รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
21.
30 ต.ค. 61 10:05:50 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
ลำโพงเสีย1ข้างครับ คอมพิวเตอร์เสียครีบ
กำลังซ่อม
22.
1 มิ.ย. 61 18:59:49 น.
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
4/11
321
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีคีย์บอร์ด,เมาส์
กำลังซ่อม
23.
15 ก.ค. 62 11:53:05 น.
นายสุธน ภักดี
135
โปรเจกเตอร์เสีย รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
24.
9 ก.ค. 62 15:43:10 น.
นายทักษินัย สมณะ
6/7
5410
วิชวลเสีย
ซ่อมแล้ว
25.
4 ก.ค. 62 10:11:15 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
1/6
135
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
26.
17 มิ.ย. 62 11:14:13 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
5/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับแจ้งซ่อมไป 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
ซ่อมแล้ว
27.
17 มิ.ย. 62 08:27:56 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
553
โปรเจคเสียครับเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ห้อง 553
ซ่อมแล้ว
28.
11 มิ.ย. 62 12:13:40 น.
นายสุธน ภักดี
5510
ภาพจอไม่อยู่กึ่งกลาง จอเล็ก รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
29.
4 มิ.ย. 62 08:41:34 น.
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
สีโปรมันเพี้น
ซ่อมแล้ว
30.
28 พ.ค. 62 09:15:42 น.
นายสุธน ภักดี
134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ วิชวลใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
หลอดภาพหมดอายุ
31.
28 พ.ค. 62 08:25:04 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
1/6
135
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
32.
22 พ.ค. 62 11:37:25 น.
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
232
โปรเจกต์เตอร์,สายแจ๊ค,คอม
ซ่อมแล้ว
33.
22 พ.ค. 62 11:03:40 น.
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
คอมใช้ไม่ได้ครับ
ซ่อมแล้ว
34.
22 พ.ค. 62 09:40:37 น.
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
3/6
344
โปรเจกเตอร์เสียคอมใช้ไม้ได้
ซ่อมแล้ว
35.
24 เม.ย. 62 13:42:47 น.
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
36.
27 มี.ค. 62 08:05:58 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
424
คอมพิวเตอร์ช้าและเข้าใช้ไม่ได้บางโปรแกรม
ซ่อมแล้ว
37.
31 ม.ค. 62 13:59:28 น.
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
38.
10 ม.ค. 62 08:25:43 น.
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
2/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
39.
9 ม.ค. 62 13:11:41 น.
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
ซ่อมแล้ว
40.
8 ม.ค. 62 12:10:00 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี