รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ภาคเรียน
ปีการศึกษา

จำนวน 19 รายการ
แหล่งเรียนรู้
ลำดับ
ชื่อแหล่งเรียนรู้
จังหวัด
วันที่
จำนวนครู
จำนวนนร.
เลือก
1.
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
กระบี่
5 ก.ค. 62
6
126
2.
บ้านคีรีวง
นครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 62
4
93
3.
สุสานหอย
กระบี่
5 ก.ค. 62
3
61
4.
ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์
สุราษฎร์ธานี
5 ก.ค. 62
2
37
5.
ธรรมชาติน้ำตกสี่ขีดและเขาพลายดำ
นครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 62
2
39
6.
แหล่งเรียนรู้อำเภอพุนพิน ไชยา
สุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
7.
วัดโฉลกศิลาราม สวนสละอาทิตย์ สนนก ถ้ำขมิ้น
สุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
8.
ชุุมชนบางใบไม้ป่าชายเลนลีเล็ด
สุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
9.
ชุมชนเขาพิทักษ์
สุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
10.
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
กระบี่
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
11.
สวนสยาม , สวนนงนุช , เมืองจำลอง
ชลบุรี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
12.
พิพิธภัณฑ์สถานแกห่งชาติไชยา ,ค่ายหน่วยจัดการต้นน้ำตาปี
สุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
13.
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
สุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 62 -24 ม.ค. 62
14.
วัดดอนสักสิงขร -อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ขนอม - นาเฒ่า
นครศรีธรรมราช
21 ม.ค. 62
21
516
15.
วัดป่าเคียนพิง -โรงคั่วกาแฟ -ป่าน้ำราด
สุราษฎร์ธานี
20 ม.ค. 62
5
103
16.
วัดดอนสัก - สวนตาสรรค์
นครศรีธรรมราช
20 ม.ค. 62
4
83
17.
ฐานทัพเรือพังงา
พังงา
20 ม.ค. 62
4
83
18.
แหล่งการเรียนรู้ ที่จังหวัดกระบี่
กระบี่
20 ม.ค. 62
2
86
19.
แหล่งการเรียนรู้ อ. เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
20 ม.ค. 62
4
152
ลำดับ
ชื่อแหล่งเรียนรู้
จังหวัด
วันที่
จำนวนครู
จำนวนนร.
เลือก