รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
21.
24 เม.ย. 2562 13:42:47 น.
นายธเนษฐ ศรีภักดี
131
ลำโพงไม่ดัง
ซ่อมแล้ว
22.
27 มี.ค. 2562 08:05:58 น.
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
424
คอมพิวเตอร์ช้าและเข้าใช้ไม่ได้บางโปรแกรม
ซ่อมแล้ว
23.
31 ม.ค. 2562 13:59:28 น.
นายสุธน ภักดี
145
โปรเจกเตอร์ ไม่มีสัญญาณ *ได้รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
24.
10 ม.ค. 2562 08:25:43 น.
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
2/6
145
ภาพไม่ออก พอออกเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
25.
9 ม.ค. 2562 13:11:41 น.
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
324
สายเทา ต่อตรง projecter เสีย
ซ่อมแล้ว
26.
8 ม.ค. 2562 12:10:00 น.
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
134
โปรเจ็คเตอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่สามารถฉายได้
ซ่อมแล้ว
27.
8 ม.ค. 2562 09:59:19 น.
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
236
1. จอโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน 2. จอคอมสีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
28.
2 ม.ค. 2562 11:22:06 น.
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
143
ภาพไม่ออก พอออกแล้วเปลี่ยนสี
ซ่อมแล้ว
29.
20 ธ.ค. 2561 08:36:15 น.
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
3/1
222
สายโปรเจคเตอร์เสียทําให้จอสีม่วง
ซ่อมแล้ว
30.
18 ธ.ค. 2561 09:52:09 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
31.
17 ธ.ค. 2561 11:24:07 น.
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
225
จอคอมเป็นสีแดง แทนรับการฉายหลุด
ซ่อมแล้ว
32.
7 ธ.ค. 2561 13:02:03 น.
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
322
ตัวฉายสีเพี้ยนครับ
ซ่อมแล้ว
33.
4 ธ.ค. 2561 10:31:49 น.
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
555
สายเชื่อมโปรเจคเตอร์หลวม
ซ่อมแล้ว
34.
29 พ.ย. 2561 15:52:45 น.
เด็กชายปณิธิ ก้อนเงิน
3/5
226
ตัวโปรเจคเตอร์มันเอียงครับ
ซ่อมแล้ว
35.
23 พ.ย. 2561 11:48:06 น.
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
334
วิชชวนเปิดไม่ได้
ซ่อมแล้ว
สลับช่องสัญญาณVGAเป็นAV
36.
21 พ.ย. 2561 14:16:12 น.
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
215
หัวสายแจ๊คหักอยู่ในตัวควบคุมเครื่องเสียง
ซ่อมแล้ว
รออุปกรณ์
37.
20 พ.ย. 2561 15:25:56 น.
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
556
โปรเจกเตอร์ สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
38.
16 พ.ย. 2561 15:05:51 น.
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
2/3
อุตสาหกรรม 1
Projecter เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ซ่อมให้เสร็จก่อน วันที่18เพราะต้องทำการเเสดงประชุมผุ้ปกครองครับ
ซ่อมแล้ว
39.
16 พ.ย. 2561 12:48:06 น.
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
2/8
621
ขอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนสีเองครับ
ซ่อมแล้ว
40.
16 พ.ย. 2561 08:43:26 น.
นายสุธน ภักดี
643
แจ้งให้ช่วยเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชุมผู้ปกครอง รับแจ้งจากอ.ปฐพนธ์ ชนิลกุล
ซ่อมแล้ว
Projictorเสีย

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี