ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,403 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 29 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
51
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
52
นักเรียน
ประเทศ
3 พ.ค. 62
53
โรงเรียน
ประเทศ
27 เม.ย. 62
54
ครู
ประเทศ
5 เม.ย. 62
55
นักเรียน
ประเทศ
31 ม.ค. 62
56
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
57
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
58
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
59
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
60
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 62
61
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 62
62
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
63
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
64
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
65
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
66
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
67
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
68
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
69
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
70
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
71
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
72
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
73
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
74
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
75
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
76
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
77
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
78
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 62
79
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
80
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 62
81
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
82
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 62
83
นักเรียน
ประเทศ
8 ม.ค. 62
84
นักเรียน
ประเทศ
20 ธ.ค. 61
85
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
86
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 61
87
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 61
88
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 61
89
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 61
90
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 61
91
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
92
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 61
93
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 61
94
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 61
95
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 61
96
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
97
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
98
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
99
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 61
100
โรงเรียน
ประเทศ
23 มี.ค. 61
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 29 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

13
92
94
199

ภาค

5
100
182
287

เขตพื้นที่

22
248
206
476

จังหวัด

5
70
160
235

โรงเรียน

-
62
121
183

รวม

45
582
776
1403
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี