ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,403 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 29 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
151
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 60
152
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
153
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
154
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 59
155
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 59
156
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 59
157
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 59
158
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 59
159
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 59
160
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 59
161
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 59
162
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 59
163
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 59
164
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 59
165
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
166
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
167
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 59
168
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 59
169
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
170
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
171
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
172
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
173
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
174
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
175
ครู
ประเทศ
29 ธ.ค. 58
176
ครู
ประเทศ
21 ธ.ค. 58
177
โรงเรียน
ประเทศ
12 ต.ค. 58
178
นักเรียน
ประเทศ
14 ก.ย. 58
179
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 58
180
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 58
181
ครู
ประเทศ
25 ส.ค. 58
182
ครู
ประเทศ
18 ส.ค. 58
183
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 58
184
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 58
185
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 58
186
ครู
ประเทศ
10 ส.ค. 58
187
ครู
ประเทศ
4 ส.ค. 58
188
โรงเรียน
ประเทศ
15 ก.ค. 58
189
โรงเรียน
ประเทศ
14 ก.ค. 58
190
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
191
นักเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
192
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
193
ครู
ประเทศ
14 พ.ค. 58
194
ครู
ประเทศ
29 มี.ค. 58
195
ครู
ประเทศ
9 มี.ค. 58
196
ครู
ประเทศ
5 มี.ค. 58
197
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 58
198
ครู
ประเทศ
12 ธ.ค. 57
199
นักเรียน
ประเทศ
21 ต.ค. 57
200
ครู
ประเทศ
21 ต.ค. 57
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 29 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

13
92
94
199

ภาค

5
100
182
287

เขตพื้นที่

22
248
206
476

จังหวัด

5
70
160
235

โรงเรียน

-
62
121
183

รวม

45
582
776
1403
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี