รายงานผลงาน

ประเภทรางวัล
โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ปีการศึกษา 2562
จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
นานาชาติ
31 พ.ค. 62
2
นานาชาติ
29 มี.ค. 62
3
ประเทศ
28 มิ.ย. 62
4
ประเทศ
31 พ.ค. 62
5
ประเทศ
31 พ.ค. 62
6
ประเทศ
20 พ.ค. 62
7
ประเทศ
20 พ.ค. 62
8
ประเทศ
20 พ.ค. 62
9
ประเทศ
20 พ.ค. 62
10
ประเทศ
20 พ.ค. 62
11
ประเทศ
10 พ.ค. 62
12
ประเทศ
8 พ.ค. 62
13
ประเทศ
3 พ.ค. 62
14
ประเทศ
3 พ.ค. 62
15
ประเทศ
27 เม.ย. 62
16
ประเทศ
5 เม.ย. 62
17
ประเทศ
8 ม.ค. 62
18
ประเทศ
8 ม.ค. 62
19
ประเทศ
23 มี.ค. 61
20
ภาค
25 ก.ค. 62
21
ภาค
24 มิ.ย. 62
22
ภาค
3 มิ.ย. 62
23
ภาค
31 พ.ค. 62
24
ภาค
19 เม.ย. 62
25
ภาค
19 เม.ย. 62
26
ภาค
19 เม.ย. 62
27
ภาค
31 มี.ค. 62
28
เขตพื้นที่
27 พ.ค. 62
29
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61
30
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
31
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61
32
จังหวัด
21 ก.ค. 62
33
จังหวัด
21 ก.ค. 62
34
จังหวัด
21 ก.ค. 62
35
จังหวัด
27 พ.ค. 62
36
จังหวัด
26 พ.ค. 62
37
โรงเรียน
15 พ.ค. 62
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี