รายงานการมาเรียน

ปีการศึกษา
/
หรือเลือกจากวันที่
หรือเลือกเดือน


ปีการศึกษา 2/2562
ประจำวันที่ 20 พ.ย. 62
ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งหมด
-
-
-
-
-
-
-

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี