รายงานผลงาน

ประเภทรางวัล ครู นักเรียน โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  


ปีการศึกษา 2562
จำนวน 99 รายการ

1. 1 st in recognition of her outstanding performance and sportsmanship during the south east asia regional qualifying event 2019
รางวัลระดับนานาชาติ
วันที่รับ 31 พ.ค. 62
รายชื่อ
ม.1/6


3. Best Teacher (ครูดีเด่น) งานประชุม AICHR Youth Debate on Human Rights 2019
รางวัลระดับประเทศ
วันที่รับ 20 ก.ย. 62
รายชื่อ6. Certificate SURATPITTAYA SCHOOL as a supporter of student exchange program to Rotary Club of Sritapee D 3330, Thailand in the year 2018-2019
รางวัลระดับประเทศ
วันที่รับ 28 มิ.ย. 62


16. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
รางวัลระดับประเทศ
วันที่รับ 8 พ.ค. 62
รายชื่อ

89. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
รางวัลระดับจังหวัด
วันที่รับ 6 ก.ย. 62
รายชื่อ
ม.1/6
ม.1/6
ม.2/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.4/4
ม.4/8
ม.4/10
ม.5/3
ม.5/10
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6