กิจกรรมแดนซ์เพื่อสุขภาพ
ปีการศึกษา 2/2561
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33917
เด็กชายกันตินันท์ คีคะหานันท์
1/2
 
 
2
33919
เด็กชายฐิติกร กิมเกถนอม
1/2
 
 
3
33920
เด็กชายณัฐภูมิ ระบำดี
1/2
 
 
4
33928
เด็กชายปุณณภพ สัตยาคม
1/2
 
 
5
33929
เด็กชายภัครภูมิ รอดพันธ์ชู
1/2
 
 
6
33936
เด็กหญิงชนัญธิดา เสวกวัง
1/2
 
 
7
33938
เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเดช
1/2
 
 
8
33940
เด็กหญิงนราชินันทร์ รัตนมณีย์
1/2
 
 
9
33942
เด็กหญิงบุศกร จันวัน
1/2
 
 
10
33947
เด็กหญิงพิมพิศา สาระรักษ์
1/2
 
 
11
33961
เด็กชายเจตนัตว์ บุญเมือง
1/3
 
 
12
33964
เด็กชายธนกฤต ซิบยก
1/3
 
 
13
33969
เด็กชายรัชชานนท์ ตรีรินทร์
1/3
 
 
14
33970
เด็กชายสิทธิกร เอื้อมาฆทาน
1/3
 
 
15
33975
เด็กหญิงกิรฏิ นาคประดิษฐ์
1/3
 
 
16
33977
เด็กหญิงจันทิมาภรณ์ วรดิษฐ
1/3
 
 
17
33985
เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา
1/3
 
 
18
33991
เด็กหญิงพิมลักษณ์ จวนเจือ
1/3
 
 
19
33400
เด็กหญิงคณินมณฑ์ เลขมาศ
2/4
 
 
20
33404
เด็กหญิงณัฐสรณ์ โกละกะ
2/4
 
 
21
33409
เด็กหญิงนันทิชา พุ่มขจร
2/4
 
 
22
33416
เด็กหญิงวรรณภา รัตนทองดี
2/4
 
 
23
33422
เด็กหญิงอรนลิน เพชรเกลี้ยง
2/4
 
 
24
33468
เด็กหญิงศุภสุตา แย้มยินดี
2/4
 
 
25
33455
เด็กหญิงนันฑิตา สุราราษร์
2/5
 
 
26
33460
เด็กหญิงพรรณวดี เพชระ
2/5
 
 
27
33499
เด็กหญิงดวงกมล ประมุท
2/5
 
 
28
33507
เด็กหญิงนันท์นภัส คำจันทร์
2/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี