รายงานผลงานโรงเรียน

เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
2
ประเทศ
12 ต.ค. 2558
3
ประเทศ
15 ก.ค. 2558
4
ประเทศ
14 ก.ค. 2558
5
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
6
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
7
ภาค
20 พ.ย. 2561
8
ภาค
16 ม.ค. 2561
9
ภาค
8 ก.พ. 2559
10
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
11
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
12
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
13
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
14
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
15
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
16
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
17
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
18
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
19
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
20
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
21
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
22
เขตพื้นที่
13 ต.ค. 2559
23
เขตพื้นที่
4 มิ.ย. 2558
24
เขตพื้นที่
28 ต.ค. 2557
25
จังหวัด
2 ก.ค. 2561
26
จังหวัด
1 ธ.ค. 2558
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี