ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1178 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
51
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
52
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
53
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
54
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
55
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
56
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
57
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
58
ครู
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
59
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
60
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2562
61
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 2562
62
ครู
ประเทศ
8 ม.ค. 2562
63
นักเรียน
ประเทศ
20 ธ.ค. 2561
64
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
65
นักเรียน
ประเทศ
16 ธ.ค. 2561
66
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2561
67
ครู
ประเทศ
30 พ.ย. 2561
68
ครู
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
69
นักเรียน
ประเทศ
6 ต.ค. 2561
70
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
71
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
72
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 2561
73
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 2561
74
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 2561
75
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
76
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
77
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
78
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
79
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 2561
80
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
81
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
82
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
83
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
84
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
85
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
86
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
87
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
88
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
89
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
90
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 2561
91
ครู
ประเทศ
8 ก.พ. 2561
92
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
93
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
94
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2561
95
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2561
96
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
97
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
98
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 2561
99
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
100
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

7
84
86
177

ภาค

3
94
139
236

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
64
42
106

รวม

27
546
605
1178
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี