ค้นหาจาก

ประเภทรางวัล
ครู
นักเรียน
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา

จำนวน 1,259 รายการ
ผลงานดีเด่น
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1
ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2563 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (saluting soldier)
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 63
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/10
ม.1/10
ม.1/10
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/8
ม.2/8
ม.2/8
ม.2/9
ม.2/11
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/11
2
ประกาศเกียรติคุณบัตร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 63
3
กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2562
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 63
4
ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 413
โรงเรียน
เขตพื้นที่
2 ส.ค. 63
5
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
28 ธ.ค. 62
6
ชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
28 ธ.ค. 62
7
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
28 ธ.ค. 62
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/10
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/10
ม.4/12
8
ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
ม.1/6
ม.1/6
ม.2/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/8
ม.4/10
ม.5/3
9
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/7
ม.4/5
ม.4/7
ม.4/11
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/12
10
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
11
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
12
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง ประเภทคู่ การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
13
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/7
ม.2/9
ม.2/10
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
14
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 62
15
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8
นักเรียน
เขตพื้นที่
30 พ.ย. 62
16
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8
นักเรียน
เขตพื้นที่
30 พ.ย. 62
17
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคใต้
ครู
ภาค
22 พ.ย. 62
18
เกียรติบัตร ได้ร่วมสนับสนุนการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
โรงเรียน
จังหวัด
11 พ.ย. 62
19
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาจักรยาน ประเภทสปรินท์ 3 รอบ ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
20
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภทสแครช 10 กิโลเมตร บุคคลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
21
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภทเปอณ์ซูท 4 กิโลเมตร ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
22
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภททีมไทม์ไทรอัล 70 กิโลเมตร ทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
23
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
24
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
25
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
26
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
27
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นเยาวชนทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
28
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
29
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
30
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
31
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
32
วุฒิบัตร เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
20 ต.ค. 62
33
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ (ศูนย์นาฎศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
34
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (ศูนย์นาฎศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
35
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศุนย์การแข่งขัน (นาฎศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
36
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
37
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
38
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
39
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
40
เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
41
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
42
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
43
กรรมการคุมสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
44
กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
45
กรรมการฝ่ายนำเสนอ การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
46
กรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
47
กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
48
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
49
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
50
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
51
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 62
52
รางวัลเด็กและเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
นักเรียน
ประเทศ
3 ต.ค. 62
53
Best Teacher (ครูดีเด่น) งานประชุม AICHR Youth Debate on Human Rights 2019
ครู
ประเทศ
20 ก.ย. 62
54
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอันดามันเกมส์ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 62
55
เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 62
56
เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 62
57
เกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางารศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 62
58
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
6 ก.ย. 62
ม.1/6
ม.1/6
ม.2/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.4/4
ม.4/8
ม.4/10
ม.5/3
ม.5/10
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
59
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
6 ก.ย. 62
60
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
6 ก.ย. 62
ม.1/6
ม.1/9
ม.1/9
ม.2/1
ม.2/10
ม.2/10
ม.3/10
ม.4/8
ม.5/4
ม.6/1
ม.6/6
ม.6/7
61
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
6 ก.ย. 62
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.5/4
ม.6/3
62
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (ENGLISH DEBATE) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลโลก ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 and Globalization
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 62
63
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิส สิงห์ แกรนด์สแลม เอ็กซ์พรีเรียน ประจำปี 2562
นักเรียน
ประเทศ
20 ส.ค. 62
64
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนPSU JUNIOR CUP 2019 ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 62
ม.1/5
ม.2/6
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/10
ม.4/3
ม.4/6
ม.4/9
ม.4/10
65
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันbasketball TOA U18 Thailand Championship 2019
นักเรียน
เขตพื้นที่
14 ส.ค. 62
66
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน (ออมสิน) ประจำปี 2562 รอบชิงแชมป์ภาค 16
นักเรียน
ภาค
25 ก.ค. 62
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.5/4
ม.5/4
ม.6/3
67
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
เขตพื้นที่
21 ก.ค. 62
68
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปีชาย การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
21 ก.ค. 62
69
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
21 ก.ค. 62
70
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
21 ก.ค. 62
71
ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนงานแข่งขันกีฬาขี่ม้าสไตล์คาวบอยสุราษฎร์ธานี
โรงเรียน
จังหวัด
7 ก.ค. 62
72
Certificate SURATPITTAYA SCHOOL as a supporter of student exchange program to Rotary Club of Sritapee D 3330, Thailand in the year 2018-2019
โรงเรียน
ประเทศ
28 มิ.ย. 62
73
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสพฐ.-โมโน แชมป์เปี้ยนคัพโซนภาคใต้ ประจำปี 2562
นักเรียน
ภาค
24 มิ.ย. 62
ม.2/2
ม.2/10
ม.2/10
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
74
ชนะเลิศระเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง การแข่งขันเจบีซี อินเตอร์เนชั่นนอลแบดมินตันแชมป์เปี้ยนชิพ
นักเรียน
ภาค
18 มิ.ย. 62
75
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิส PTTลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นักเรียน
ภาค
3 มิ.ย. 62
76
1 st in recognition of her outstanding performance and sportsmanship during the south east asia regional qualifying event 2019
นักเรียน
นานาชาติ
31 พ.ค. 62
77
กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกรีฑา กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
78
กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกรีฑา กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"
ครู
ประเทศ
31 พ.ค. 62
79
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียน
ภาค
31 พ.ค. 62
80
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ค. 62
81
รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไปหญิง การแข่งขันกีฬาเปตองท้องถิ่นไทยถวายสมเด็จย่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ค. 62
82
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไปคู่หญิง (ดิวิชั่น 1) การแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ค. 62
83
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาจักรยานประเภทลู่ ทีมเปอร์ซูท 4 รอบ ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
84
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาเปตองประเภทคู่ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
85
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาซอฟท์เทนนิสประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
86
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาซอฟท์เทนนิสประเภทชายคู่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
87
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาซอฟท์เทนนิสประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
88
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาจักรยานประเภทลู่ ทีมเปอร์ซูท 4 รอบชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
นักเรียน
ประเทศ
20 พ.ค. 62
89
เกียรติบัตร เป็นที่ปรึกษาโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ครู
โรงเรียน
15 พ.ค. 62
90
เกียรติบัตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ครู
ประเทศ
10 พ.ค. 62
91
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ครู
ประเทศ
8 พ.ค. 62
92
รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่57 ประจำปีการศึกษา2562
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
93
รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่57 ประจำปีการศึกษา2562
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
94
สถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โรงเรียน
ประเทศ
27 เม.ย. 62
95
ชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไป การแข่งขัน 1 happyness youth league season 3 year 2019
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
96
ชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่รุ่นทั่วไป การแข่งขัน 1 happyness youth league season 3 year 2019
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
97
รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทคู่ผสมรุ่นทั่วไป การแข่งขัน 1 happyness youth league season 3 year 2019
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
98
เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการดำเนินการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ครู
ประเทศ
5 เม.ย. 62
99
รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตันรุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันแบดมินตันสปอร์ตแม็กซ์วลัยลักษณ์ครบรอบ 27 ปี 2019
นักเรียน
ภาค
31 มี.ค. 62
100
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT Asian 14 Under C2 2019 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นักเรียน
นานาชาติ
29 มี.ค. 62
101
ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเทนนิสสำรองอันดับ1 เยาวชนทีมชาติไทย ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 62
102
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
103
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภทบุคคลชายคู่ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
104
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภททีมหญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
105
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภททีมหญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
106
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิสประเภทบุคคลชายคู่ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
107
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 62
108
ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
16 ม.ค. 62
109
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2562
ครู
จังหวัด
16 ม.ค. 62
110
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับชาติ
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
111
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
112
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
113
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
114
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
115
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
116
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
117
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
118
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
119
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
120
ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
121
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
122
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
123
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
124
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
125
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
126
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
127
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
128
นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
129
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
130
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
131
นักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
ประเทศ
8 ม.ค. 62
132
รองชนะเลิศอันดับ1กีฬาซอฟ์ทเทนนิส รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
เขตพื้นที่
23 ธ.ค. 61
133
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก. มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
23 ธ.ค. 61
134
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
23 ธ.ค. 61
135
ได้เข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ
นักเรียน
ประเทศ
20 ธ.ค. 61
136
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
137
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา "กล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศที่ 2" งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
138
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา "ร้องเพลงภาษาต่างประเทศที่ 2" งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
139
ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสารสองภาษา "ร้องเพลงภาษาต่างประเทศที่ 2" งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
140
ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชายคู่การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางการมองเห็น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
141
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
142
รองชนะเลิศอันดับ3 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
143
รองชนะเลิศอันดับ3 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
144
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
145
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
ม.1/2
ม.1/10
ม.1/10
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/10
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
146
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
147
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
ม.1/1
ม.1/10
ม.3/4
ม.4/5
ม.5/1
ม.5/6
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/10
ม.6/10
148
ผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ." เกมส์" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 "มหกรรมกีฬาครั้งแรกของ สพฐ."
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 61
149
โล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "สมาชิกตัวอย่าง" ประจำปี 2561
ครู
จังหวัด
6 ธ.ค. 61
150
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 61
151
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 61
152
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน ในงานวิชิรวิชาการ ปีการศึกษา 2561
ครู
จังหวัด
26 พ.ย. 61
153
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน ในงานวิชิรวิชาการ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 61
154
ครูฝึกสอน การแข่งขันเต้นรำจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
155
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันเต้นรำจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.5/2
ม.5/2
156
ครูฝึกสอน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
157
รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
158
ครูฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
159
รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
160
ครูฝึกสอน การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
161
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) กิจกรรมการแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
162
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซอฟ์ทเทนนิส รายการThe 3rd World Soft Tennis Championanships Suncheon, Korea
นักเรียน
นานาชาติ
25 พ.ย. 61
163
รางวัลระดับเหรียญทอง(ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
24 พ.ย. 61
164
รางวัลระดับเหรียญทอง(ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
24 พ.ย. 61
165
รางวัลระดับเหรียญทอง(ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
ครู
จังหวัด
24 พ.ย. 61
166
รางวัลระดับเหรียญทอง(ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
ครู
จังหวัด
24 พ.ย. 61
167
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "ลอยกระทงที่สุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
22 พ.ย. 61
168
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "ลอยกระทงที่สุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
22 พ.ย. 61
169
รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "ลอยกระทงที่สุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
22 พ.ย. 61
170
รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "ลอยกระทงที่สุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
22 พ.ย. 61
171
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
172
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
173
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
174
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
175
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
176
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
177
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
178
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
179
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
180
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
181
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
182
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 61
183
โล่รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ob)
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 61
184
ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
จังหวัด
20 พ.ย. 61
185
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ แม็กซ์พลอยล์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
ครู
ภาค
18 พ.ย. 61
186
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ แม็กซ์พลอยล์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
นักเรียน
ภาค
18 พ.ย. 61
187
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาเทนนิสประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2561
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
188
รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเทนนิสประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฬนาฝีมือ ประจำปี2561
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
189
ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2561
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
190
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนัก 59-63 กก. กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
191
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
192
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภทถนนทีมไทม์ไทรอัลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
193
ชนะเลิศ กีฬาจักรยาน ประเภททีมเปอร์ซูท 4 กิโลเมตรชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
194
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาจักรยาน ประเภทสปรินท์ บุคคลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
195
ชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นน้ำหนัก 73-78 กก. กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
196
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว การแข่งขันแบดมินตัน วิคเตอร์ ทุ่งสงโอเพ่น ครั้งที่6
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
197
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส ประเภททีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
198
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
199
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลืมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (สาขาคอมพิวเตอร์)
นักเรียน
ภาค
20 ต.ค. 61
200
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
ภาค
12 ต.ค. 61
201
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
202
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
203
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
204
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
205
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
206
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
207
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
208
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
209
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage Web Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
210
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage Web Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
211
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage Text Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
212
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage Text Editor งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
213
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
214
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
215
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
216
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
217
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
218
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
219
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
220
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
221
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
222
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
223
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
224
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้า Motion Infographic งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
225
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้า Motion Infographic งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
226
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Application งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
227
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Application งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
228
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
229
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
230
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
231
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
232
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
233
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
234
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
235
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
236
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
237
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
238
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
239
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
240
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
241
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
242
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
243
ได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
244
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
245
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
246
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
247
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
248
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
249
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
250
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
251
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
252
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
253
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การเเข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา( Youth Counselor:YC )ระดับชั้น ม.1-ม.3
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
254
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การเเข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC)ระดับชั้นม.1-ม.3
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
255
รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
จังหวัด
12 ต.ค. 61
256
รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
จังหวัด
12 ต.ค. 61
257
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน
จังหวัด
12 ต.ค. 61
258
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
259
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
260
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
261
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
262
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
263
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
264
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
265
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
266
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
267
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
268
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
ม.1/5
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/7
ม.2/7
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
269
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
270
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
271
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
272
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
273
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
274
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
275
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
276
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
277
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
278
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
279
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
280
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
281
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
282
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
283
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
284
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
285
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
286
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
287
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
288
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
289
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
290
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
291
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
292
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
293
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
294
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
295
นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
296
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
297
นักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
298
ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ผ่านเข้ารอบ 40 ผลงานสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 61
299
ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ผ่านเข้ารอบ 40 ผลงานสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 61
300
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันBADMINTON Jorakay Badminton Championship 2018
นักเรียน
จังหวัด
1 ต.ค. 61
301
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ info-graphic เมืองคนดีวิถีวัฒนธรรม ระดับ ม.ปลาย
ครู
จังหวัด
13 ก.ย. 61
302
ชนะเลิศการประกวดสื่อ info-graphic เมืองคนดีวิถีวัฒนธรรม ระดับ ม.ปลาย
นักเรียน
จังหวัด
13 ก.ย. 61
303
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
12 ก.ย. 61
304
ได้รับรางวัลผู้ควบคุมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดีเด่น การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
ครู
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
305
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
นักเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
306
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
นักเรียน
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
307
ได้รับรางวัลผู้ควบคุมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดีเด่น การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
ครู
จังหวัด
7 ก.ย. 61
308
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "ศึกจ้าวยุทธภพ" ครั้งที่ 4
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
309
รางวัลผู้ควบคุมผู้เข้าร่วมแข่งขันดีเด่น การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
ครู
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
310
รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "ศึกจ้าวยุทธภพ" ครั้งที่ 4
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
311
เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
312
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
3 ก.ย. 61
313
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
3 ก.ย. 61
314
ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
315
เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
316
ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องสุภาษิตจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
317
เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องสุภาษิตจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
318
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทระบำจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
319
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทระบำจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
320
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน10-12 ปี การแข่งขันกีฬาSPORT HEROแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
321
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน16-18 ปี การแข่งขันกีฬาSPORT HEROแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี2561
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
322
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
30 ส.ค. 61
323
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
324
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
325
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
326
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
327
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
328
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
329
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง เปิดพจนานุกรมจีน - ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
330
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง เปิดพจนานุกรมจีน - ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
331
ครูฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
332
รางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
333
ครูฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง คัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
334
รางวัลเหรียญทอง คัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
335
รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 61
336
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 61
337
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
ครู
ภาค
24 ส.ค. 61
338
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคใต้
ครู
ภาค
24 ส.ค. 61
339
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
340
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
341
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
342
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ร้องเพลงภาษาจีน การแข่งขันเล่านิทานและร้องเพลงภาษาจีน ประจำปี 2561
นักเรียน
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 61
343
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ม.ปลาย
ครู
ภาค
19 ส.ค. 61
344
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 61
345
การแข่งขันวาดภาพระดับม.ต้น
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
346
รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระดับม.ต้น
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
347
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระดับม.ต้น
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
348
การแข่งขันวาดภาพระดับม.ปลาย
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
349
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระดับม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
350
รางวัล ชมเชย การแข่งขันวาดภาพระดับม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
351
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
352
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
353
างวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
354
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
355
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองอการแข่งขันควบคุมไมโทรคอนโทเลอร์ Aduino
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
356
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองอการแข่งขันควบคุมไมโทรคอนโทเลอร์ Aduino
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
357
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
358
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
359
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
360
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
361
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 61
362
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
363
ผู้ควบคุมทีมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561
ครู
ภาค
17 ส.ค. 61
364
ชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันเทนนิสPTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือประจำปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 61
365
ชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิสPTTลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือประจำปีการศึกษา 2561 ภาคใต้
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 61
366
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
ครู
ภาค
27 ก.ค. 61
367
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 61
368
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ วิชาคอมพิวเตอร์
ครู
ภาค
27 ก.ค. 61
369
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ วิชาคอมพิวเตอร์
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 61
370
รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 61
371
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 61
372
รางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 61
373
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 61
374
รางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ต้น งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 61
375
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ต้น งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 61
376
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 61
377
รางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 61
378
ประกาศเกียรติบัตร โรงอาหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลโรงอาหาร ระดับ "ดีมาก" ของกรมอนามัย Ganteen Sanitation Standard of Health Department Grade "Very Good" ประจำปี พ.ศ.2561
โรงเรียน
จังหวัด
2 ก.ค. 61
379
รางวัลชนะเลิศ การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
380
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
381
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
382
รางวัลชนะเลิศ การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
383
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
384
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
385
รางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
386
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
387
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
388
รางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
389
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
390
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับ ม.ต้น วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
391
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับ ม.ต้น วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
392
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับ ม.ต้น วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
393
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ ม.ปลาย วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
394
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ ม.ปลาย วันสุนทรภู่ ปี 2561
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
395
วุฒิบัตร เป็นผู้อำนวยการค่ายโครงการฝึกอบรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2561
ครู
เขตพื้นที่
23 มิ.ย. 61
396
ชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง น้ำหนัก 49-53กก. รายการร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีเทควันโด
นักเรียน
ภาค
16 มิ.ย. 61
397
สำรองอันดับ1 กีฬาเทนนิสรายการคัดเลือกเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 61
398
รางวัลชมเชย การคัดลายมือ ม.ปลาย โครงการรักษ์ไทย ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
4 มิ.ย. 61
399
ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลชมเชย การคัดลายมือ ม.ปลาย โครงการรักษ์ไทย ปี 2561
ครู
จังหวัด
4 มิ.ย. 61
400
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.ต้น โครงการรักษ์ไทย ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
4 มิ.ย. 61
401
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแต่งคำประพันธ์ (อินทรวิเชียรฉันท์) ม.ปลาย โครงการรักษ์ไทย ปี 2561
ครู
จังหวัด
4 มิ.ย. 61
402
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแต่งคำประพันธ์ (อินทรวิเชียร์ฉันท์) ม.ปลาย โครงการรักษ์ไทย ปี 2561
นักเรียน
จังหวัด
4 มิ.ย. 61
403
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.ต้น โครงการรักษ์ไทย ปี 2561
ครู
จังหวัด
4 มิ.ย. 61
404
เข้าร่วมอบรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
นักเรียน
จังหวัด
31 พ.ค. 61
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.6/2
405
USAID 2018 Scibnce for Development First Place Award สาขาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
ครู
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
406
USAID 2018 Science for Development First Place Award ในงาน Intel ISEF 2018 สาขาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
นักเรียน
นานาชาติ
18 พ.ค. 61
407
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รายการเอสซีจีแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 38
นักเรียน
ภาค
10 พ.ค. 61
408
เก็บคะแนนสนามกีฬาเทนนิส P80 Rising Star Road to Olympic 2018 by TOYOTA South Circuit 1
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 61
409
รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ เรื่องนวัตกรรมรักษ์ป่าชุ่มน้ำด้วยเนอสเซอรี่อนุบาลโกงกางใบใหญ่
นักเรียน
นานาชาติ
23 เม.ย. 61
410
รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ เรื่องนวัตกรรมรักษ์ป่าชุ่มน้ำด้วยเนอสเซอรี่อนุบาลโกงกางใบใหญ่
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 61
411
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ 16 ปี การแข่งขันอบจ.นครศรีธรรมราชแบดมินตัน ลิกอร์เกมส์ 2018
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 61
412
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว 16 ปี การแข่งขันอบจ.นครศรีธรรมราชแบดมินตัน ลิกอร์เกมส์ 2018
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 61
413
เหรียญทอง poster presentation และทองแดง project presentation ประเภทEngineering
นักเรียน
นานาชาติ
5 เม.ย. 61
414
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทควันโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
415
รองชนะเลิศอันดับ2กีฬาเทควันโด
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
416
รองชนะเลิศอันดับ 1 ซอฟท์เทนนิสคู่ผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
417
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34 "น่านเกมส์"
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
418
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
ประเทศ
23 มี.ค. 61
419
สนับสนุนการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
ภาค
23 มี.ค. 61
420
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "ลอยกระทงที่สุราษฎร์ธานี"
นักเรียน
จังหวัด
22 มี.ค. 61
421
ชนะเลิศ กีฬาเทนนิส AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2018 ครั้งที่1 ณ สนามเทนนิสอินเดอร์เอซี จ.สงขลา
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 61
422
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี BADMINTON YOUTH LEAGUE รอบภูมิภาค สนามที่2 เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 61
423
รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี BADMINTON YOUTH LEAGUE รอบภูมิภาค สนามที่2 เขตภาคใต้
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 61
424
รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ เนื่งใน"วันสตรีสากล" การแข่งขันวาดภาพระบายสีสตรีกับเศรษฐกิจพอเพียง โซนทะเล (อำเภอเมือง) ผ่านเกณฑ์80%
นักเรียน
จังหวัด
7 มี.ค. 61
425
เหรียญทอง poster presentation และ project presentation ประเภท Environmental Science
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
426
เหรียญเงิน poster presentation และเหรียญทองแดง project presentation ประเภทPure Science
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
427
เหรียญทอง poster presentation และเหรียญทองแดง project presentation ประเภทEngineering
นักเรียน
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
428
รางวัลชนะเลิศ พุมเซเดี่ยว D15-17ปีชาย กีฬาเทควันโด กุ้นหลินเมืองไทยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
17 ก.พ. 61
429
รางวัลชนะเลิศ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A เยาวชน 15 - 17 ปี ชายD51-55 กก. กีฬาเทควันโด กุ้นหลินเมืองไทยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
นักเรียน
จังหวัด
17 ก.พ. 61
430
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย วาดภาพจินตนาการจากสิ่งมีชีวิต
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
431
รางวัลดีเด่นเกียรติบัตร วาดภาพจินตนาการจากสิ่งมีชีวิต
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
432
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับชาติ ครั้งที่ 67
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
433
เหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับชาติ ครั้งที่ 67
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
434
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
435
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
436
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
437
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
438
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
439
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
440
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 61
441
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 61
442
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 61
443
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม มปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 61
444
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 61
445
ครูผู้สอนการแข่งขันการประกวดศาสนพิธีกรน้อย ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
ประเทศ
8 ก.พ. 61
446
รางวัลบุคคลตันแบบ " อวโลกิเตศวร อวอร์ด " ครั้งที่ 3 ประะจำปี 2561 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิ์ธาวาส ร่วมกับสำนักงานรัฐบุรุษ(พลเอกเปรมติณสูลานนท์) มอบรางวัลบุคคลตันแบบ " อวโลกิเตศวร อวอร์ด " ครั้งที่ 3 ประะจำปี
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 61
447
ครูผู้สอนการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 61
448
ครูผู้สอนการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ม.ปลาย รางวัลเหรียญทองแดง งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 61
449
ครูผู้สอนการแข่งขันขับร้องเพลงเพื่อพ่อ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองลำดับที่4 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 61
450
ครูผู้สอนการแข่งขันขับร้องเพลงเพื่อพ่อ ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 61
451
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประกาศเกียรติคุณสาขาเกษตร
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
452
รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาการศึกษา
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
453
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" จ.นครนายก
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 61
454
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาครั้งที่ 2 social studies challenge (ssc)
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 61
455
ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking and Creative Storytelling? recognition of Successful completion of New Zealand Build Your Future Workshop
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 61
456
เป็นที่ปรึกษานักเรียน ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ?Design Thinking and Creative Storytelling? recognition of Successful completion of New Zealand Build Your Future Workshop
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 61
457
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 61
458
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ" เรื่อง STEM Education ในชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 61
459
โล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบรักษาศีล 5 ประจำปี 2560
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
460
ครูดีไม่มีอบายมุข
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
461
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง STEM Education ในชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ประจำปี 2560
โรงเรียน
ภาค
16 ม.ค. 61
462
เกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็น "ครูดี ไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561
ครู
ภาค
16 ม.ค. 61
463
เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
ครู
ภาค
16 ม.ค. 61
464
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 61
465
สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 60
466
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
467
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตัดกระดาษจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
468
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพากษ์เสียงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
469
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
470
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
471
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
472
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
473
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
474
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
475
เหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
476
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
477
ครูผู้สอน นร. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
478
เหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
479
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
480
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
481
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
482
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
483
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
484
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
485
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
486
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
487
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
488
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
489
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
490
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
491
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
492
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
493
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
494
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
495
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
496
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
497
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
498
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
499
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
500
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
501
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
502
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
503
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
504
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
505
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
506
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
507
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
508
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 60
509
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันการจัดการค่ายพักเเรม ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 60
510
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับเขตภาค ชั้น ม. 4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 60
511
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับเขตภาค ชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 60
512
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
513
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
514
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียน
ภาค
19 ธ.ค. 60
515
เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
516
ครูผู้สอน นร.ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 60
517
เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 60
518
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับ ม4.-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 60
519
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กลุ่มอายุ 9-12ปี โปสเตอร์ "The Future of Peace"
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 60
520
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาค4 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 60
521
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาค4 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4 "ศรีตรังเกมส์" จ.ตรัง
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 60
522
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ปรเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4 "ศรีตรังเกมส์" จ.ตรัง
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 60
523
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดการกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับมัธยมศึกษา
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 60
524
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับมัธยมศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 60
525
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ม.1 งานวชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
526
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ม.1 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
527
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ม.2 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
528
เหรียญทอง การประกวดคัดลายมือ ม.2 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
529
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ม.3 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
530
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ม.3 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
531
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ม.5 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
532
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ม.5 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
533
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ม.6 "วชิรวิชการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
534
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ม.6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
535
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
536
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการอ่านร้อยกรอง ม.1- ม.3 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
537
เหรียญทอง การประกวดการอ่านบทร้อยกรอง ม.1-ม.3 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
538
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการอ่านร้อยกรอง ม.4-ม.6 "วชิรวิชาการ สุรษษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
539
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการอ่านร้อยกรอง ม.4-ม.6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
540
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
541
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.4-6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
542
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.4-6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
543
เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.1-3 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
544
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแต่งบทร้อยกรอง ม.1-3 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
545
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแต่งบทร้อยกรอง ม.1-3
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
546
เกียรติบัตรเข้าร่วม การประกวดเขียนเรียงความ ม.1 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
547
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม การประกวดเขียนเรียงความ ม.1 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 60
548
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความ ม.2 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 60
549
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ม.4 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60