ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1178 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 20 21 22 23 24 » ถัดไป
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1151
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1152
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1153
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1154
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1155
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1156
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1157
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1158
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1159
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1160
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1161
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1162
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1163
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1164
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1165
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1166
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1167
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
1168
ครู
โรงเรียน
3 ก.ค. 2560
1169
ครู
โรงเรียน
3 ก.ค. 2560
1170
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 2559
1171
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 2559
1172
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 2559
1173
นักเรียน
โรงเรียน
5 ก.พ. 2559
1174
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
1175
นักเรียน
โรงเรียน
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/10
ม.1/11
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/4
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/9
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/8
ม.4/1
ม.4/4
ม.4/10
ม.4/11
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/10
6 ก.พ. 2558
1176
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
1177
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
1178
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 20 21 22 23 24 » ถัดไป

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

7
84
86
177

ภาค

3
94
139
236

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
64
42
106

รวม

27
546
605
1178
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี