ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,255 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 22 23 24 25 26 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1151
นักเรียน
จังหวัด
ม.1/6
ม.1/9
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/6
ม.3/3
ม.3/5
1152
ครู
โรงเรียน
15 พ.ค. 62
1153
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1154
นักเรียน
โรงเรียน
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.5/2
ม.5/2
26 พ.ย. 61
1155
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1156
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1157
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1158
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1159
ครู
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1160
นักเรียน
โรงเรียน
26 พ.ย. 61
1161
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
1162
ครู
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
1163
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
1164
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
1165
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1166
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1167
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1168
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1169
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1170
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1171
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1172
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1173
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1174
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1175
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1176
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1177
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1178
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1179
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1180
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 61
1181
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
1182
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
1183
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
1184
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
1185
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
1186
ครู
โรงเรียน
31 ต.ค. 60
1187
ครู
โรงเรียน
8 ก.ย. 60
1188
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1189
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1190
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1191
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1192
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1193
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1194
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1195
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1196
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1197
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1198
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1199
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 60
1200
ครู
โรงเรียน
21 ส.ค. 60
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 22 23 24 25 26 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
88
90
187

ภาค

5
96
156
257

เขตพื้นที่

18
246
206
470

จังหวัด

4
66
144
214

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

36
568
651
1255
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี