รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
21.
28 มิ.ย. 2561
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
คอมพิวเตอร์ประจำห้องใช้งานไม่ได้ ไม่มีเมาส์ คีย์บอร์ด และโปกเจกเตอร์สีดูเพี้ยนๆครับ
กำลังซ่อม
22.
1 มิ.ย. 2561
เด็กหญิงเกตน์สิรี จุลจันทร์
3/1
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
กำลังซ่อม
23.
10 ม.ค. 2562
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
2/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
24.
9 ม.ค. 2562
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
ซ่อมแล้ว
25.
8 ม.ค. 2562
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
26.
2 ม.ค. 2562
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
27.
20 ธ.ค. 2561
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
ซ่อมแล้ว
28.
18 ธ.ค. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
29.
17 ธ.ค. 2561
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
225
จอคอมเป็นสีแดง แทนรับการฉายหลุด
ซ่อมแล้ว
30.
7 ธ.ค. 2561
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
ตัวฉายสีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
31.
4 ธ.ค. 2561
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
ซ่อมแล้ว
32.
29 พ.ย. 2561
เด็กชายปณิธิ ก้อนเงิน
3/5
226
ตัวโปรเจคเตอร์มันเอียงครับ
ซ่อมแล้ว
33.
23 พ.ย. 2561
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
3/6
334
วิชชวนเปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
สลับช่องสัญญาณVGAเป็นAV
34.
21 พ.ย. 2561
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
35.
20 พ.ย. 2561
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
36.
16 พ.ย. 2561
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
2/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
ซ่อมแล้ว
37.
16 พ.ย. 2561
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
2/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
38.
16 พ.ย. 2561
นายสุธน ภักดี
643
แจ้งให้ช่วยเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมผู้ปกครอง รับแจ้งจากอ.ปฐพนธ์ ชนิลกุล
ซ่อมแล้ว
Projictorเสีย
39.
16 พ.ย. 2561
นายสุธน ภักดี
525
ไม่มีเครื่องเสียง รับแจ้งจากอ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ซ่อมแล้ว
Ampรอซ่อม
40.
15 พ.ย. 2561
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
621
โปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี