รายงานผลงานตามกลุ่มสาระ

ประเภทรางวัล
 ครู
 นักเรียน
 โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ปีการศึกษา 2564
จำนวน 2 รายการ

 
ผลงานดีเด่น
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทนนิสเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 59 ประจำปี 2564 จังหวัดนนทบุรี
นักเรียน
ประเทศ
16 ต.ค. 64
1. เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
ม.3/6