ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา
หรือเลือกรางวัลสำหรับ
ครู  
นักเรียน 
โรงเรียน 
หรือระบุคำค้นหา
ปีการศึกษา 2564
จำนวน 6 รายการ
ผลงานดีเด่น-ดูรายละเอียด คลิกที่ชื่อรางวัล
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1
นักเรียน
ประเทศ
16 ต.ค. 64
เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
ม.3/6
2
นักเรียน
ประเทศ
16 ต.ค. 64
เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
ม.3/6
3
ครู
เขตพื้นที่
23 ส.ค. 64
นางธนิดา บางรักษ์
4
โรงเรียน
เขตพื้นที่
25 พ.ค. 64
5
ครู
ประเทศ
25 พ.ค. 64
นายกัญกฤษเขม แดนที่
6
ครู
ประเทศ
2 ก.ค. 64
นายกัญกฤษเขม แดนที่