รายงานผลงาน

ประเภทรางวัล
โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  

ปีการศึกษา 2564
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ประเทศ
2 ก.ค. 64
2
ประเทศ
25 พ.ค. 64
3
เขตพื้นที่
23 ส.ค. 64
4
เขตพื้นที่
25 พ.ค. 64
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี