รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบุวันที่
ถึงวันที่
หรือเลือกสถานะการซ่อม
 


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้งซ่อม
ห้องที่แจ้ง
สาเหตุ
สถานะ
21.
8 ก.ค. 62 10:11:22 น.
นายณภัทร คงชาตรี
6/9
735
ไมค์เสีย สายไมค์ช็อต พูดติดๆดับๆ
ซ่อมแล้ว
22.
4 ก.ค. 62 10:11:15 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
2/6
135
โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน
ซ่อมแล้ว
23.
28 มิ.ย. 62 13:54:15 น.
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
5510
สายHDMI ที่หัวพัง
ซ่อมแล้ว
24.
24 มิ.ย. 62 19:34:41 น.
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง
3/2
142
เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงใช้ไม่ได้ - ต่อสายไมค์ไม่ได้ - เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้ - ลำโพงไม่มีเสียง โปรเจคเตอร์ - ปุ่มเปิด เปิดไม่ค่อยได้ - ปุ่มกดขยายเข้า-ออกไม่เป็นไปตามที่กด - สีเพี้ยน - ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คได้ เพราะสายต่อหลวม/ไม่ทันสมัย รับกับโน้ตบุ๊คส่วนใหญ่ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
25.
20 มิ.ย. 62 13:51:55 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
728
สายHDMIหลวม
ซ่อมแล้ว
26.
19 มิ.ย. 62 14:30:00 น.
นายญาณวุฒิ กองมณี
5/13
721
โปรเจกเตอร์ค้าง ดึงไม่ลง
ซ่อมแล้ว
27.
19 มิ.ย. 62 09:35:38 น.
นายชญาวุช ทองเต็ม
5/7
323
ไม่มีจอโปรเจ็คเตอร์
ซ่อมแล้ว
28.
18 มิ.ย. 62 13:49:13 น.
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
728
ไมค์เสีย สายแจ็คมีปัญหา ทำให้มีเสียงอื้อ
ซ่อมแล้ว
29.
18 มิ.ย. 62 12:04:18 น.
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
6/11
745
จอฉายดึงไม่ลง
ซ่อมแล้ว
30.
18 มิ.ย. 62 09:56:43 น.
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
737
โปรเจคเตอร์ดึงไม่ลง
ซ่อมแล้ว
31.
17 มิ.ย. 62 11:14:13 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับแจ้งซ่อมไป 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
ซ่อมแล้ว
32.
17 มิ.ย. 62 08:27:56 น.
นายนราวิชญ์ วิชัย
6/8
553
โปรเจคเสียครับเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ห้อง 553
ซ่อมแล้ว
33.
13 มิ.ย. 62 11:45:22 น.
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
5/11
743
จอโปรเจกเตอร์ค้าง เลื่อนขึ้นลงไม่ได้
ซ่อมแล้ว
34.
11 มิ.ย. 62 12:13:40 น.
นายสุธน ภักดี
5510
ภาพจอไม่อยู่กึ่งกลาง จอเล็ก รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
35.
4 มิ.ย. 62 08:41:34 น.
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
342
สีโปรมันเพี้น
ซ่อมแล้ว
36.
30 พ.ค. 62 10:33:33 น.
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
6/8
553
โปรเจคเตอร์เสียครับเปิดไม่ติด ห้อง 553
ซ่อมแล้ว
37.
28 พ.ค. 62 09:15:42 น.
นายสุธน ภักดี
134
ไม่มีคอมพิวเตอร์ วิชวลใช้งานไม่ได้ รับแจ้งจากนักเรียน
ซ่อมแล้ว
หลอดภาพหมดอายุ
38.
28 พ.ค. 62 08:25:04 น.
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
2/6
135
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
ซ่อมแล้ว
39.
27 พ.ค. 62 13:06:54 น.
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
5511
เครื่องเสียงช็อต โปรเจคเตอร์ไม่ตรงน็อตดูหลวม
ซ่อมแล้ว
40.
24 พ.ค. 62 07:12:07 น.
นายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
642
คอมเปิดไม่ได้,ไม่มีเม้าส์,โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้,เครื่องฉายใช้ไม่ได้,ลำโพงข้างซ้ายพัง(ใช้ได้แต่ข้างขวา
ซ่อมแล้ว

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี