ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,255 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 26 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
51
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
52
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
53
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
54
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
55
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
56
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
57
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
58
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
59
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
60
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
61
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
62
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
63
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
64
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
65
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
66
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
67
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
68
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
69
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
70
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
71
นักเรียน
ประเทศ
8 ม.ค. 62
72
นักเรียน
ประเทศ
20 ธ.ค. 61
73
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
74
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
75
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 61
76
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 61
77
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 61
78
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 61
79
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
80
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
81
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 61
82
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 61
83
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 61
84
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
85
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
86
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
87
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
88
โรงเรียน
ประเทศ
23 มี.ค. 61
89
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 61
90
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
91
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 61
92
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
93
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
94
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 61
95
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 61
96
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
97
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 61
98
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
99
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 61
100
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 61
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 26 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

9
88
90
187

ภาค

5
96
156
257

เขตพื้นที่

18
246
206
470

จังหวัด

4
66
144
214

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

36
568
651
1255
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี