รายงานผลงาน

ประเภทรางวัล
โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ปีการศึกษา 2562
จำนวนทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
นานาชาติ
31 พ.ค. 2562
2
นานาชาติ
29 มี.ค. 2562
3
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
4
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
5
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
6
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
7
ประเทศ
20 พ.ค. 2562
8
ประเทศ
10 พ.ค. 2562
9
ประเทศ
8 พ.ค. 2562
10
ประเทศ
3 พ.ค. 2562
11
ประเทศ
3 พ.ค. 2562
12
ประเทศ
27 เม.ย. 2562
13
ประเทศ
5 เม.ย. 2562
14
ประเทศ
8 ม.ค. 2562
15
ประเทศ
8 ม.ค. 2562
16
ภาค
3 มิ.ย. 2562
17
ภาค
19 เม.ย. 2562
18
ภาค
19 เม.ย. 2562
19
ภาค
19 เม.ย. 2562
20
ภาค
31 มี.ค. 2562
21
เขตพื้นที่
27 พ.ค. 2562
22
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
23
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 2561
24
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 2561
25
จังหวัด
27 พ.ค. 2562
26
จังหวัด
26 พ.ค. 2562
27
โรงเรียน
15 พ.ค. 2562
28
โรงเรียน
15 พ.ค. 2562
29
โรงเรียน
15 พ.ค. 2562
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี