ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1178 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
201
นักเรียน
ภาค
3 มิ.ย. 2562
202
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 2562
203
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 2562
204
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 2562
205
นักเรียน
ภาค
31 มี.ค. 2562
206
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 2561
207
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 2561
208
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 2561
209
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 2561
210
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2561
211
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 2561
212
ครู
ภาค
18 พ.ย. 2561
213
นักเรียน
ภาค
18 พ.ย. 2561
214
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
215
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
216
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
217
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
218
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
219
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
220
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
221
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
222
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
223
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
224
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
225
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
226
นักเรียน
ภาค
20 ต.ค. 2561
227
นักเรียน
ภาค
12 ต.ค. 2561
228
ครู
ภาค
1 ก.ย. 2561
229
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 2561
230
ครู
ภาค
1 ก.ย. 2561
231
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 2561
232
ครู
ภาค
1 ก.ย. 2561
233
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 2561
234
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2561
235
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2561
236
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2561
237
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2561
238
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2561
239
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2561
240
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
241
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
242
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
243
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
244
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
245
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
246
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
247
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
248
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
249
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
250
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

7
84
86
177

ภาค

3
94
139
236

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
64
42
106

รวม

27
546
605
1178
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี