ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,403 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 29 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
101
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 61
102
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
103
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
104
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
105
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
106
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
107
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
108
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
109
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
110
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
111
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
112
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 61
113
ครู
ประเทศ
8 ก.พ. 61
114
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
115
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
116
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 61
117
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 61
118
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 61
119
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 61
120
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 61
121
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 61
122
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
123
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 61
124
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 61
125
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 60
126
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 60
127
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 60
128
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 60
129
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 60
130
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 60
131
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 60
132
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 60
133
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 60
134
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 60
135
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 60
136
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 60
137
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
138
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
139
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
140
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
141
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 60
142
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 60
143
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 60
144
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 60
145
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 60
146
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 60
147
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
148
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 60
149
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
150
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 60
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 29 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

13
92
94
199

ภาค

5
100
182
287

เขตพื้นที่

22
248
206
476

จังหวัด

5
70
160
235

โรงเรียน

-
62
121
183

รวม

45
582
776
1403
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี