ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,187 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
201
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 56
202
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
203
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 56
204
นักเรียน
ประเทศ
205
นักเรียน
ภาค
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.5/4
ม.5/4
ม.6/3
25 ก.ค. 62
206
นักเรียน
ภาค
ม.2/2
ม.2/10
ม.2/10
ม.3/1
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
24 มิ.ย. 62
207
นักเรียน
ภาค
3 มิ.ย. 62
208
โรงเรียน
ภาค
31 พ.ค. 62
209
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
210
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
211
นักเรียน
ภาค
19 เม.ย. 62
212
นักเรียน
ภาค
31 มี.ค. 62
213
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
214
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
215
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 61
216
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 61
217
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 61
218
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 61
219
ครู
ภาค
18 พ.ย. 61
220
นักเรียน
ภาค
18 พ.ย. 61
221
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
222
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
223
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 61
224
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
225
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
226
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
227
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
228
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
229
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
230
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
231
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
232
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 61
233
นักเรียน
ภาค
20 ต.ค. 61
234
นักเรียน
ภาค
12 ต.ค. 61
235
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
236
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
237
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
238
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
239
ครู
ภาค
1 ก.ย. 61
240
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 61
241
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 61
242
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 61
243
ครู
ภาค
24 ส.ค. 61
244
ครู
ภาค
24 ส.ค. 61
245
ครู
ภาค
19 ส.ค. 61
246
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 61
247
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
248
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
249
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 61
250
ครู
ภาค
18 ส.ค. 61
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
86
86
181

ภาค

5
94
141
240

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
129
197

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

31
546
610
1187
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี