ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
501
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
502
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
503
ครู
เขตพื้นที่
10 ก.พ. 2560
504
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 ธ.ค. 2559
505
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
506
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
507
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
508
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
509
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
510
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
511
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
512
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
513
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
514
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
515
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
516
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
517
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
518
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
519
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
520
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
521
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
522
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
523
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
524
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
525
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
526
นักเรียน
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
527
ครู
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 2559
528
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
529
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
530
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
531
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
532
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
533
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
534
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
535
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
536
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
537
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
538
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
539
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
540
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
541
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
542
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
543
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
544
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
545
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
546
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
547
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
548
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
549
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
550
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
551
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
552
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
553
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
554
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
555
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
556
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
557
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
558
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
559
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
560
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
561
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
562
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
563
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
564
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
565
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
566
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
567
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
568
ครู
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
569
นักเรียน
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 2559
570
ครู
เขตพื้นที่
31 ต.ค. 2559
571
โรงเรียน
เขตพื้นที่
13 ต.ค. 2559
572
ครู
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 2559
573
นักเรียน
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
574
นักเรียน
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
575
นักเรียน
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
576
ครู
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
577
ครู
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
578
นักเรียน
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
579
ครู
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
580
นักเรียน
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
581
นักเรียน
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
582
ครู
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 2559
583
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ธ.ค. 2558
584
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
585
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
586
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
587
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
588
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
589
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
590
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
591
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
592
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
593
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
594
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
595
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
596
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
597
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
598
ครู
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
599
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 2558
600
นักเรียน
เขตพื้นที่
ม.2/5
ม.2/8
ม.3/1
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/11
ม.3/12
8 ต.ค. 2558
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี