ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1178 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
101
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
102
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2561
103
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 2560
104
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2560
105
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 2560
106
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 2560
107
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 2560
108
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 2560
109
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
110
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
111
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 2560
112
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 2560
113
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 2560
114
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 2560
115
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
116
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
117
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
118
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
119
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
120
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
121
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
122
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 2560
123
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 2560
124
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
125
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
126
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
127
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
128
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
129
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 2560
130
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
131
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
132
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 2559
133
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 2559
134
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 2559
135
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 2559
136
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 2559
137
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 2559
138
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 2559
139
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
140
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
141
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 2559
142
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 2559
143
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
144
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
145
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 2559
146
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2559
147
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
148
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
149
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
150
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

7
84
86
177

ภาค

3
94
139
236

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
64
42
106

รวม

27
546
605
1178
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี