ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
601
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
602
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
603
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
604
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
605
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
606
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
607
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
608
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
609
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
610
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
611
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
612
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
613
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
614
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
615
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
616
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
617
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
618
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
619
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
620
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
621
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
622
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
623
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
624
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
625
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
626
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
627
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
628
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2558
629
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2558
630
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2558
631
นักเรียน
เขตพื้นที่
3 ก.ย. 2558
632
นักเรียน
เขตพื้นที่
2 ก.ย. 2558
633
ครู
เขตพื้นที่
7 ส.ค. 2558
634
โรงเรียน
เขตพื้นที่
4 มิ.ย. 2558
635
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ธ.ค. 2557
636
ครู
เขตพื้นที่
12 ธ.ค. 2557
637
โรงเรียน
เขตพื้นที่
28 ต.ค. 2557
638
ครู
เขตพื้นที่
13 ต.ค. 2557
639
ครู
เขตพื้นที่
13 ต.ค. 2557
640
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
641
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
642
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
643
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
644
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
645
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
646
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
647
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
648
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
649
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
650
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
651
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
652
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
653
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
654
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
655
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
656
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
657
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
658
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
659
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
660
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
661
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
662
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
663
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
664
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 2557
665
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
666
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
667
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
668
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
669
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
670
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
671
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
672
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
673
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
674
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
675
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
676
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
677
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
678
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
679
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
680
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
681
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
682
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
683
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
684
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
685
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
686
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
687
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
688
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2557
689
ครู
เขตพื้นที่
1 ส.ค. 2557
690
ครู
เขตพื้นที่
4 มิ.ย. 2557
691
ครู
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
692
นักเรียน
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
693
นักเรียน
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
694
ครู
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
695
นักเรียน
เขตพื้นที่
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/8
ม.2/8
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/8
ม.3/10
5 ก.ย. 2556
696
นักเรียน
เขตพื้นที่
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/8
ม.2/8
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/8
ม.3/10
5 ก.ย. 2556
697
นักเรียน
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
698
ครู
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
699
นักเรียน
เขตพื้นที่
ม.4/1
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/10
ม.5/6
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/6
5 ก.ย. 2556
700
ครู
เขตพื้นที่
5 ก.ย. 2556
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี