กิจกรรมสุขภาพกับความงาม
ปีการศึกษา 2/2561
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33241
เด็กชายเตชินท์ รัตนวงศ์
2/1
 
 
2
33248
เด็กชายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร
2/1
 
 
3
33331
เด็กชายธนาธร บรรณสิทธิ์
2/3
 
 
4
33338
เด็กชายภูริณัฐ ทองมาก
2/3
 
 
5
33339
เด็กชายภูริภัทร วัฒนานนท์
2/3
 
 
6
33343
เด็กชายราชวัลลภ เรืองงาม
2/3
 
 
7
33377
เด็กชายเจษฎา น้อยแนม
2/4
 
 
8
33392
เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญรอด
2/4
 
 
9
32869
เด็กหญิงปุณยาภา มุกดาพิทักษ์
3/5
 
 
10
32789
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
3/6
 
 
11
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
3/6
 
 
12
32795
เด็กชายภาคภูมิ แดงมา
3/6
 
 
13
32796
เด็กชายภูเบศ สุขพล
3/6
 
 
14
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
3/6
 
 
15
32798
เด็กชายโลเรนโซ่ ลาริซซ่า
3/6
 
 
16
32801
นายสรยุทธ ช่วยสุข
3/6
 
 
17
32802
เด็กชายสิน การอรชัย
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี