สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2564

สื่อการสอน
ลำดับ
กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็น%
จัดหามา
คิดเป็น%
รวม
1
-
-
-
-
-
2
1
100.00
-
-
1
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
9
90.00
1
10.00
10
6
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
รวม
10
90.91
1
9.09
11