รายงานผลงานครู

เลือกปีการศึกษา
หรือ
หรือระบุวันที่
 ถึงวันที่  


ปีการศึกษา 2562
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ


หน้าที่ 1
ลำดับ
ชื่อรางวัล
รายชื่อ
ระดับ
วันที่รับ
1
ประเทศ
31 พ.ค. 2562
2
ประเทศ
31 พ.ค. 2562
3
ประเทศ
10 พ.ค. 2562
4
ประเทศ
8 พ.ค. 2562
5
ประเทศ
5 เม.ย. 2562
6
ประเทศ
8 ม.ค. 2562
7
ประเทศ
8 ม.ค. 2562
8
ภาค
29 มิ.ย. 2562
9
ภาค
29 มิ.ย. 2562
10
เขตพื้นที่
27 พ.ค. 2562
11
โรงเรียน
15 พ.ค. 2562
หน้าที่ 1
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี