รายงานผลงานตามกลุ่มสาระ

ประเภทรางวัล
 ครู
 นักเรียน
 โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปีการศึกษา 2564
จำนวน 2 รายการ

 
ผลงานดีเด่น
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1.
รางวัล TOP Volunteer Award 2021 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด) ฉลองครบรอบ 12 ปี องค์กรเพื่อสังคมของศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม โล่รางวัลพิเศษ รุ่น Limited Edition
ครู
ประเทศ
2 ก.ค. 64
1. นายกัญกฤษเขม แดนที่