ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,255 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 26 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
151
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 59
152
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 59
153
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
154
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
155
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 59
156
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 59
157
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
158
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
159
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
160
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 59
161
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
162
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 59
163
ครู
ประเทศ
29 ธ.ค. 58
164
ครู
ประเทศ
21 ธ.ค. 58
165
โรงเรียน
ประเทศ
12 ต.ค. 58
166
นักเรียน
ประเทศ
14 ก.ย. 58
167
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 58
168
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 58
169
ครู
ประเทศ
25 ส.ค. 58
170
ครู
ประเทศ
18 ส.ค. 58
171
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 58
172
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 58
173
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 58
174
ครู
ประเทศ
10 ส.ค. 58
175
ครู
ประเทศ
4 ส.ค. 58
176
โรงเรียน
ประเทศ
15 ก.ค. 58
177
โรงเรียน
ประเทศ
14 ก.ค. 58
178
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
179
นักเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
180
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 58
181
ครู
ประเทศ
14 พ.ค. 58
182
ครู
ประเทศ
29 มี.ค. 58
183
ครู
ประเทศ
9 มี.ค. 58
184
ครู
ประเทศ
5 มี.ค. 58
185
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 58
186
ครู
ประเทศ
12 ธ.ค. 57
187
นักเรียน
ประเทศ
21 ต.ค. 57
188
ครู
ประเทศ
21 ต.ค. 57
189
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 57
190
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 57
191
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 57
192
นักเรียน
ประเทศ
9 ก.ย. 57
193
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 57
194
นักเรียน
ประเทศ
3 ก.ย. 57
195
ครู
ประเทศ
2 ก.ย. 57
196
นักเรียน
ประเทศ
2 ก.ย. 57
197
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 57
198
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 57
199
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
200
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 57
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 26 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
88
90
187

ภาค

5
96
156
257

เขตพื้นที่

18
246
206
470

จังหวัด

4
66
144
214

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

36
568
651
1255
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี