ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,187 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
51
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
52
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
53
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
54
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
55
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
56
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
57
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
58
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
59
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
60
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
61
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
62
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
63
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
64
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
65
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
66
นักเรียน
ประเทศ
20 ธ.ค. 61
67
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
68
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
69
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 61
70
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 61
71
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 61
72
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 61
73
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
74
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
75
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 61
76
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 61
77
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 61
78
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
79
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
80
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
81
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
82
โรงเรียน
ประเทศ
23 มี.ค. 61
83
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 61
84
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
85
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
86
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
87
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
88
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
89
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
90
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
91
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
92
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
93
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
94
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 61
95
ครู
ประเทศ
8 ก.พ. 61
96
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
97
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 61
98
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 61
99
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 61
100
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 61
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
86
86
181

ภาค

5
94
141
240

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
129
197

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

31
546
610
1187
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี