ค้นหาจาก

ประเภทรางวัล
ครู
นักเรียน
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือชื่อรางวัลบางส่วน

จำนวน 1,255 รายการ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1.
1 st in recognition of her outstanding performance and sportsmanship during the south east asia regional qualifying event 2019
นักเรียน
นานาชาติ
31 พ.ค. 62
2.
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT Asian 14 Under C2 2019 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นักเรียน
นานาชาติ
29 มี.ค. 62
3.
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซอฟ์ทเทนนิส รายการThe 3rd World Soft Tennis Championanships Suncheon, Korea
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 61
4.
USAID 2018 Scibnce for Development First Place Award สาขาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
5.
USAID 2018 Science for Development First Place Award ในงาน Intel ISEF 2018 สาขาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
6.
รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ เรื่องนวัตกรรมรักษ์ป่าชุ่มน้ำด้วยเนอสเซอรี่อนุบาลโกงกางใบใหญ่
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 61
7.
เหรียญทอง poster presentation และทองแดง project presentation ประเภทEngineering
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 61
8.
เหรียญทอง poster presentation และ project presentation ประเภท Environmental Science
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
9.
เหรียญเงิน poster presentation และเหรียญทองแดง project presentation ประเภทPure Science
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
10.
เหรียญทอง poster presentation และเหรียญทองแดง project presentation ประเภทEngineering
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
11.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงหนอนนกด้วยกากปาล์มน้ำมัน
ครู
นานาชาติ
4 ก.ค. 60
12.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลรางวัลเหรียญทอง แข่งขันโครงงานเรื่องชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณจราจร GTS ( Glove Traffic Signs )
ครู
นานาชาติ
25 ส.ค. 59
13.
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 The Winner Of Stockholm Junior Water Prize 2016
นักเรียน
นานาชาติ
10 มี.ค. 59
14.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน The Winner Of Stockholm Junior Water Prize 2016
ครู
นานาชาติ
15 ม.ค. 59
15.
การเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก ในหัวข้อ Bacterial Cellusic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacterial จากมูลวัว
นักเรียน
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
16.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน หัวข้อ Bacterial Cellusic Ethanol ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacterial จากมูลวัว
ครู
นานาชาติ
10 ม.ค. 59
17.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเรื่องหมวกกันน๊อกจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครู
นานาชาติ
5 ส.ค. 58
18.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการผสมเกสรดอกปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี
ครู
นานาชาติ
4 ส.ค. 58
19.
รางวัลเกียรติคุณผู้สร้างผลงานระดับนานาชาติด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
ครู
นานาชาติ
28 ต.ค. 57
20.
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ครู
นานาชาติ
10 ต.ค. 57
21.
A Golden Medals
นักเรียน
นานาชาติ
17 ก.ค. 57
22.
ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนไปศึกษาเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ไทย-สหรัฐอเมริกา
ครู
นานาชาติ
16 พ.ค. 57
23.
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาตัวแทนเยาวชนการแข่งขัน
นักเรียน
นานาชาติ
24.
รางวัลเด็กและเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
นักเรียน
ประเทศ
3 ต.ค. 62
25.
Best Teacher (ครูดีเด่น) งานประชุม AICHR Youth Debate on Human Rights 2019
ครู
ประเทศ
20 ก.ย. 62
26.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (ENGLISH DEBATE) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลโลก ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 and Globalization
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 62
27.
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิส สิงห์ แกรนด์สแลม เอ็กซ์พรีเรียน ประจำปี 2562
นักเรียน
ประเทศ
20 ส.ค. 62
28.
Certificate SURATPITTAYA SCHOOL as a supporter of student exchange program to Rotary Club of Sritapee D 3330, Thailand in the year 2018-2019
โรงเรียน
ประเทศ
28 มิ.ย. 62
29.
กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกรีฑา กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
30.
กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกรีฑา กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
31.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาจักรยานประเภทลู่ ทีมเปอร์ซูท 4 รอบ ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
32.
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาเปตองประเภทคู่ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
33.
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาซอฟท์เทนนิสประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
34.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาซอฟท์เทนนิสประเภทชายคู่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
35.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาซอฟท์เทนนิสประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
36.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาจักรยานประเภทลู่ ทีมเปอร์ซูท 4 รอบชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
37.
เกียรติบัตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ครู
ประเทศ
10 พ.ค. 62
38.
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ครู
ประเทศ
8 พ.ค. 62
39.
รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่57 ประจำปีการศึกษา2562
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
40.
รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่57 ประจำปีการศึกษา2562
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
41.
สถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โรงเรียน
ประเทศ
27 เม.ย. 62
42.
เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการดำเนินการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ครู
ประเทศ
5 เม.ย. 62
43.
ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเทนนิสสำรองอันดับ1 เยาวชนทีมชาติไทย ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 62
44.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
45.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภทบุคคลชายคู่ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
46.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภททีมหญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
47.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภททีมหญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
48.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภทบุคคลชายคู่ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
49.
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 62
50.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับชาติ
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
51.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
52.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
53.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
54.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
55.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
56.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
57.
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
58.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
59.
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
60.
ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
61.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
62.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
63.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
64.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
65.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
66.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
67.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
68.
นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
69.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
70.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
71.
นักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
8 ม.ค. 62
72.
ได้เข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ
นักเรียน
ประเทศ
20 ธ.ค. 61
73.
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชายคู่การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางการมองเห็น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
74.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
75.
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 61
76.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 61
77.
ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ผ่านเข้ารอบ 40 ผลงานสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 61
78.
ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ผ่านเข้ารอบ 40 ผลงานสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 61
79.
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน10-12 ปี การแข่งขันกีฬาSPORT HEROแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
80.
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน16-18 ปี การแข่งขันกีฬาSPORT HEROแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
81.
สำรองอันดับ1 กีฬาเทนนิสรายการคัดเลือกเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 61
82.
เก็บคะแนนสนามกีฬาเทนนิส P80 Rising Star Road to Olympic 2018 by TOYOTA South Circuit 1
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 61
83.
รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ เรื่องนวัตกรรมรักษ์ป่าชุ่มน้ำด้วยเนอสเซอรี่อนุบาลโกงกางใบใหญ่
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 61
84.
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทควันโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
85.
รองชนะเลิศอันดับ2กีฬาเทควันโด
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
86.
รองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์เทนนิสคู่ผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
87.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34 "น่านเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
88.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
ประเทศ
23 มี.ค. 61
89.
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2018 ครั้งที่1 ณ สนามเทนนิสอินเดอร์เอซี จ.สงขลา
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 61
90.
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย วาดภาพจินตนาการจากสิ่งมีชีวิต
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
91.
รางวัลดีเด่นเกียรติบัตร วาดภาพจินตนาการจากสิ่งมีชีวิต
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
92.
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับชาติ ครั้งที่ 67
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
93.
เหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับชาติ ครั้งที่ 67
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
94.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
95.
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
96.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
97.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
98.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
99.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
100.
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 61
101.
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดศาสนพิธีกรน้อย ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
ประเทศ
8 ก.พ. 61
102.
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประกาศเกียรติคุณสาขาเกษตร
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
103.
รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาการศึกษา
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
104.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" จ.นครนายก
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 61
105.
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาครั้งที่ 2 social studies challenge (ssc)
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 61
106.
ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking and Creative Storytelling? recognition of Successful completion of New Zealand Build Your Future Workshop
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 61
107.
เป็นที่ปรึกษานักเรียน ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ?Design Thinking and Creative Storytelling? recognition of Successful completion of New Zealand Build Your Future Workshop
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 61
108.
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 61
109.
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ" เรื่อง STEM Education ในชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 61
110.
โล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบรักษาศีล 5 ประจำปี 2560
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
111.
ครูดีไม่มีอบายมุข
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
112.
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 61
113.
สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 60
114.
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กลุ่มอายุ 9-12ปี โปสเตอร์ "The Future of Peace"
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 60
115.
การแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 60
116.
โล่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนผู้ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของ สพฐ.
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 60
117.
โล่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนผู้ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของ สพฐ.
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 60
118.
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขาป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 60
119.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง กีฬาซอฟ์ทเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 60
120.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 60
121.
รางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ศิลปกรรมปตท.ครั้งที่32/2560
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 60
122.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬา SPORTS HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 60
123.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท ยุวชน หญิง13 - 14 ปี รุ่น G (น้ำหนัก49 - 53 กิโลกรัม) ในการแข่งขัน GH Bank ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 60
124.
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 60
125.
รางวัลชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม กีฬาซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
126.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาซอฟท์เทนนิส ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
127.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิส ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
128.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย ยุวชน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
129.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
130.
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ FTA/AEC ภายใต้โครงการ FTA/ACE สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 60
131.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ FTA/AEC ภายใต้โครงการ FTA/ACE สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 60
132.
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิทาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 60
133.
รางวัลนักเเนะเเนวผู้อุทิศตน
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 60
134.
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 60
135.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม Web Application ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
136.
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 60
137.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหร๊ยญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
138.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
139.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับประเทศ
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 60
140.
รางวัล ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในผลงานเรื่อง We Love Our World ในรายการกบนอกกะลา ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
141.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในผลงานเรื่อง We Love Our World ในรายการกบนอกกะลา ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
142.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 59
143.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลชนะเลิศ โครงงานบูรณาการสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21โครงงานเรื่องการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 59
144.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลBest of the best แข่งขันโครงงานเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงหนอนจากกากปาล์มน้ำมัน
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 59
145.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลกเหรียญทองระดับประเทศแข่งขันโครงงานเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงหนอนจากกากปาล์มน้ำมัน
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 59
146.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรองชนะเลิศอันดับ 2 นาโนเทคโนโลยีแข่งขันโครงงานเรื่องป๊อปคอร์น
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 59
147.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลเหรียญทองแข่งขันโครงงานเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงหนอนจากกากปาล์มน้ำมัน
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 59
148.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ในงานนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียวโครงงานเรื่องเพคตินจากเปลือกทุเรียน
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 59
149.
รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ โครงงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 59
150.
รางวัลประเภททีม Silver Team Award วิชาคณิตศาสตร์ โครงงานการแข่งขัน คณิตศาตร์ และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 59
151.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศโครงงานเรื่องอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจราจร
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 59
152.
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลความสามารถพิเศษเขียนตามคำบอก ชั้น ม.4-ม.6
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 59
153.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิงกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
154.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาซอฟท์เทนนิส ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
155.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมนักเรียน
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 59
156.
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 59
157.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
158.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหร๊ยญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
159.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
160.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
161.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
162.
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
163.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมเเนะเเนว
ครู
ประเทศ
29 ธ.ค. 58
164.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (Obec Awards) ระดับเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ
ครู
ประเทศ
21 ธ.ค. 58
165.
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียน
ประเทศ
12 ต.ค. 58
166.
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมเเข่งขันประติมากรรม ม.4-6
นักเรียน
ประเทศ
14 ก.ย. 58
167.
รางวัลระดับเหรียญทองเเดงประติมากรรม ม1-3
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 58
168.
รางวัล"ครูดีตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ประจำปี 2558
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 58
169.
รางวัลการพัฒนาตามหลักสูตร โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( หลักสูตร 5 วัน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ครู
ประเทศ
25 ส.ค. 58
170.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศแข่งขันโครงงานเรื่องหมวกกันน๊อกจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครู
ประเทศ
18 ส.ค. 58
171.
คุรุสดุดี
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 58
172.
รางวัลเกียรติบัตรฝึกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 58
173.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเรื่องรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศรับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการพัฒนาเสื่อกระจูดนอนสบาย
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 58
174.
รางวัลเหรียญทอง ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมต้น
ครู
ประเทศ
10 ส.ค. 58
175.
ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเรื่องรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการผสมเกสรดอกปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี
ครู
ประเทศ
4 ส.ค. 58
176.
ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา รางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นเเบบระดับทองปีที่ 1
โรงเรียน
ประเทศ
15 ก.ค. 58
177.
ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา รางวัลมาตรฐานต้นเเบบระดับทอง
โรงเรียน
ประเทศ
14 ก.ค. 58
178.
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
179.
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
นักเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
180.
รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวด "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
181.
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล
ครู
ประเทศ
14 พ.ค. 58
182.
รางวัลสตรีเครือข่ายด้านเเรงงานดีเด่น
ครู
ประเทศ
29 มี.ค. 58
183.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง
ครู
ประเทศ
9 มี.ค. 58
184.
รางวัลสตรีครูเเนะเเนวดีเด่น
ครู
ประเทศ
5 มี.ค. 58
185.
รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 58
186.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ประเทศ
12 ธ.ค. 57
187.
รางวัลเหรียญทองการประกวด Science Show ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
นักเรียน
ประเทศ
21 ต.ค. 57
188.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการประกวด Science Show ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ครู
ประเทศ
21 ต.ค. 57
189.
รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 57
190.
รางวัลระดับเหรียญเงินประติมากรรม ระดับม.1-3
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 57
191.
รางวัลระดับเหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 57
192.
รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดวาดภาพลายเส้น(Drawing) ระดับม.4-6
นักเรียน
ประเทศ
9 ก.ย. 57
193.
รางวัลเหรียญทองประกวดวาดภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับม.4-6
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 57
194.
รางวัลระดับเหรียญทองประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-6
นักเรียน
ประเทศ
3 ก.ย. 57
195.
รับรางวัล ระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2555ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ครู
ประเทศ
2 ก.ย. 57
196.
รางวัลระดับเหรียญทองการวาดลายเส้น ม.4-6
นักเรียน
ประเทศ
2 ก.ย. 57
197.
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 57
198.
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
199.
ครูผู้สอนนักเรียนเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
200.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
201.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
202.
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
203.
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
204.
รับรางวัล เหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2556 ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ครู
ประเทศ
1 ก.พ. 57
205.
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 57
206.
รับรางวัล ระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2555ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ครู
ประเทศ
25 ก.พ. 56
207.
รับรางวัล ระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2555ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 56
208.
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
209.
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
210.
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาสเกตบอล3 คน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ครั้งที่2
นักเรียน
ประเทศ
211.
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคใต้
ครู
ภาค
22 พ.ย. 62
212.
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาจักรยาน ประเภทสปรินท์ 3 รอบ ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
213.
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภทสแครช 10 กิโลเมตร บุคคลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
214.
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภทเปอณ์ซูท 4 กิโลเมตร ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
215.
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภททีมไทม์ไทรอัล 70 กิโลเมตร ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
216.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
217.
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
218.
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
219.
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
220.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นเยาวชนทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
221.
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
222.
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
223.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
224.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
225.
วุฒิบัตร เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
20 ต.ค. 62
226.
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอันดามันเกมส์ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 62
227.
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน (ออมสิน) ประจำปี 2562 รอบชิงแชมป์ภาค 16
นักเรียน
ภาค
25 ก.ค. 62
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.5/4
ม.5/4
ม.6/3
228.
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสพฐ.-โมโน แชมป์เปี้ยนคัพโซนภาคใต้ ประจำปี 2562
นักเรียน
ภาค
24 มิ.ย. 62
ม.2/2
ม.2/10
ม.2/10
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
229.
ชนะเลิศระเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง การแข่งขันเจบีซี อินเตอร์เนชั่นนอลแบดมินตันแชมป์เปี้ยนชิพ
นักเรียน
ภาค
18 มิ.ย. 62
230.
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิส PTTลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นักเรียน
ภาค
3 มิ.ย. 62
231.
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียน
ภาค
31 พ.ค. 62
232.
ชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไป การแข่งขัน 1 happyness youth league season 3 year 2019
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
233.
ชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่รุ่นทั่วไป การแข่งขัน 1 happyness youth league season 3 year 2019
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
234.
รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทคู่ผสมรุ่นทั่วไป การแข่งขัน 1 happyness youth league season 3 year 2019
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
235.
รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตันรุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันแบดมินตันสปอร์ตแม็กซ์วลัยลักษณ์ครบรอบ 27 ปี 2019
นักเรียน
ภาค
31 มี.ค. 62
236.
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
237.
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา "กล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศที่ 2" งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
238.
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา "ร้องเพลงภาษาต่างประเทศที่ 2" งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
239.
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา "ร้องเพลงภาษาต่างประเทศที่ 2" งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
240.
ผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ." เกมส์" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 "มหกรรมกีฬาครั้งแรกของ สพฐ."
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 61
241.
โล่รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ob)
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 61
242.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ แม็กซ์พลอยล์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
ครู
ภาค
18 พ.ย. 61
243.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ แม็กซ์พลอยล์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
นักเรียน
ภาค
18 พ.ย. 61
244.
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาเทนนิสประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2561
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
245.
รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเทนนิสประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฬนาฝีมือ ประจำปี2561
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
246.
ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2561
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
247.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนัก 59-63 กก. กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
248.
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
249.
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภทถนนทีมไทม์ไทรอัลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
250.
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภททีมเปอร์ซูท 4 กิโลเมตรชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
251.
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาจักรยาน ประเภทสปรินท์ บุคคลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
252.
ชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นน้ำหนัก 73-78 กก. กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
253.
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว การแข่งขันแบดมินตัน วิคเตอร์ ทุ่งสงโอเพ่น ครั้งที่6
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
254.
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส ประเภททีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
255.
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
256.
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลืมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (สาขาคอมพิวเตอร์)
นักเรียน
ภาค
20 ต.ค. 61
257.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
ภาค
12 ต.ค. 61
258.
ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
259.
เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
260.
ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องสุภาษิตจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
261.
เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องสุภาษิตจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
262.
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทระบำจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
263.
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทระบำจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
264.
รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 61
265.
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 61
266.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
ครู
ภาค
24 ส.ค. 61
267.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
ครู
ภาค
24 ส.ค. 61
268.
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ม.ปลาย
ครู
ภาค
19 ส.ค. 61
269.
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 61
270.
การแข่งขันวาดภาพระดับม.ต้น
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
271.
รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระดับม.ต้น
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
272.
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระดับม.ต้น
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
273.
การแข่งขันวาดภาพระดับม.ปลาย
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
274.
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระดับม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
275.
รางวัล ชมเชย การแข่งขันวาดภาพระดับม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
276.
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
277.
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
278.
างวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
279.
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
280.
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองอการแข่งขันควบคุมไมโทรคอนโทเลอร์ Aduino
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
281.
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองอการแข่งขันควบคุมไมโทรคอนโทเลอร์ Aduino
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
282.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
283.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
284.
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
285.
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
286.
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
287.
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
288.
ผู้ควบคุมทีมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
289.
ชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันเทนนิสPTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือประจำปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 61
290.
ชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิสPTTลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือประจำปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 61
291.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
ครู
ภาค
27 ก.ค. 61
292.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 61
293.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ วิชาคอมพิวเตอร์
ครู
ภาค
27 ก.ค. 61
294.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ วิชาคอมพิวเตอร์
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 61
295.
ชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง น้ำหนัก 49-53กก. รายการร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีเทควันโด
นักเรียน
ภาค
16 มิ.ย. 61
296.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รายการเอสซีจีแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 38
นักเรียน
ภาค
10 พ.ค. 61
297.
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ 16 ปี การแข่งขันอบจ.นครศรีธรรมราชแบดมินตัน ลิกอร์เกมส์ 2018
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 61
298.
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว 16 ปี การแข่งขันอบจ.นครศรีธรรมราชแบดมินตัน ลิกอร์เกมส์ 2018
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 61
299.
สนับสนุนการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
ภาค
23 มี.ค. 61
300.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี BADMINTON YOUTH LEAGUE รอบภูมิภาค สนามที่2 เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 61
301.
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี BADMINTON YOUTH LEAGUE รอบภูมิภาค สนามที่2 เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 61
302.
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง STEM Education ในชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ประจำปี 2560
โรงเรียน
ภาค
16 ม.ค. 61
303.
เกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็น "ครูดี ไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561
ครู
ภาค
16 ม.ค. 61
304.
เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
ครู
ภาค
16 ม.ค. 61
305.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
306.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
307.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
308.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
309.
เหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
310.
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
311.
ครูผู้สอน นร. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
312.
เหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
313.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
314.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
315.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
316.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
317.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
318.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
319.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
320.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
321.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
322.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
323.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
324.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
325.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
326.
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
327.
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
328.
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
329.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
330.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
331.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
332.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
333.
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
334.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
335.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
336.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
337.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
338.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
339.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
340.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
341.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
342.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
343.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
344.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับเขตภาค ชั้น ม. 4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 60
345.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับเขตภาค ชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 60
346.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
347.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
348.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
19 ธ.ค. 60
349.
เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
350.
ครูผู้สอน นร.ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
351.
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาค4 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 60
352.
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาค4 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4 "ศรีตรังเกมส์" จ.ตรัง
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 60
353.
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ปรเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4 "ศรีตรังเกมส์" จ.ตรัง
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 60
354.
เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณร "นักศึกษาวิชาทหารร่วมใจ ถวายภักดิ์องค์พระภูมิพล" เพื่อน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ครู
ภาค
28 ต.ค. 60
355.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ม.4-6
ครู
ภาค
5 ก.ย. 60
356.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ม.4-6
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 60
357.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดละครสั้นภาษาจีน (Skit) ระดับ ม.4 - 6
ครู
ภาค
5 ก.ย. 60
358.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดละครสั้นภาษาจีน (Skit) ระดับ ม.4 - 6
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 60
359.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงภาษาจีน (หญิง) ระดับ ม.4 - 6
ครู
ภาค
5 ก.ย. 60
360.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงภาษาจีน(หญิง) ระดับ ม.4 - 6
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 60
361.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - 6
ครู
ภาค
5 ก.ย. 60
362.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - 6
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 60
363.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
24 ส.ค. 60
364.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทร้องเพลงภาษาจีน
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 60
365.
ผู้พูดดีเด่น การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาค(ห้องเรียนทั่วไป) Best Speaker of the General Program
นักเรียน
ภาค
20 ส.ค. 60
366.
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการประกวด Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
ครู
ภาค
11 ส.ค. 60
367.
รางวัลชนะเลิศการประกวด Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
นักเรียน
ภาค
11 ส.ค. 60
368.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานโปรแกรมบันทึกตรวจความสะอาดของห้องเรียน นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ ในงานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
นักเรียน
ภาค
7 ส.ค. 60
369.
รางวัลดีเด่นการแข่งขันศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ"
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 60
370.
รางวัลชมเชยการแข่งขันศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 60
371.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุ 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด ชุมพร
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 60
372.
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากลาง และสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 60
373.
รางวัลดีเด่น/รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่15/2560 ภายใต้หัวข้อ"ตัวตนวิถีใต้"
นักเรียน
ภาค
30 มิ.ย. 60
374.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ สนามเทนนิสกีฬากลาง (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
นักเรียน
ภาค
13 พ.ค. 60
375.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส โตโยต้า - เยาวชนดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก 2020 ภาคใต้ครั้งที่ 1
นักเรียน
ภาค
7 พ.ค. 60
376.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน A เยาวชน 15 - 18 ปี ทีมหญิง -220 กก. ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ อาคารกีฬาราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 60
377.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า A เยาวชน 15 -17 ปี หญิง D 46 -49 กก. ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ อาคารกีฬาราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 60
378.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า A ยุวชน 13 - 14 ปี ชาย J +62 กก. ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ อาคารกีฬาราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 60
379.
โล่รางวัลเกียรติยศ"อวโลกิเตศวร" ครั้งที่ 2
ครู
ภาค
10 ก.พ. 60
380.
โล่รางวัลเกียรติยศ"อวโลกิเตศวร" ครั้งที่ 2 สาขาพัฒนาสังคม
นักเรียน
ภาค
10 ก.พ. 60
381.
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง คำพ่อสอน
ครู
ภาค
9 ก.พ. 60
382.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื้อวีดิทัศน์ประกอบเพลง คำพ่อสอน
นักเรียน
ภาค
9 ก.พ. 60
383.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
384.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
385.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน Web Application ระดับชั้นที่ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
386.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม Web Application ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
387.
รางวัลระดับเหริญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
388.
ครผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรภาคใต้ ครั้งที่ 66
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
389.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 66
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
390.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหร๊ยญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
391.
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
392.
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
393.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
394.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
395.
รางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
396.
รางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ปรเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
397.
รางวัลระดับเหรียญทอง แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
398.
รางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 59
399.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
400.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 59
401.
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันการเขียนพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 59
402.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 59
403.
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันตัดกระดาษแบบจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 59
404.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันตัดกระดาษแบบจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 59
405.
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันวาดภาพกันจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 59
406.
ครูฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การประกวด Science Show ม.ปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ครู
ภาค
21 ต.ค. 59
407.
Second Best Speaker of General Program
นักเรียน
ภาค
4 ก.ย. 59
408.
เกียรติบัตรผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน เล่านิทาน ร้องเพลงและละครสั้นภาษาจีน รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559
ครู
ภาค
19 ส.ค. 59
409.
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประเภทร้องเพลงจีน รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 59
410.
รองชนะเลิศอันดันหนึ่ง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับศึกษาธิการภาค 6
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 59
411.
ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 6
ครู
ภาค
19 ส.ค. 59
412.
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียน
ภาค
15 ส.ค. 59
413.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง อายุ 13 - 14 ปี รุ่นE(42 - 45 กก.) Class A ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่19 ประจำปี 2559 (9th Southern Taekwondo Championship 2016) ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเ
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 59
414.
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง อายุ 13 - 14 ปี รุ่นE(45 - 48 กก.) Class A ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่19 ประจำปี 2559 (9th Southern Taekwondo Championship 2016) ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเ
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 59
415.
อวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ครู
ภาค
16 ก.พ. 59
416.
ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา รักษามาตรฐานต้นเเบบระดับทอง ระดับภาคใต้
โรงเรียน
ภาค
8 ก.พ. 59
417.
ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน
ครู
ภาค
9 ม.ค. 59
418.
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 59
419.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 59
420.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 59
421.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตัดกระดาษจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 59
422.
เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 58
423.
รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 58
424.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การประกวดโรงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 58
425.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 58
426.
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 58
427.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 58
428.
รางวัลชมเชย การแข่งขันพิมพ์อักษรภาษาจีน
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 58
429.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพิมพ์อักษรภาษาจีน
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 58
430.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน
ครู
ภาค
29 พ.ย. 58
431.
รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
นักเรียน
ภาค
28 พ.ย. 58
432.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
17 ก.พ. 58
433.
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
434.
เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้นม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
435.
เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้นม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 57
436.
รางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
437.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Improm
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 57
438.
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
439.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 57
440.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
441.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 57
442.
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
443.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
444.
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 57
445.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 57
446.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
447.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
448.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
449.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
450.
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 57
451.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
452.
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2557
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
453.
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
454.
เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 57
455.
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
456.
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 57
457.
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 57
458.
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 57
459.
รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2557
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 57
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/8
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/6
460.
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมช้่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 57
461.
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
8 ก.ย. 57
462.
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันกาออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 57
463.
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ครู
ภาค
8 ก.ย. 57
464.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ครู
ภาค
465.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ครู
ภาค
466.
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2
นักเรียน
ภาค
467.
ครูฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
ครู
ภาค
468.
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8
นักเรียน
เขตพื้นที่
30 พ.ย. 62
469.
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8
นักเรียน
เขตพื้นที่
30 พ.ย. 62
470.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ (ศูนย์นาฎศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
471.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (ศูนย์นาฎศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
472.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศุนย์การแข่งขัน (นาฎศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
473.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
474.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
475.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
476.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
477.
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
478.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
479.
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
480.
กรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
481.
กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
482.
กรรมการฝ่ายนำเสนอ การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
483.
กรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
484.
กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
485.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
486.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
487.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
488.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
489.
เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 62
490.
เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 62
491.
เกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางารศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 62
492.
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันbasketball TOA U18 Thailand Championship 2019
นักเรียน
เขตพื้นที่
14 ส.ค. 62
493.
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
เขตพื้นที่
21 ก.ค. 62
494.
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ค. 62
495.
ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
16 ม.ค. 62
496.
รองชนะเลิศอันดับ1กีฬาซอฟ์ทเทนนิส รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
เขตพื้นที่
23 ธ.ค. 61
497.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
498.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
499.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
500.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
501.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
502.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
503.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
504.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
505.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
506.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
507.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
508.
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
509.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
510.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
511.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
512.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
513.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
514.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
515.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
516.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
517.
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage Web Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
518.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage Web Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
519.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage Text Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
520.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage Text Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
521.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
522.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
523.
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
524.
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
525.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
526.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
527.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
528.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
529.
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
530.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
531.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
532.
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้า Motion Infographic งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
533.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้า Motion Infographic งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
534.
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Application งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
535.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Application งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
536.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
537.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
538.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
539.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
540.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
541.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
542.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
543.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
544.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
545.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
546.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
547.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
548.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
549.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
550.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
551.
ได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
552.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
553.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
554.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
555.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
556.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
557.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
558.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
559.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
560.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
561.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การเเข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา( Youth Counselor:YC )ระดับชั้น ม.1-ม.3
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
562.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การเเข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC)ระดับชั้นม.1-ม.3
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
563.
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
564.
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
565.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
566.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
567.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
568.
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
569.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/5
570.
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
571.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
572.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
573.
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
ม.1/5
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/7
ม.2/7
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
574.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
575.
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
576.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
577.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
578.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
579.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
580.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
581.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
582.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
583.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
584.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
585.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
586.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
587.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
588.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
589.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
590.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
591.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
592.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
593.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
594.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
595.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
596.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
597.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
598.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
599.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
600.
นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
601.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
602.
นักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
603.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ก.ย. 61
604.
ได้รับรางวัลผู้ควบคุมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดีเด่น การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
ครู
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
605.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
นักเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
606.
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
นักเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
607.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
608.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
609.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
610.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
611.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
612.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
613.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง เปิดพจนานุกรมจีน - ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
614.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง เปิดพจนานุกรมจีน - ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
615.
ครูฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
616.
รางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
617.
ครูฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง คัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
618.
รางวัลเหรียญทอง คัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
619.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
620.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
621.
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
622.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
623.
วุฒิบัตร เป็นผู้อำนวยการค่ายโครงการฝึกอบรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
23 มิ.ย. 61
624.
เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 60
625.
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 60
626.
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดการกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับมัธยมศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 60
627.
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับมัธยมศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 60
628.
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร