รายงานสรุปผลงานนักเรียน

เลือกปีการศึกษา


ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น/ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
ม.1
-
14
7
4
3
1
29
ม.2
-
16
3
5
1
1
26
ม.3
-
35
5
4
-
-
44
ม.4
-
42
4
17
-
-
63
ม.5
-
8
6
15
2
-
31
ม.6
-
7
10
1
3
-
21
รวม
-
122
35
46
9
2
214