ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,403 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 29 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
201
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 57
202
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 57
203
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 57
204
นักเรียน
ประเทศ
9 ก.ย. 57
205
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 57
206
นักเรียน
ประเทศ
3 ก.ย. 57
207
ครู
ประเทศ
2 ก.ย. 57
208
นักเรียน
ประเทศ
2 ก.ย. 57
209
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 57
210
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
211
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
212
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
213
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
214
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
215
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
216
ครู
ประเทศ
1 ก.พ. 57
217
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 57
218
ครู
ประเทศ
25 ก.พ. 56
219
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 56
220
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
221
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
222
นักเรียน
ประเทศ
223
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 63
224
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 63
225
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
226
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
227
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
228
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
229
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
230
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
231
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
232
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
233
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 63
234
ครู
ภาค
6 ธ.ค. 63
235
นักเรียน
ภาค
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/9
ม.4/9
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/4
6 ธ.ค. 63
236
ครู
ภาค
27 พ.ย. 63
237
นักเรียน
ภาค
ม.3/10
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/9
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/4
14 พ.ย. 63
238
นักเรียน
ภาค
8 พ.ย. 63
239
นักเรียน
ภาค
8 พ.ย. 63
240
นักเรียน
ภาค
8 พ.ย. 63
241
นักเรียน
ภาค
8 พ.ย. 63
242
นักเรียน
ภาค
28 ก.ย. 63
243
นักเรียน
ภาค
28 ก.ย. 63
244
นักเรียน
ภาค
28 ก.ย. 63
245
นักเรียน
ภาค
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/9
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/4
23 ก.ย. 63
246
นักเรียน
ภาค
6 ก.ย. 63
247
นักเรียน
ภาค
6 ก.ย. 63
248
นักเรียน
ภาค
31 ส.ค. 63
249
นักเรียน
ภาค
31 ส.ค. 63
250
นักเรียน
ภาค
26 ก.ค. 63
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 29 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

13
92
94
199

ภาค

5
100
182
287

เขตพื้นที่

22
248
206
476

จังหวัด

5
70
160
235

โรงเรียน

-
62
121
183

รวม

45
582
776
1403
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี