ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
701
ครู
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
702
ครู
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
703
นักเรียน
เขตพื้นที่
704
ครู
เขตพื้นที่
705
นักเรียน
เขตพื้นที่
706
ครู
จังหวัด
16 ม.ค. 2562
707
นักเรียน
จังหวัด
23 ธ.ค. 2561
708
นักเรียน
จังหวัด
23 ธ.ค. 2561
709
นักเรียน
จังหวัด
ม.1/1
ม.1/10
ม.3/4
ม.4/5
ม.5/1
ม.5/6
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/10
ม.6/10
10 ธ.ค. 2561
710
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 2561
711
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 2561
712
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 2561
713
นักเรียน
จังหวัด
ม.1/2
ม.1/10
ม.1/10
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/10
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
10 ธ.ค. 2561
714
นักเรียน
จังหวัด
10 ธ.ค. 2561
715
ครู
จังหวัด
6 ธ.ค. 2561
716
ครู
จังหวัด
20 พ.ย. 2561
717
นักเรียน
จังหวัด
12 ต.ค. 2561
718
นักเรียน
จังหวัด
12 ต.ค. 2561
719
นักเรียน
จังหวัด
12 ต.ค. 2561
720
นักเรียน
จังหวัด
1 ต.ค. 2561
721
นักเรียน
จังหวัด
13 ก.ย. 2561
722
ครู
จังหวัด
13 ก.ย. 2561
723
นักเรียน
จังหวัด
3 ก.ย. 2561
724
นักเรียน
จังหวัด
ม.2/1
ม.2/5
ม.3/2
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/9
ม.4/4
ม.6/3
ม.6/10
ม.6/11
3 ก.ย. 2561
725
นักเรียน
จังหวัด
30 ส.ค. 2561
726
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
727
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
728
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
729
ครู
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
730
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
731
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
732
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
733
นักเรียน
จังหวัด
20 ก.ค. 2561
734
โรงเรียน
จังหวัด
2 ก.ค. 2561
735
ครู
จังหวัด
4 มิ.ย. 2561
736
นักเรียน
จังหวัด
4 มิ.ย. 2561
737
ครู
จังหวัด
4 มิ.ย. 2561
738
นักเรียน
จังหวัด
4 มิ.ย. 2561
739
นักเรียน
จังหวัด
4 มิ.ย. 2561
740
ครู
จังหวัด
4 มิ.ย. 2561
741
นักเรียน
จังหวัด
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.6/2
31 พ.ค. 2561
742
นักเรียน
จังหวัด
7 มี.ค. 2561
743
นักเรียน
จังหวัด
17 ก.พ. 2561
744
นักเรียน
จังหวัด
17 ก.พ. 2561
745
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 2561
746
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 2561
747
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 2561
748
ครู
จังหวัด
9 ก.พ. 2561
749
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 2561
750
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 2561
751
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 2561
752
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 2561
753
ครู
จังหวัด
8 ก.พ. 2561
754
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
755
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
756
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
757
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
758
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
759
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
760
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
761
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
762
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
763
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
764
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
765
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
766
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
767
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
768
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
769
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
770
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
771
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
772
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
773
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
774
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
775
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
776
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
777
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
778
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
779
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
780
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
781
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
782
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
783
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
784
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
785
ครู
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
786
นักเรียน
จังหวัด
27 พ.ย. 2560
787
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 2560
788
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 2560
789
ครู
จังหวัด
27 ต.ค. 2560
790
นักเรียน
จังหวัด
22 ต.ค. 2560
791
นักเรียน
จังหวัด
10 ต.ค. 2560
792
นักเรียน
จังหวัด
8 ก.ย. 2560
793
ครู
จังหวัด
8 ก.ย. 2560
794
ครู
จังหวัด
8 ก.ย. 2560
795
นักเรียน
จังหวัด
8 ก.ย. 2560
796
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 2560
797
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 2560
798
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 2560
799
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 2560
800
นักเรียน
จังหวัด
24 ก.ค. 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี