ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา
หรือเลือกรางวัลสำหรับ
ครู  
นักเรียน 
โรงเรียน 
หรือระบุคำค้นหา
ปีการศึกษา 2564
จำนวน 2 รายการ
ผลงานดีเด่น-ดูรายละเอียด คลิกที่ชื่อรางวัล
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1
ครู
ประเทศ
25 พ.ค. 64
นายกัญกฤษเขม แดนที่
2
ครู
ประเทศ
2 ก.ค. 64
นายกัญกฤษเขม แดนที่