561 09:11:56 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
632
โปรเจคเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
55.
3 ก.ย. 2561 09:11:28 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
642
คอมพิวเตอร์มีปัญหา โปรเจคเตอร์มีปัญหา
ซ่อมแล้ว
56.
3 ก.ย. 2561 09:10:43 น.
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
631
ระบบลำโพงเสียงมีปัญหา
ซ่อมแล้ว
57.
2 ก.ย. 2561 08:36:50 น.
นายอภิชาติ อุปการ
5511
ลำโพงเสียครับ
ซ่อมแล้ว
58.
27 ส.ค. 2561 13:25:16 น.
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
สายเชื่อมโปรเจกเตอร์เข้าวิชวลเสีย เสียบแล้ว หาสัญญาณไม่เจอ
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์ Visullizer
59.
21 ส.ค. 2561 11:17:57 น.
นายอภิชาติ อุปการ
555
projector เชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วสีเพี้ยนไปจากปกติ (คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่สายเชื่อมต่อจากเครื่องฉายไปโปรเจคเตอร์ครับ)
ซ่อมแล้ว
สายVGAขาด
60.
21 ส.ค. 2561 11:16:11 น.
นายอภิชาติ อุปการ
223
projector เปิดไม่ติด (เหมือนไฟไม่เข้าครับ)
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี