ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,187 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
101
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 61
102
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 61
103
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 61
104
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
105
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
106
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 61
107
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 60
108
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 60
109
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 60
110
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 60
111
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 60
112
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 60
113
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 60
114
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 60
115
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 60
116
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 60
117
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 60
118
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 60
119
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
120
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
121
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
122
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
123
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
124
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 60
125
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 60
126
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 60
127
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 60
128
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 60
129
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
130
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 60
131
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
132
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
133
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 60
134
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
135
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
136
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 59
137
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 59
138
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 59
139
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 59
140
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 59
141
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 59
142
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 59
143
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 59
144
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 59
145
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 59
146
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 59
147
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
148
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 59
149
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 59
150
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 59
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
86
86
181

ภาค

5
94
141
240

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
129
197

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

31
546
610
1187
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี