ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,187 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 20 21 22 23 24 » ถัดไป
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
1151
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 60
1152
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 60
1153
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 60
1154
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 60
1155
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 60
1156
ครู
โรงเรียน
10 ก.ค. 60
1157
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1158
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1159
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1160
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1161
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1162
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1163
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1164
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1165
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1166
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1167
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1168
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1169
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1170
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1171
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1172
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1173
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1174
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1175
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1176
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 60
1177
ครู
โรงเรียน
3 ก.ค. 60
1178
ครู
โรงเรียน
3 ก.ค. 60
1179
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 59
1180
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 59
1181
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 59
1182
นักเรียน
โรงเรียน
5 ก.พ. 59
1183
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 58
1184
นักเรียน
โรงเรียน
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/10
ม.1/11
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/4
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/9
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/8
ม.4/1
ม.4/4
ม.4/10
ม.4/11
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/10
6 ก.พ. 58
1185
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 58
1186
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 58
1187
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 58
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 20 21 22 23 24 » ถัดไป

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
86
86
181

ภาค

5
94
141
240

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
129
197

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

31
546
610
1187
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี