รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
41.
19 มิ.ย. 62 09:35:38 น.
นายชญาวุช ทองเต็ม
6/7
323
ไม่มีจอโปรเจ็คเตอร์
ซ่อมแล้ว
42.
18 มิ.ย. 62 13:49:13 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
728
ไมค์เสีย สายแจ็คมีปัญหา ทำให้มีเสียงอื้อ
ซ่อมแล้ว
43.
18 มิ.ย. 62 12:04:18 น.
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
6/11
745
จอฉายดึงไม่ลง
ซ่อมแล้ว
44.
18 มิ.ย. 62 09:56:43 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง
ซ่อมแล้ว
45.
17 มิ.ย. 62 11:14:13 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับแจ้งซ่อมไป 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
ซ่อมแล้ว
46.
17 มิ.ย. 62 08:27:56 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย
6/8
553
โปรเจคเสียครับเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ห้อง 553
ซ่อมแล้ว
47.
13 มิ.ย. 62 11:45:22 น.
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
6/11
743
จอโปรเจกเตอร์ค้าง เลื่อนขึ้นลงไม่ได้
ซ่อมแล้ว
48.
11 มิ.ย. 62 12:13:40 น.
นายสุธน ภักดี
5510
ภาพจอไม่อยู่กึ่งกลาง จอเล็ก รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
49.
4 มิ.ย. 62 08:41:34 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
5/1
342
สีโปรมันเพี้น
ซ่อมแล้ว
50.
30 พ.ค. 62 10:33:33 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับเปิดไม่ติด ห้อง 553
ซ่อมแล้ว
51.
28 พ.ค. 62 09:15:42 น.
นายสุธน ภักดี
134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ วิชวลใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
หลอดภาพหมดอายุ
52.
28 พ.ค. 62 08:25:04 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
3/6
135
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
53.
27 พ.ค. 62 13:06:54 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
5511
เครื่องเสียงช็อต โปรเจคเตอร์ไม่ตรงน็อตดูหลวม
ซ่อมแล้ว
54.
24 พ.ค. 62 07:12:07 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง
5/1
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
ซ่อมแล้ว
55.
23 พ.ค. 62 20:00:53 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
6/4
549
จอโปรเจกเตอร์มีสีเขียว
ซ่อมแล้ว
56.
22 พ.ค. 62 11:37:25 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
6/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
ซ่อมแล้ว
57.
22 พ.ค. 62 11:03:40 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
5/1
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
58.
22 พ.ค. 62 09:40:37 น.
นายปีติภัทร ศรีโชติ
5/4
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
ซ่อมแล้ว
59.
24 เม.ย. 62 13:42:47 น.
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
60.
27 มี.ค. 62 08:07:33 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
425
โปรเจกเตอร์เสีย
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี