ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,255 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
201
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
202
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
203
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
204
ครู
ประเทศ
1 ก.พ. 57
205
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 57
206
ครู
ประเทศ
25 ก.พ. 56
207
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 56
208
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
209
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
210
นักเรียน
ประเทศ
211
ครู
ภาค
22 พ.ย. 62
212
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
213
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
214
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
215
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
216
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
217
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
218
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
219
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
220
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
221
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
222
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
223
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
224
นักเรียน
ภาค
3 พ.ย. 62
225
ครู
ภาค
20 ต.ค. 62
226
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 62
227
นักเรียน
ภาค
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.5/4
ม.5/4
ม.6/3
25 ก.ค. 62
228
นักเรียน
ภาค
ม.2/2
ม.2/10
ม.2/10
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
24 มิ.ย. 62
229
นักเรียน
ภาค
18 มิ.ย. 62
230
นักเรียน
ภาค
3 มิ.ย. 62
231
โรงเรียน
ภาค
31 พ.ค. 62
232
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
233
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
234
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
235
นักเรียน
ภาค
31 มี.ค. 62
236
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
237
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
238
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
239
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
240
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 61
241
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 61
242
ครู
ภาค
18 พ.ย. 61
243
นักเรียน
ภาค
18 พ.ย. 61
244
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
245
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
246
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
247
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
248
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
249
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
250
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
88
90
187

ภาค

5
96
156
257

เขตพื้นที่

18
246
206
470

จังหวัด

4
66
144
214

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

36
568
651
1255
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี